ikonam3

Akční plán

SOUBOR KE STAŽENÍ

Tento akční plán je publikován v souvislosti s reformou psychiatrické péče v České republice. Jedním ze specifických cílů definovaných ve Strategii reformy ­psychiatrické péče je destigmatizace. Cílem Akčního plánu je definovat priority pro tvorbu destigmatizačních opatření v ČR. Akční plán je určen nejen pro definování cílů projektu Destigmatizace pro rok 2018, ale měl by zároveň sloužit zadavatelům a evaluátorům ­destigmatizačních programů, veřejné správě, administrátorům ­grantových schémat a všem, kdo chtějí v roce 2018 realizovat či rozhodovat o destigmatizačních aktivitách.

Části Akčního plánu:

– Priority u jednotlivých cílových skupin
– Opatření pro cílové skupiny definované v rámci projektu Destigmatizace
– Další opatření pro cílové skupiny – podpora efektivních intervencí
– Příklady dobré praxe a doporučení – konkrétní opatření realizovaná v ČR a zahraničí, efektivní prvky
– Další zdroje pro efektivní destigmatizační programy

ikonam5

Destigmatizační manuál

SOUBOR KE STAŽENÍ

Tento manuál může využít úplně každý – organizace, instituce, firma, jednotlivec. Najdete v něm vysvětlení pojmu stigmatizace a procesu, který vede od stigmatizace k diskriminaci, stejně jako důsledky stigmatizace v reálném životě. Manuál popisuje pojem zotavení/recovery, který je pro destigmatizaci naprosto klíčový. Zabývá se médii, která jsou velkým nositelem stigmatizace, ale hrají také zásadní roli v destigmatizaci. Dozvíte se, jak se můžete do stigmatizace zapojit vy osobně, a kde k tomu najdete potřebné informace a inspiraci. Najdete zde také základní informace o duševních onemocněních, které jsou potřebné k lepší orientaci v problematice duševního zdraví.

ikonam

Media Guide

SOUBOR KE STAŽENÍ

Hlavním cílem tohoto „media guide“ je poskytnout novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat rozličná témata související s duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace.

ikonam2

Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ

Cílem analýzy je popsat zkušenosti jednotlivých cílových skupin se stigmatizací a diskriminací u lidí s duševním onemocněním, zjistit jejich vzdělávací potřeby, zmapovat realizované destigmatizační programy a zhodnotit jejich efektivitu a identifikovat příklady dobré praxe, jež je vhodné dále podporovat a rozvíjet. Důležitou součástí je také upozornění na možné překážky realizace destigmatizačních programů. Výsledky této analýzy spolu s dosavadní evidencí o povaze a úrovni stigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR poslouží jako odrazový můstek pro vypracování destigmatizačních programů.

Logomanuál NA ROVINU

Tento stručný grafický manuál značky slouží jako základní informační zdroj o logotypu projektu na rovinu, jeho variantách a použití.

ODKAZ KE STAŽENÍ

Logo balíček (PNG, EPS, PDF)

ODKAZ KE STAŽENÍ