Moravskoslezský kraj

Marie Kyšková

marie.kyskova@nudz.cz

Pracuji jako regionální specialista destigmatizace v Moravskoslezském kraji. Spolu s kolegy navazujeme spolupráci s organizacemi v našem regionu, které se věnují lidem s duševním onemocněním. K tématu destigmatizace psychických onemocnění jsem se dostala přes Projekt SPOLU, kterému jsem se věnovala hlavně během studia psychologie jako dobrovolník a koordinátor dobrovolníků. Destigmatizace se prolíná také do mé profese psychologa a vyučující psychologie na gymnáziu. Ve volném čase se ráda věnuji skautingu.

Moravskoslezský kraj

Martin Okáč

martin.okac@nudz.cz

Tento čas na projektu věnujeme především identifikaci a pravidelným nebo jednorázovým schůzkám s klíčovými hráči v oblasti duševního zdraví v regionu, a to ať už se zdravotnickými zařízeními a jejich odborníky, neziskovými organizacemi a také, a to hlavně, osobnostmi z řad uživatelů, rodinných příslušníků a jejich přátel. Vzhledem k tomu, že jsem sám uživatel, jsem ženatý, se třemi dětmi a máme kolem sebe spoustu přátel, k této poslední cílové skupině mám nejblíže. Právní vzdělání mne vždy předurčovalo k práci s lidmi, což se po mnoho let potvrzovalo v mé práci s cizinci a uprchlíky a poslání misionáře. Osobní zkušenost s duševním onemocněním v různých životních obdobích mého života mne učinila vnímavějším na potřeby lidí v oblasti duševního zdraví. To platí také pro mou manželku, která se stala díky soužití se mnou na tuto oblast také odborníkem. Mým hlavním tématem je proto podpora uživatelského hnutí nejlépe formou pravidelných např. klubových nebo spolkových setkání a následná aktivní angažovanost ve společenském dění. Inspiraci a motivaci k mé práci čerpám z mnoha let života v křesťanském společenství, kde nacházím prvky, které lze posléze aplikovat v mé práci.

Zlínský kraj

Lucie Šalplachtová

lucie.salplachtova@nudz.cz

Jsem arteterapeutka pracující v sociální rehabilitaci pro osoby s psychickým onemocněním v Uherském Hradišti. V květnu 2019 jsem přešla do nově vznikajícího CDZ v Uherském Hradišti jako psychiatrická sestra. V projektu Destigmatizace pracuji jako regionální specialistka pro Zlínský kraj a vnímám jako nejdůležitější dostávat do povědomí veřejnosti i odborníků informace jak o stigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním, tak i o principech destigmatizace. Sama jsem pracovala jeden rok na psychiatrickém oddělení a poté v sociálních službách. Vím, jak je těžké změnit byť i sebemenší myšlenku v celém soukolí ústavní psychiatrie. I když je v ní již spousta zainteresovaných osob, vnímám jako nejdůležitější nevzdat se a vytrvat i přes různé komplikace v naší snaze. Přála bych si, abychom všichni zažili léčivou sílu vzájemného otevřeného respektujícího komunikování na rovinu. Zajímá mě vyjadřování se, realizování se výtvarným, dramatickým a pohybovým uměním.

Zlínský kraj

Lenka Czereová

lenka.czereova@nudz.cz

V iniciativě NA ROVINU působím jako regionální specialista destigmatizace. Mým hlavním cílem v tomto projektu je zmírnit bariéry mezi lidmi se zkušeností s duševním onemocněním a lidmi bez této zkušenosti. Zajímá mě především přesun psychiatrické péče z velkých nemocnic do komunitní péče, protože moje zkušenost z psychiatrické nemocnice, kde jsem docházela po dobu 6-ti let jako dobrovolník, mě natolik naplnila touhou po změně. Sama jsem se vydala cestou zvyšování kvalifikace, kdy po absolvování studia speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii jsem nastoupila na studium psychologie. Během pracovního života jsem pracovala jako vedoucí sociální rehabilitace v neziskové organizaci Piafa ve Vyškově, kde jsem získala mnoho zkušeností a hlavně osobních příběhů lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se často potýkali s neporozuměním okolí. A pro odlehčení tématu zde uvedu i to, co mě baví ve volném čase. Mám tři děti, kterým dávám většinu svého času, ale když mi nějaký zůstane, tak si ráda přečtu knížku, vyrobím nějaké drobnosti pro zkrášlení domova, postarám se o zahrádku, zahraji si divadlo u Morkovských ochotníků a doufám, že brzy zase vyjedu na cyklovýlety, brusle a jiné sportovní aktivity.

