Moravskoslezský kraj

Marie Kyšková

marie.kyskova@nudz.cz

Pracuji jako regionální specialista destigmatizace v Moravskoslezském kraji. Vystudovala jsem psychologii, mediální studia a žurnalistiku. K tématu destigmatizace psychických onemocnění jsem se dostala přes Projekt SPOLU, kterému jsem se věnovala hlavně během studia jako dobrovolník a koordinátor dobrovolníků. Destigmatizace se prolíná také do mé profese psychologa a vyučující psychologie na gymnáziu. Ve volném čase se ráda věnuji skautingu.

Moravskoslezský kraj

Martin Okáč

martin.okac@nudz.cz

Duševní onemocnění mne provází od dospívání. Zažil jsem zatím čtyři ataky nemoci (naposledy před 4 lety), jejíž diagnóza se stále vyvíjí, a to vždy s eskalací v období zvýšeného stresu: stěhování, maturita, dovolená, studium na VŠ, pracovní a rodinné problémy. K zotavení mne, mimo osobního nasazení, nejvíce pomohla má nejbližší rodina. I přes tuto “zátěž” jsem vystudoval VŠ, procestoval kus světa, měl a mám zajímavá zaměstnání a nesmím opomenout funkční rodinu, kde s manželkou Katkou vychováváme tři děti.

Zlínský kraj

Lucie Šalplachtová

lucie.salplachtova@nudz.cz

Jsem arteterapeutka, psychiatrická sestra a lektorka. Vystudovala jsem arteterapii na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2001 se věnuji psychosociální rehabilitaci pro lidi se zkušeností s duševní nemocí. Pracovala jsem jako arteterapeutka v sociálních službách a ve zdravotnictví. Vedla jsem také výtvarné a arteterapeutické semináře.

Zlínský kraj

Lenka Czereová

lenka.czereova@nudz.cz

Má cesta k tomuto projektu se různě profilovala již několik let předtím. Začala jsem tím, že jsem vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a začala jsem vést dramaterapeutické intervence jako dobrovolník v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Po té mě začala více zajímat psychologie a psychoterapie, a proto jsem začala studovatpsychologii a u toho pracovala jako vedoucí sociálních služeb Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny ve Sdružení Piafa ve Vyškově, kde vznikla i spolupráce s brněnským sdružením Práh. Na základě těchto zkušeností z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, kde vždy byli středem zájmu osoby s duševním onemocněním, jsem se nadchla pro tento projekt a jsem ráda, že mohu být jeho součástí.

Olomoucký kraj

Kristýna Jurášová

krystina@jurasova@nudz.cz

Vystudovala jsem pedagogiku a sociální práci na UP Olomouc. Původně jsem pracovala ve službách, které se zabývaly osobami se závislostí. Posledních pět let pracuji s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Nyní jsem ředitelkou sociálních služeb Společnosti Mana Olomouc. Jsem zapojena do aktivity Na rovinu, pod NUDZ.

Olomoucký kraj

Jakub Svoboda

jakub.svoboda@nudz

Pracuji v organizaci Zahrada 2000 v Jeseníku (Olomoucký kraj) v projektu komunitní sociální práce. Dokončuji postgraduální studium na Fakultě Tělesné Kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem šťastně ženatý, máme zatím jednoho syna. Rád se učím a poznávám nové věci, lidi, souvislosti.

Jihomoravský kraj

Petr Pospíchal

petr.pospichal@nudz.cz

Jmenuji se Petr Pospíchal, pracuji pro Práh jižní Morava, z.ú. na marketingu a propagaci našich služeb a hlídám povinnou publicitu projektů. Píšu články o dění v Prahu, s kolegy tvoříme letáčky k aktivitám, které následně propagujeme na sociálních sítích. Studuji informační studia a knihovnictví a šestým rokem pořádám s přáteli multižánrový multikulturní mikrofestival Hafo fest. Pomáhám organizovat kulturní akce, občas vyjedu na koloběžce a mám rád čajovny.

