Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Ostrava, Klub Mlýnek

Posláním začlenění lidí s DO do společnosti,jejich aktivizace

Kontaktní adresa: Nádražní 365/196, 702 00 Ostrava
Kontakt: Renata Kratošová

Email: Csdz@volny.cz , Klubmlynek@seznam.cz
Telefon: 596 115 427
www.csdzo.unas.cz

Dialogos, z.s.

Poslání: důraz na zapojování uživatelů do rozhodovacích procesů, prezentování potřeb jako jsou bydlení, zaměstnávání a začleňování lidí s duševním onemocněním do společnosti

Adresa: TOPOLOVÁ 748,Klecany 250 67
Email: dana.chrtkova@nudz.cz, marketa.vitkova@nudz.cz
Telefon: 733 511 257
www.dialogos.cz

Klub Mosty

Klub Mosty tvoří otevřená skupina lidí s nálepkou duševního onemocnění, kterou vedou zkušení  peer pracovníci. Nabízí účastníkům vstřícné a kolegiální prostředí, kde mohou všichni příjemně, svobodně a smysluplně trávit čas.

Kontaktní adresa: FOKUS Praha, Dolákova 24, 181 00 Praha8
Kontakt: Ctibor Lacina
Telefon: 777 800 687, 775 412 381
FOKUS-PRAHA.CZ/KlubMosty

Občanské sdružení Kolumbus

Zlepšení péče v psychiatrických léčebnách.
Rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné.

Adresa: Keplerova 712/32, Ústí nad Labem 400 07,
Kontakt: Ing. arch. Milan Jíša

Email: milan.jisa@spolekkolumbus.cz
Telefon: 774279364
www.spolekkolumbus.cz

Občanské sdružení Krystal

Poslání: pomoc a podpora občanům se zdravotním znevýhodněním duševních onemocnění

Adresa: Centrum denních aktivit a služeb, Houškova 596/11, Plzeň, 326 00
Kontakt: Petr Liška

Email: krystalplzen@email.cz
Telefon: 737 551 341
http://www.kdochce.estranky.cz

SELF HELP Ústí nad Labem z.s.

Zaměřujeme se hlavně na vydávání časopisu ZRCADLO, s tím, že jeho obsahem se snažíme pomáhat lidem se zkušeností ve více oblastech života. Samozřejmě pokud by nám, někdo z uživatelů nebo ostatní veřejnosti chtěl pomáhat budeme velmi rádi

Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem
Email: svehla@cdz-usteckykraj.cz

Telefon: 233 372 668, 775 585 352, 775 585 350
 www.self-help-ul.cz

VIDA o.s.

Jsme nevládní organizace a snažíme se smysluplně využít vlastní zkušenost s duševním onemocněním v pomoci druhým. Vedeme poradenská centra v ČR, realizujeme besedy na školách, farách, vydáváme informační materiály, adresář služeb, zapojujeme se do koncepční činnosti.

Kontaktní adresa: V Horkách 12, 140 00 Praha 4 – Nusle,
Kontakt: Mgr. Jitka Styblíková

Email: vida@vidacentrum.cz , styblikova@vidacentrum.cz
Telefon: 233 372 668, 775 585 352, 775 585 350
www.ivida.cz, www.vidacentrum.cz