Olomoucký kraj

Kristýna Jurášová

kristina@jurasova@nudz.cz

Od roku 2018 se věnuji iniciativě Narovinu, v rámci projektu Destigmatizace. K této aktivitě mě vedla moje práce, ve které se věnuji osobám s duševním onemocněním. Ráda bych touto činností přispěla k destigmatizaci osob s duševním onemocněním a ke zvýšení povědomí o duševním zdraví u široké veřejnosti v Olomouckém kraji. Vystudovala jsem pedagogiku a sociální práci na UP Olomouc. Původně jsem pracovala ve službách, které se zabývaly osobami se závislostí. Posledních pět let pracuji s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Nyní jsem ředitelkou sociálních služeb Společnosti Mana Olomouc.

Olomoucký kraj

Jakub Svoboda

jakub.svoboda@nudz.cz

Pracuji v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním v organizaci ZAHRADA 2000 v Jeseníku, zároveň s tímto jsem regionálním specialistou destigmatizace pro Olomoucký kraj. Mám vlastní zkušenost s duševním onemocněním a snažím se jí uplatnit v roli peer konzultanta. Baví mě práce s osobním příběhem a dialogické přístupy. Vystudoval jsem obor rekreologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se také snažím dokončit postgraduální studium, zajímám se o kvalitativní přístupy ve výzkumu.

Jihomoravský kraj

Petr Pospíchal

petr.pospichal@nudz.cz

V projektu pracuji jako regionální specialista destigmatizace. Snažím se, aby se lokální potřeby dostaly k lidem, kteří mohou něco změnit. A zde je klíčová synergie. Navštěvuji proto i mezioborová setkání v okresních městech. Dříve jsem pracoval pro Práh jižní Morava, kde jsem měl na starost propagaci. Díky práci v Prahu jsem dostal možnost zapojit se do iniciativy NA ROVINU. Destigmatizace duševního onemocnění je podle mě důležité téma, které je potřeba dostat jak mezi běžné lidi, tak i mezi odborníky, o což se právě v NA ROVINU snažíme. V běžném životě mě baví organizovat multižánrový multikulturní mikrofestival Hafo fest, hrát deskové hry a pít čaj.

Jihomoravský kraj

Miroslav Zítko

miroslav.zitko@nudz.cz

Vystudoval jsem psychologii a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně a v projektu Destigmatizace se jako regionální specialista podílím na organizaci vzdělávacích akcí a jsem členem poradního panelu pro cílovou skupinu Rodinní příslušníci. Protože duševním onemocněním prošlo několik lidí z mého blízkého okolí, z vlastní zkušenosti vím, že mluvit o této problematice není jednoduché, a že jednou z překážek je i nedostatek informací a předsudky, které jsou s duševními onemocněními spojeny. Kromě projektu Destigmatizace pracuji ve středisku Teiresiás na MU jako pedagogicko-psychologický poradce pro studenty s různými typy zdravotního postižení či znevýhodnění, včetně studentů s duševním onemocněním. Pro radost svou i ostatních hraji na kytaru, vyrábím dřevěné šperky a jezdím na kole všude, kam to jde.

Jihomoravský kraj

Dorota Voráčová

dorota.voracova@nudz.cz

Již dlouhou řádku let se snažím přispět svými příběhy a osobními zkušenostmi k destigmatizaci duševně nemocných, proto jsem nesmírně ráda, že od června 2019 pracuji jako regionální specialista destigmatizace pro Jihomoravský kraj. Již přes deset let mám diagnostikovanou schizoafektivní psychózu. Mé zkušenosti s duševním onemocněním jsou více než intenzivní, více než nezapomenutelné a hlavně více než obohacující. Dva roky pracuji pro organizaci Práh jižní Morava jako peer konzultant, před necelým rokem jsem založila pacientské hnutí O nás s námi. V průběhu posledních čtyř let mám zkušenosti s přednášením vlastního nezaměnitelného příběhu, o který se ráda dělím nejen se širokou veřejností (např. v rámci akcí Psychobraní), ale i zcela individuální cestou – prostým dialogem s člověkem, který se zajímá. Jsem hrdou nositelkou psychiatrické diagnózy a v boji proti stigmatizaci se ji nebojím použít!