Jihomoravský kraj

Miroslav Zítko

miroslav.zitko@nudz.cz

Vystudoval jsem psychologii a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně a kromě projektu Destigmatizace pracuji ve Středisku Teiresiás jako pedagogicko-psychologický poradce pro studenty s různými typy zdravotního postižení či znevýhodnění, včetně skupiny lidí s duševním onemocněním.

Pardubický kraj

Leona Hovorková

leona.hovorkova@nudz.cz

Jmenuji se Leona Hovorková a více jak 15 let jsem pracovala jako sociální pracovník s cílovými skupinami senioři nebo děti a mládež z vyloučených lokalit. Posledních 7 let jsem pracovala jako PR manažer spolku Péče o duševní zdraví a blíže se seznámila s cílovou skupinou duševně nemocných lidí. Nyní budu pracovat jako projektový manažer projektu Transformace Domova na hradě Rychmburk, díky kterému lidé s duševním onemocněním nebudou žít v ústavní péči, ale v chráněném bydlení. Ráda se věnuji produkční činnosti, podílela jsem se na hudebním festivalu Yanderov, nebo programu rockového klubu Agora, realizovala jsem filmový festival Jeden svět, program osvětové akce Týdny pro duševní zdraví v Pardubickém a Královéhradeckém kraji nebo reprezentační ples neziskových organizací Chrudimské Benátky.

Pardubický kraj

Alžběta Feyfarová

alzbeta.sustr@nudz.cz

Pracují jako muzejní pedagog v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. I když jsem mimo obor, je mi téma lidí s duševním onemocněním blízké, jelikož s ním mám osobní zkušenost v rámci rodiny a přátel. Ráda bych tyto dvě sféry chtěla propojit například pomocí terapie loutkou. Mám bohaté zkušenosti s pořádáním veřejných akcí (Den dobrovolnictví, Ples neziskového sektoru Chrudimské Benátky nebo tvůrčí workshopy pro děti a širokou veřejnost).

Královéhradecký kraj

Jaroslava Král Tomšů

jaroslava.kral@nudz.cz

V 7 letech mi byla diagnostikována OCD (obsedantně kompulzivní porucha). V péči doktorů jsem byla po celé dospívání. Má diagnóza můj život nijak zvlášť neovlivňuje a postupem času jsem se naučila se svými myšlenkami a stavy pracovat natolik aby mi nekomplikovaly život. Nutno dodat, největším lékem však byla a je má práce, která je pro mě naplněním a motorem.  Od roku 2013 pracuji jako umělecká cukrářka na vlastním projektu Ateliér SladkéUmění.cz.
Zároveň s podnikáním jsem prošla mnohými věhlasnými podniky, kde jsem působila jako šéfcukrářka. Absolvovala jsem v rámci své práce stáž v restauraci The Fat Duck Hestona Blumenthala oceněné třemi hvězdami Michelinského průvodce. V roce 2016 jsem současně rozjela projekt UNIT without LIMIT zaměřený na podporu a rozvíjení se lidí s duševním onemocněním.

Královéhradecký kraj

Dagmar Tmějová

dagmar.tmejova@nudz.cz

Jmenuji se Dáša Tmějová, jsem sociální pracovnice služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v Riapsu v Trutnově, kde pracuji od roku 2011, tzn. od počátku založení sociální služby pro duševně nemocné. Jsme organizace, kde spolupracují zdravotní a sociální služby pod jednou střechou, což lze shrnout, že jsme jeden velký a dobře fungující multidisciplinární tým. Souběžně se stávajícím způsobem práce budujeme CDZ. Práce mě velmi baví a naplňuje. V přístupu ke klientům sebe sama vnímám jako sociální pracovnici-filantropku.

Vysočina

Eva Kantorová

eva.kantorova@nudz.cz

V projektu Destigmatizace působím jako regionální specialista pro Kraj Vysočina. Od roku 2001 pracuji v organizaci, která byla založena pro podporu a péči duševně nemocných. V současné době v této organizaci – VOR Jihlava, z.ú. – zastávám pozici ředitele.

