Poskytovatelé sociálních služeb

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Do množiny těchto služeb patří:

Z analýzy potřeb cílové skupiny Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb vyplývá, že pracovníci vyjadřují pozitivní postoj k lidem s duševním onemocněním a přisuzují jim stejná práva a možnosti jako všem občanům. Existují však i zdroje, dle kterých pracovníci duševně nemocné stigmatizují a diskriminují. Z výzkumných šetření Národního ústavu duševního zdraví vyplynulo, že pracovníci sociálních služeb institucializovanou péče nevnímají jako jedinou a primární možnost léčby a jejich přístup k uživatelům péče je vstřícný. Sami reflektují, že mohou dotyčného až přepečovávat (téma hyperprotektivity je více rozpracováno v kapitole zaměřené na rodinné příslušníky). Pracovníci sociálních služeb jako svou nejzásadnější potřebu vnímají rozšíření znalostí a dovedností potřebných k výkonu práce. Těmi jsou:

  • Odborné znalosti oboru psychiatrie (příznaky onemocnění, možnosti léčby a zotavení)
  • Orientace v právech lidí s duševním onemocněním
  • Kvalitní komunikace s uživateli péče a jejich blízkými
  • Kvalitní komunikace a spolupráce s dalšími odborníky

Stávající nabídka vzdělávacích kurzů je široká, ale jejich efektivita není dostatečně měřená. Stejně tak existující intervence jsou zřídkakdy evaluované, a navíc jsou zaměřené spíše na pracovníky pomáhajících profesí obecně (pracovníci sociálních služeb nicméně spadají do této širší kategorie). Tyto intervence mají nejčastěji podobu přednášek, anebo seminářů, kterým je vedle odborníků přítomna osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. K dispozici jsou dále materiály zahraničních programů, které lze využít k rozvoji dovedností práce a komunikace s lidmi s duševním onemocněním.

ikonam2-w

Chcete se dozvědět víc? Následující dokument obsahuje další informace: Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