Jihomoravský kraj

Štěpán Šůstek

stepan.sustek@nudz.cz

Jsem regionální specialista pro Jihomoravský kraj, ve kterém se snažíme o osvětu a destigmatizaci duševních nemocí. S těmito aktivitami jsem začal s projektem Psychobraní, kde vystupují především lidé se zkušeností s duševní nemocí. Nemají se za co stydět, protože duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické a měli bychom o něm mluvit. Ve svém volném čase moderuji různé akce od Studentského majálesu po Konferenci o poruchách příjmu potravy, v zimě jsem lyžařským instruktorem, pracoval jsem také ve studentském Radiu R nebo jako PR pracovník pro několik organizací.

Pardubický kraj

Leona Hovorková

leona.hovorkova@nudz.cz

Jmenuji se Leona Hovorková a v iniciativě Na rovinu působím jako regionální specialista pro Pardubický kraj. Nedílnou a snad i nejdůležitější součástí mé pracovní činnosti je setkávání se lidmi, kteří pomáhají lidem s duševním onemocněním. Zjišťuji jejich potřeby pro účinnou komunikaci a pomoc těmto lidem a nabízím jim možnost podpory, která je může v těchto oblastech posílit. Zároveň se setkávám s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a jejich blízkými, se kterými hovořím o jejich zkušenostech s poskytovanými službami a co by jim pomohlo na cestě k zotavení. Všichni výše jmenovaní mají jedno společné. Jsou to lidé, kteří ač žijí ve stejné zemi a mluví stejnou řečí, mají mezi sebou bariéru, která brání jejich vzájemnému porozumění. Věřím, že iniciativa Na rovinu a ostatní podobně zaměřené projekty mohou významně přispět k tomu, že se jako jedinci, ale i jako společnost budeme více zajímat o své duševní zdraví a přestaneme se dívat srze prsty na lidi, kterým duševní nemoc komplikuje život.
Z mé více než dvacetileté praxe vyplývá, že komunikace a vzájemné setkávání působí na výše popsané bariéry silně erozivně. Ty se pak často pod dojmem společného zážitku ze společenských či kulturních akcí zcela náhle bortí. Těší mě, když vidím, jak se lidé zcela přirozeně seznamují a hovoří spolu. Jsou to okamžiky, kdy můžete pozorovat zánik předsudků tak říkajíc v přímém přenosu. Proto i já ráda chodím do společnosti. S radostí se označuji za „kavárenského povaleče“ a ráda si užiji každou příležitost se pobavit. To si mohu dovolit díky svému rodinnému zázemí, které je pro mě nejdůležitější a je středobodem mého vesmíru. A když potřebuji na chvíli „vypnout“, čistím si hlavu třeba u běhání.

Pardubický kraj

Alžběta Feyfarová

alzbeta.sustr@nudz.cz

Mojí hlavní pracovní náplní je komunikace, ať už se zástupci jednotlivých cílových skupin projektu nebo širší veřejností. Musím přiznat, že mě opravdu baví propojování jednotlivých subjektů a otevírání diskuzí na téma duševní zdraví. Každá plodná debata je pro mne přínosem. Od doby, kdy jsem do iniciativy Na rovinu zapojená, za mnou chodí moji přátelé a otevírají dříve tabuizovaná témata a bavíme se mezi sebou o problematice duševního zdraví zcela na rovinu a otevřeně. Někteří si chodí za mnou pro radu, za což jsem ráda. Čím déle svoji práci dělám, tím více cítím potřebu a důležitost naší práce. Je třeba snížit stigmatizační postoje a to kompletně v celé naší společnosti. Součástí mé práce je organizování různých destigmatizačních akcí a v tom jsem se také našla. Co se týče cílových skupin projektu, jsou pro mne nejblíž lidé s duševním onemocněním a jejich rodinní příslušníci. To nejen z důvodu, že mě do projektu přivedla zkušenost z mé rodiny a to konkrétně strýc, který sám trpí schizofrenií. Když si zpětně vybavím, čím vším si musel projít, je naprosto jasné, že podpora uživatelů je nejdůležitější. Mezi mé koníčky patří výlety do přírody s naší fenečkou Muffinkou, poznávání všeho nového, kulturní dění, cestování a trávení času s přáteli.

