Program a moduly pro komunity

Modul Beseda Moje jméno není diagnóza

Beseda Moje jméno není „diagnóza“ má za cíl představit zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnuje se životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Poukazuje na to, jaký vliv má stigmatizace na lidi s duševním onemocněním a že může často představovat větší zátěž nežli nemoc samotná, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.

Forma modulu: Beseda

Délka modulu: 2 hodiny

Počet účastníků: 50 – 200 účastníků (dle prostoru)

Obsah modulu:

 • Úvod do tématu duševního zdraví, nemoci a stigma
 • Moderovaná diskuze
 • Dotazy publika

Kdy bude modul dostupný: Březen 2019

Modul Češi a jejich duševní zdraví

Přednáška představující kontext prevalence duševních onemocnění v ČR, stigmatizace lidí s duševním onemocněním a reformy péče o duševní zdraví. Jak jsou na tom Češi se svým duševním zdravím? Jaké mají postoje? Roste počet duševních onemocnění v populaci? A jakou představují duševní onemocnění zátěž pro společnost? Kolik lidí s duševním onemocněním se vůbec neléčí? Ukážeme si výsledky aktuálních studií provedených v Česku a v zahraničí a řekneme si, jaký vliv na výsledky má stigmatizace a neochota mluvit o problémech spojených s nemocemi duše. Jaké jsou cesty ke zlepšení a jak může pomoci současná reforma péče o duševní zdraví?“

Forma modulu: Přednáška

Délka modulu: 1 hodina + 30 minut diskuze

Počet účastníků: 50 – 500 účastníků (dle prostoru)

Obsah modulu:

 • Úvod do tématu duševního zdraví, nemoci a stigma
 • Úvod do tématu reformy péče o duševní zdraví v ČR
 • Dotazy publika

Kdy bude modul dostupný: Březen 2019

Modul Dokument Paralelní životy a diskuze o reformě psychiatrické péče

Promítání dokumentu Paralelní životy a následná diskuze s lidmi pohybujícími se v centru reformy péče o duševní zdraví a lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Diskuzi moderuje PhDr. Petr Winkler. Modul má za cíl představit zahraniční praxi s Centry pro duševní zdraví (komunitní péčí) a zodpovědět základní otázky ohledně přechodu od institucionální péče k péči komunitní.

Anotace filmu (oficiální text distributora): Paralelní životy musí žít většina lidí s duševním onemocněním, kdy vnitřní svět ukrývají před tím vnějším, jinak je u nás čeká stigmatizace, neúcta a v krajnosti izolace za zdmi ústavů. Film odkrývá cesty, jak řešit současný stav psychiatrické léčby v České republice. Za inspirací se autoři filmu vydávají do třech evropských zemí, kde dávno proběhla reforma péče o duševně nemocné. S odstupem času se ukazuje, jak byla proměna úspěšná. V severoitalském Terstu objevují filmaři příběh zrušené léčebny a netradiční metodu léčby. Ve Švédsku se setkávají s lidmi, kteří se díky kvalitním komunitním službám dokázali vrátit zpět do života. A v Anglii se individuální metodou daří umisťovat klienty na pracovní pozice. Film řeší i otázku deinstitucionalizace, která je jednou z pozitivních cest proměny.

Forma modulu: Film + beseda

Délka modulu: 1 hodina (film 52 minut) + 30 minut diskuze

Počet účastníků: 50 – 500 účastníků (dle prostoru)

Obsah modulu:

 • Ukázka zahraniční praxe s komunitní péčí
 • Moderovaná diskuze
 • Dotazy publika

Kdy bude modul dostupný: Duben 2019

Modul Výstava Duševní zdraví nás baví! aneb Recykliteratura v souboji s mýty a stereotypy

Výstava z dílny Kanceláře pro uvádění mýtů o duševním (ne)zdraví na pravou míru (Pracovní skupina výzkumu a prevence stigmatizace a diskriminace NUDZ) představuje nejčastější stereotypy o duševních onemocněních v kontrastu s fakty. Výstava čítá 15 panelů (14 panelů s mýty + 1 infopanel).

Pro použití i v elektronické verzi.

Forma modulu: Výstava

Délka modulu: není časově omezena

Počet účastníků: není omezen

Obsah modulu:

 • Představení nejčastějších mýtů a stereotypů v oblasti duševního zdraví a jejich vyvrácení.

Kdy bude modul dostupný: Červenec 2018

Modul Houpačka NA ROVINU

Designová houpačka v podobě houpací lavičky, která upozorňuje na vrtkavost duševního zdraví a na to, že je velmi lehké dostat se z duševní rovnováhy a není snadné vrátit se zpět. Houpačka ukazuje, že pomoci dostat člověka zpět do rovnováhy může další člověk tím, že si přisedne a rovnováhu pomůže najít.

Houpačka je vhodný prvek pro přilákání pozornosti k tématu a započetí rozhovoru o problematice. Z bezpečnostních důvodů je zapotřebí, aby byl u houpačky vždy přítomen někdo z organizátorů. Měl by zároveň být schopen odpovědět na základní dotazy. U houpačky je vhodné nabídnout informační a propagační letáky.

Forma modulu: Interaktivní stanoviště

Délka modulu: není časově omezena

Počet účastníků: není omezení

Obsah modulu:

 • Houpačka k přivedení pozornosti k tématu duševního zdraví na veřejných akcích

Kdy bude modul dostupný: Listopad 2018

Modul Interaktivní kvíz o duševním zdraví a nemoci

Moderovaný modul, který představuje iniciativu NA ROVINU a pomocí interaktivního kvízu představuje základní fakta o prevalenci duševních onemocnění v ČR a experimentálně ukazuje, jak náročné je přiznat ostatním lidem duševní onemocnění nebo návštěvu psychologa či psychiatra.

Forma modulu: Interaktivní seminář/stanoviště

Délka modulu: 1,5 hodiny

Počet účastníků: 20-50

Obsah modulu:

 • Interaktivní kvíz – základní informace o duševních onemocněních v ČR
 • Experiment
 • Diskuze

Kdy bude modul dostupný: Červen 2018

Modul Informační a propagační letáky

Informační a propagační materiály iniciativy NA ROVINU slouží k rozšiřování povědomí o duševním zdraví a nemoci, o stigmatizaci a tomu, jak jí předcházet, i k vytvoření otevřené diskuze o našem duševním zdraví.

Forma modulu: Tištěný/ elektronický leták

Typy letáků:

 • Propagační leták o iniciativě NA ROVINU
 • Informační leták Mluvit o duševním zdraví a nemoci je důležité – cílem letáku je ukázat, že mluvit o duševním zdraví a nemoci má pro lidi s duševním onemocněním velký význam a nemusí to být nijak těžké, když člověk využívá principy zmíněné v letáku
 • Leták Hra Nebe, peklo, ráj – cílem letáku je hravou formou povzbudit diskuzi o duševním zdraví a o tom, jak se cítíme

Modul – Media Guide

Hlavním cílem Media Guide je poskytnout novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat rozličná témata související s duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace.

Forma modulu: Elektronická příručka

Délka modulu: není časově omezeno

Počet účastníků: není omezeno

Obsah modulu:

 • Jak psát o problematice duševního zdraví a nemocí nestigmatizujícím jazykem
 • Jaké volit k textům obrázky
 • Jak vést rozhovor s lidmi s duševním onemocněním
 • Základní informace o diagnózách

Kdy bude modul dostupný: leden 2019

ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