Vysočina

Jakub Janáček

jakub.janacek@nudz.cz

Jmenuji se Jakub Janáček, je mi 33 let, mám ženu a dvě malé děti a žiji v malé obci na Vysočině, která proslula hlavně díky svému nejznámějšímu rodákovi – Karlu Havlíčku Borovském. Vystudoval jsem mediální studia a žurnalistiku a historii na MU v Brně a oba obory zůstaly mým koníčkem. Novinařině jsem se věnoval několik let aktivně – MF Dnes, regionální deníky apod. Pracoval jsem tako jako zastupitel obce. Mám osobní zkušenost s léčebnou.

Liberecký kraj

Lenka Schneiderová

lenka.schneiderova@nudz.cz

Jmenuji se Lenka Schneiderová. Vystudovala jsem sociální práci, a ihned po škole začala pracovat v organizaci Fokus Liberec. Na pozici sociálního pracovníka jsem nezůstala dlouho, protože okolnosti si vyžádaly, abych se začala věnovat projektovému řízení. Asi rok jsem stíhala obojí (sociální práci i projekty), ale postupem času se ta finanční část rozrostla natolik, že jsem se stala na plný úvazek ekonomkou, a pak vedoucí ekonomického úseku. Na této pozici působím od roku 2007, s dvouletou přestávkou na mateřskou dovolenou. Jsem také součástí nejužšího vedení organizace, a z této pozice vnímám jako nezbytné intenzivněji pracovat na destigmatizaci duševně nemocných a na soustavné osvětě laické i odborné veřejnosti.

Liberecký kraj

Zora Machartová

zora.machartova@nudz.cz

V současné době pracuji na pozici ředitelky Sdružení TULIPAN, z.s.. TULIPAN je NNO, která pomáhá zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, zejména tedy s duševním onemocněním. V současné době zaměstnáváme 80 OZP. Jinak jako SŠ jsem vystudovala zdravotní školu a VŠ Speciální pedagogiku s managementem.

Středočeský kraj

Hana Rašková

hana.raskova@nudz.cz

Pracuji v neziskovce Lomikámen v Berouně, jako odborný průvodce v projektu ,,S Lomikamen úspěšně na trh práce”. Projekt je projektem OPZ a pomáhá duševně nemocným s hledáním zaměstnání. V Lomikameni jsem dříve působila, jako socioterapeut v tréninkoví kavárně Jiná Káva v Berouně. Do destigmatizace jsem se zapojila, protože mám zkušenosti s PR aktivitami z dřívější doby, kdy jsem působila, jak ve veliké korporaci, tak v soukromé PR firmě. Vzdělání mám publicistické, ale žurnalistice se již dlouhodobě nevěnuji.

Středočeský kraj

David Urban

david.urban@nudz.cz

Díky osobní zkušenosti s duševní poruchou jsem otevřený novým postupům v péči o duševní zdraví. Jsem otevřený spolupráci na zajímavých projektech i novým myšlenkám a postupům. Miluji umění, cestování a dobré jídlo. Nebojte se mě kontaktovat s žádostí o pomoc nebo o radu.

Jihočeský kraj

Radka Rybáková

radka.rybakova@nudz.cz

Už sedm let pracuji v organizaci FOKUS Tábor. Mám na starosti řízení projektů, psaní grantů, oslovování dárců, pořádání PR akcí. Jsem jednatelkou sociální firmy Fokusu. V rámci několika projektů spolupracuji také s Fokusem České Budějovice. Jsem “organizační typ”, pracovat bych mohla kdekoliv, ale práce ve Fokusu mi dává smysl. Ve volném čase se věnuji rodině, často jim ale utíkám na kolo, skály, nebo do hor. Je mi 38 let, mám dvě děti.

Jihočeský kraj

Lenka Hladíková

lenka.hladikova@nudz.cz

Pracuji jako Peer konzultantka ve Fokusu České Budějovice. Před několika lety jsem založila volnočasové jazykové centrum s trochu „manickým“ názvem Let’s flow, kde stále okrajově působím. I přes to, že mám elektrotechnické vzdělání, v sociálních službách se cítím jako doma. Práce s lidmi mě velice naplňuje a dává mi smysl. Moji zkušenost s bipolární poruchu nevnímám jako handicap, ale jako bonus, který mi otevřel nové světy a možnosti. To, že mohu tuto svoji zkušenost sdílet s ostatními – jak při práci s klienty, tak v oblasti boření mýtů a předsudků o lidech s duševním onemocněním – mi dělá velkou radost.