Královéhradecký kraj

Jaroslava Král Tomšů

jaroslava.kral@nudz.cz

V projektu Destigmatizace pracuji jako regionální specialistka pro Královéhradecký kraj. Práce regionálního specialisty je velmi příjemná a pestrá. Mám možnost se setkávat se spoustou zajímavých lidí a poznávat životní příběhy, které jsou mi neustálou inspirací a motivací. Když jsem dostala příležitost zapojit se do tohoto projektu, ani vteřinu jsem neváhala. Práce s lidmi mě vždy velmi bavila a je pro mě celoživotním zdrojem zkušeností a životní moudrosti. Problematika duševního zdraví a nemoci je pro mě velmi důležitá, neboť bez zdraví duševního není ani zdraví fyzické. Podpora lidí, kteří s duševním onemocněním mají svou zkušenost je ve společnosti minimální. Díky projektu Destigmatizace však máme možnost na problém poukázat a společnost nasměrovat na tolerantnější, smířlivější a podpůrnější cestu. Ani mě se duševní onemocnění nevyhnulo, v 7 letech mi byla diagnostikována OCD (obsedantně kompulzivní porucha). Nikdy jsem však tuto skutečnost ve svém životě nevnímala jen negativně. Přinesla mi do života i mnoho pozitivního. Naučila jsem se se svými myšlenkami a stavy pracovat natolik dobře, aby mi život neznepříjemňovaly. Největším lékem pro mě vždy byla, je a bude má práce, která mě naplňuje a je mým hnacím motorem. Pracuji zároveň jako umělecká cukrářka a v roce 2016 jsem založila projekt UNIT without LIMIT zaměřený na podporu a sebe-rozvíjení se lidí s duševním onemocněním, ze kterého zároveň pomalu buduji sociální podnik. Doufám, že se tak brzy podaří propojit mé dvě životní cesty (gastronomii a pomoc lidem) v jeden harmonický celek. A mé osobní téma na této misi? Smysluplnou prací až k zotavení! Jednoznačně!

Královéhradecký kraj

Věra Moravcová

vera.moravcova@nudz.cz

V oblasti duševního zdraví se aktivně angažuji od roku 2015. Jako dobrovolník jsem působila v hradeckém středisku Péče o duševní zdraví, kde jsem také později nastoupila na hlavní pracovní poměr jako sociální pracovník. Potřebu destigmatizace duševního onemocnění pociťuji nejen ve svém zaměstnání, ale i v osobním životě. O projektu jsem se dozvěděla díky svému studiu Sociální patologie a prevence a tématu mé bakalářské práce. Pozdější aktivní zapojení do projektu pro mě bylo velkou výzvou a práce pro NUDZ splněním životního snu a osobním úspěchem. Jako regionální specialista Královéhradeckého kraje si kladu za cíl přispět svým působením k destigmatizaci duševního onemocnění v kraji, ve kterém sama žiji. Protože duševní zdraví ovlivňuje kvalitu života každého z nás, považuji za důležité mluvit o duševním zdraví na rovinu a vyrovnat rozdíl v chápání fyzického a duševního zdraví. Destigmatizační aktivity v našem regionu bych ráda realizovala zábavnou a přirozenou formou, prostřednictvím hudebních a filmových festivalů, besed a zajímavých přednášek pro širokou veřejnost. Ve svém volném čase nejraději relaxuji u četby knih, cestování, hraní deskových her, hraní na playstationu a ve společnosti svých koček.

