Duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fyzické, často jde jedno s druhým ruku v ruce. Duševní zdraví je prozatím bohužel ve společnosti opomíjeným tématem. Součástí destigmatizace je i ochota se o duševním zdraví začít více bavit. Pro to, je potřeba vytvářet otevřenější a bezpečnější prostředí ve společnosti.

stigma2

Stigma a stigmatizace

Stigmatizaci lze obecně charakterizovat jako proces označování (labellingu), který souvisí jak se společenským vylučováním a odmítáním stigmatizovaného, tak s vlastními pocity studu. Stud pak u stigmatizovaného pramení z nepříznivého sociálního úsudku o vlastní osobě či společenské skupině.

Více o stigmatizaci

stigma3

Mýty

Z duševního onemocnění se nelze uzdravit: Dlouhodobé studie ukazují, že díky správné pomoci vykazuje většina lidí s duševním onemocněním skutečné zlepšení a může vést kvalitní a produktivní život.

Více o mýtech