Ústecký kraj

Barbora Ryklová

barbora.ryklova@nudz.cz

Od mého působení v projektu si slibuji možnost prakticky působit v kraji, kde někdy práce s duševně nemocnými může frustrovat. Pracuji jako psycholožka v předatestační přípravě v PL Petrohrad. To je zařízení zasazené do vesnického prostředí na okraji ústeckého kraje. Vysoká návratnost našich pacientů mi narušuje pocit smysluplnosti mé práce a nutí mě dělat “něco víc”. V teamu se mi to “něco víc” bude dělat snáz. Těším se!

Ústecký kraj

Gabriela Hauznerová

gabriela.hauznerova@nudz.cz

Vystudovala jsem vysokou školu v Ústí nad Labem, kde již několik let žiji. Pracuji v neziskové organizaci Fokus Labe na pozici PR manažerky. Mé dosavadní pracovní zkušenosti jsou převážně z mediálního prostředí. Velmi se zajímám o lidskou psychohygienu, snažím se šířit vědomí, že zdravý životní styl, péče o fyzickou stránku člověka a celková vnitřní vyrovnanost je základem kvalitního života. Propojuji prvky jógy, zdravé stravy a pozitivního myšlení. Projekt destigmatizace mě oslovil pro svou smysluplnost. Věřím, že se nám v týmu podaří tuto smysluplnost rozšířit tam, kde to bude potřeba.

Praha

Slavomíra Pukanová

slavomira.pukanova@nudz.cz

Vystudovala jsem na Fakultě humanitních věd Univerzity Matěja Bella v Banské Bystrici obor francouzský a ruský jazyk. Do Fokusu Praha jsem nastoupila v roce 2010 z komerčního sektoru po sedmiletém působení v marketingu francouzské společnosti. V letech 2010-13 jsem byla vedoucí chráněné Výtvarné dílny pro lidi s duševním onemocněním. Potom jsem krátce působila jako pracovní terapeut v sociálně-terapeutické dílně a od roku 2013 zde vedu oddělení PR a fundraisingu. Víc než osm let tak spolupracuji na tvorbě destigmatizačních a fundraisingových kampaní, materiálů a akcí pro veřejnost na podporu lidí s duševním onemocněním. Baví mne rodina, moje dvě děti, několik zvířat a všechny kreativní činnosti.

Praha

Zuzana Tonhauser

zuzana.tonhauser@nudz.cz

Po vysokoškolském studiu a terénní práci s injekčními uživateli drog v Košicích mě do Prahy přilákalo studium tradiční čínské medicíny. Poslední čtyři roky pracuji v organizaci Baobab jako koordinátor rehabilitace lidí s vážným duševním onemocněním. Ve volném čase se věnuji výcviku somatického koučinku a psychoterapie. Těší mě, že prostřednictvím projektu destigmatizace mohu přiložit ruku k dílu, aby se mám tady všem žilo spolu lépe.

Praha

Marie Hájková

marie.hajkova@nudz.cz

Jmenuji se Marie a v současné době dokončuji studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě toho pracuji v Národním ústavu duševního zdraví na výzkumném projektu zaměřeném na kognitivní dysfunkce u schizofrenního onemocnění. V minulosti jsem byla koordinátorkou Projektu SPOLU za pobočku v Olomouci, kde jsme usilovali především o zlepšování psychosociálních podmínek pro pacienty v psychiatrických zařízeních. V rámci iniciativy Na rovinu proto chci přispět ke změně psychiatrické péče u nás.

Praha

Kamil Rain

kamil.rain@nudz.cz

Jsem mladý muž, který umí několik povolání, a také jsem sociální pracovník, peer terapeut a nově i hlava rodiny. Snažím se neustále učit novým věcem. Lidé, ke kterým jsem vzhlížel, mě vždy ovlivnili a snažil jsem se od nich získat vědění. Na mojí otázku, na čem v životě nejvíc záleží, jsem si odpověděl, že Láska. Mojí oblíbenou aktivitou je meditace, vaření a venčení našeho psa Kima a miluji mimo jiné film Čistá duše.