Vysočina

Eva Kantorová

eva.kantorova@nudz.cz

Mezi duševně nemocnými se pohybuji téměř 20 let. Několik let jsem působila ve zdravotnictví jako interní auditor a nyní jsem ředitelkou organizace, která poskytuje 2 registrované sociální služby duševně nemocným. Přestože nejsem v přímém kontaktu s klienty našich služeb, jejich osud mi není lhostejný. Z toho důvodu jsem se rozhodla zapojit do projektu Destigmatizace. Chtěla bych své dosavadní nabyté zkušenosti zúročit ve prospěch lidí, kterých si velice vážím za jejich sílu bojovat s nepřízní osudu.

Vysočina

Jakub Janáček

jakub.janacek@nudz.cz

Celý svůj život (vyjma studií v Brně, kde jsem na Masarykově univerzitě studoval žurnalistiku a historii) žiji na Vysočině, nyní s manželkou a dvěma dětmi. Sám mám osobní zkušenost s LNN (Nechanice) a už několik let pracuji i ve FOKUSu Vysočina,z.ú., kde mám na starosti hlavně styk s veřejností a komunikaci. V tom se – i díky svému vzdělání – a předchozí praxi v mediích cítím silný. Obecně vzato mám blízko k veřejné správě, neboť jsem se v novinářské praxi se zástupci veřejné správy často stýkal a sám jsem aktivně působil a působím v komunálním dění. Vzhledem ke své zkušenosti mám ale pocit, že dokáži „něco“ předat i rodinným příslušníkům lidí s duševním onemocněním, ale i komunitám v okolí. Moc mě baví s lidmi mluvit, vysvětlovat a bavit je. Samotného mě totiž hodně trápí negativní mediální obraz a stigmatizace, která se s duševním onemocněním neodbytně táhne. Na tom musíme pracovat! A abych se „nezbláznil“, snažím se pohybovat na fotbalovém hřišti a sem tam otočit i listem nějaké knihy nebo mrknout na dobrý film. Ale co naplat – největším koníčkem jsou moje děti a manželka.

Liberecký kraj

Lenka Schneiderová

lenka.schneiderova@nudz.cz

Jsem vystudovaná sociální pracovnice, a už 15 let pracuji v organizaci Fokus Liberec. Za Fokus se účastním i různých politických setkání, a vnímám jako nezbytné intenzivněji pracovat na destigmatizaci duševně nemocných a na soustavné osvětě laické i odborné veřejnosti. V rámci projektu se snažím pravdivě informovat o duševním onemocnění, a propojovat lidi i organizace, které/kteří mají k tématu co říci. Ať už to jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním (nebo jejich blízcí), organizace poskytující sociální a zdravotní služby, úředníci, opatrovníci, zástupci obcí a kraje a mnozí další. Ve spolupráci s dalšími kolegy se nám podařilo v loňském roce uspořádat 2 veliké kasuistické workshopy, kde se sešli zástupci výše jmenovaných, a které ukázaly veliký hlad po informacích. Protože v Libereckém kraji nefungovala žádná uživatelská skupina, iniciovali jsme její vznik, a podporujeme lidi s duševním onemocněním, aby se více zapojovali do reformy psychiatrické péče a plánování služeb.

Liberecký kraj

Zora Machartová

zora.machartova@nudz.cz

V současné době pracuji na pozici ředitelky Sdružení TULIPAN, z.s.. TULIPAN je NNO, která pomáhá zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, zejména tedy s duševním onemocněním. V současné době zaměstnáváme 80 OZP. Jinak jako SŠ jsem vystudovala zdravotní školu a VŠ Speciální pedagogiku s managementem.

Středočeský kraj

Hana Rašková

hana.raskova@nudz.cz

Do iniciativy Na Rovinu jsem se zapojila, protože jsem smutná z vytváření domněnek a předsudků okolo duševních nemocí. Slovo ,normální“ mi už leze krkem a tak se snažím přispět ve Středočeském kraji k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Denně jsem v kontaktu s lidmi s duševním onemocněním a vidím, jak si přejí být ,,normální“. Až se toto jejich přání vytratí, myslím, že iniciativa uspěje a bude to znamenat, že projekt Destigmatizace pomohl. K tomuto zaměstnání jsem se dostala jen díky zkušenostem, které mi osud (původně jsem si myslela) omylem přichystal. Avšak zkušenost v komerčním PR, mezinárodní komunitě a v sociálních službách mě zavála přesně tam, kde jsem měla být. Když zrovna nedestigmatizuji, tak dělám s Liškou nosework. Liška je pes a nosework je psí sport.

