Iniciativa NA ROVINU

Projekt Destigmatizace

Tento web vznikl v rámci projektu Destigmatizace, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost strukturálních fondů Evropské unie. Registrační číslo projektu: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_039/0007276

destigmatizace@nudz.cz
Topolová 748, 250 67 Klecany

Mgr. Barbora Chvátalová

Koordinátorka aktivit

barbora.chvatalova@nudz.cz
(+420) 727 917 007
(+420) 283 088 471
Topolová 748, 250 67 Klecany

Hana Sedláková

odborný konzultant PR

hana.sedlakova@nudz.cz
(+420) 608 273 922
Topolová 748, 250 67 Klecany