Plzeňský kraj

Markéta Hovorková

marketa.hovorkova@nudz.cz

Jsem studentkou magisterského stupně psychologie a po něm se chystám do atestace na klinického psychologa. Velkou část mého každodenního života tvoří dobrovolnictví a koordinování Projektu SPOLU, v rámci něhož připravujeme volnočasové aktivizační a resocializační programy pro lidi s duševním onemocněním a pořádáme vzdělávací akce s cílem destigmatizovat. Projekt SPOLU je mojí srdcovkou, proto kromě vedení aktivit také koordinuji „své“ oddělení, brněnskou pobočku i celorepublikové HR, PR a vzdělávání. Projektu SPOLU rozjíždím pobočku i v mé rodné Plzni. Iniciativa NA ROVINU je další projekt, který chci v našem kraji podporovat a šířit i díky němu dobré myšlenky mezi více lidí.

Plzeňský kraj

Petr Moravec

petr.moravec@nudz.cz

Dobrý den! Mé jméno je Petr Moravec, pracuji pro tu nejlepší organizaci, která se jmenuje Ledovec a zabývá se podporou lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením v rozličných oblastech života v Plzeňském kraji. Má cesta byla trochu trnitější neb jsem vystudovaný správce počítačových sítí, ale v rámci zachování duševního zdraví jsem se vrhnul na studia humanitní a skončil jako magistr sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni. V Ledovci se zabývám finančním a projektovým řízením, fundraisingem, PR, řešením technických záležitostí (ano i trochou IT) a spoustou dalšího, co je v takové neziskovce potřeba a nejsou peníze na specialistu. A taky jsem Vincek, věčně třetí, poskok naší slovutné principálky v Cirkusu Paciento. Již 8 let jezdíme po psychiatrických nemocnicích a léčebnách a spolu s pacienty i personálem stavíme nefalšované cirkusové představení.

Cirkus doma zajišťují dvě děti, dvě kočky a jedna manželka. Zajímám se o věci veřejné. Svoboda, láska, pravda, důstojnost, lidská vzájemnost pro mne jsou hodnoty, které se snažím žít a inspirovat ostatní. Každý člověk je jedinečný, inspirativní ve svém životním příběhu a to platí nerozdílně o všech lidech ať s duševním onemocněním, či zdravotním znevýhodněním. Věřím, že díky projektu Destigmatizace přispějeme k rovnosti všech lidí, kultivujeme jazyk který ve veřejném prostoru používáme a který ovlivňuje to, jak o světě smýšlíme. Myslím, že v dnešní době relativizace a vzývání „nekorektnosti“ to budeme potřebovat.

Karlovarský kraj

Jana Olachová

jana.olachova@nudz.cz

Pracuji třináctým rokem v Nemocnici Ostrově na psychiatrickém oddělení jako arteterapeutka a vedoucí denního psychoterapeutického stacionáře. Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu a dále pokračovala ve studiu na vysoké škole v bakalářském a magisterské programu Sociální práce na Západočeské fakultě v Plzni. V rámci zaměstnání na psychiatrii, kde jsem nastupovala jako ergoterapeut, jsem se začala věnovat arteterapii a psychoterapii. V roce 2010 – 2014 jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii.

Karlovarský kraj

Kateřina Szabová

katerina.szabova@nudz.cz

Pracuji v organizaci Fokus Mladá Boleslav od roku 2015 na pozici IPS specialisty. Tato pozice obnáší zaměstnávání lidí se závažným duševním onemocněním. Z vlastní zkušenosti vím, že práce hraje významnou roli v životě každého z nás. Téma zaměstnávání tak vnímám jako jedno z klíčových v práci s lidmi s duševním onemocněním na jejich cestě za kvalitnějším životem. Jsem také lektorkou kurzu metody IPS (Individual Placement and Support). Mým záměrem, u lidí, se kterými pracuji, je, nesoustředit se na to, co je za nimi, nebo před nimi, ale na to, co je v nich. Smyslem mé práce je tyto kvality najít, posílit a ukázat světu.