Středočeský kraj

David Urban

david.urban@nudz.cz

V projektu Destigmatizace působím od září 2018 a za tu dobu jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi okolo duševního zdraví. Aktivně spolupracujeme například s PN Kosmonosy a Fokus Mladá Boleslav a dalšími organizacemi i jednotlivci. Díky osobní zkušenosti s duševní poruchou jsem otevřený novým postupům v péči o duševní zdraví. Budu rád za spolupráci na zajímavých projektech i nové myšlenky a postupy. Miluji umění, cestování a dobré jídlo. Nebojte se mě kontaktovat s žádostí o pomoc nebo o radu.

Jihočeský kraj

Radka Rybáková

radka.rybakova@nudz.cz

Do projektu Destigmatizace jsem se zapojila, protože souhlasím s vizemi iniciativy Na Rovinu a jejich šíření mi připadá smysluplné. Zároveň ze své osmileté praxe ve FOKUSu Tábor vím, jak málo je společnost informovaná o problematice duševního zdraví a jak těžce se toto téma otevírá. Mým cílem je tedy mluvit s lidmi, usnadňovat setkávání, vyvracet mýty a snižovat stigma duševního onemocnění. Ráda bych touto „měkkou formou“ přispěla k reformě psychiatrické péče na jihu Čech.  V práci mě podporuje skvělá rodina a hlavu si „čistím“ na sklalách, v horách nebo na kole. Osobní zkušenost s duševním onemocněním nemám, vidím však ty příběhy všude kolem sebe – v rodině, v práci, mezi kamarády, v sociální firmě… Přála bych si a věřím tomu, že i díky iniciativě Na Rovinu jednou bude většina těch příběhů mít optimistický konec.

Jihočeský kraj

Lenka Hladíková

lenka.hladikova@nudz.cz

Jako specialista destigmatizace pro Jižní Čechy mám na starosti realizaci destigma programů pro jednotlivé cílové skupiny. Zároveň mám vlastní zkušenost s bipolární poruchou, kterou již nějakou dobu nevnímám jako handicap, ale jako bonus, který mi otevřel nové světy a možnosti. Ráda sdílím svůj příběh na různých festivalech a besedách v regionu i mimo něj. Také pracuji jako Peer konzultant a mám velmi dobrou osobní zkušenost s absolvováním intenzivní psychoterapie, která byla zásadní pro moje zotavení. To určuje i moje směrování k cílové skupině lidí s duševním onemocněním a procesu zotavení. Mým cílem je nyní nástup do psychoterapeutického výcviku. V dobré psychické pohodě mě udržuje také tanec, africké bubnování, spiritualita, hory a prostě pohyb jako takový.

Ústecký kraj

Hana Kafková

hana.kafkova@nudz.cz

Do projektu Destigmatizace jsem se zapojila, neboť jsem přesvědčena o tom, že stigma je jedna z nějvětších překážek, se kterou se lidé se zkušeností s duševním onemocněním potýkají. Příčinu stigmatizace spatřuji především v nedostatečné informovanosti veřejnosti. Pracuji v Národním ústavu duševního zdraví v projektu Destigmatizace na pozici regionální specialistky pro Ústecký kraj a na pozici lektora, dále jsem členkou transformačního týmu v projektu Deinstitucionalizace a peer konzultant v Psychiatrické léčebně Petrohrad. Jako peer konzultant a člen multidisciplinárního týmu se dostávám do přímého kontaktu s uživateli služeb a s terénním týmem se snažíme zajistit jejich veškeré potřeby. V současné době zakládám svépomocné skupiny a uživatelská hnutí na regionální úrovni. Vystudovala jsem právnickou fakultu a své právní vzdělání jsem propojila s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a přednáším také z pozice právníka o dodržování lidských práv a kvalitě služeb s ohledem na práva pacientů. Práce s lidmi mě velmi naplňuje a věřím, že společná komunikace přispěje ke zkvalitnění života lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Ústecký kraj

Gabriela Hauznerová

gabriela.hauznerova@nudz.cz

Bořit mýty, předsudky, šířit pravdivé informace, poskytovat dostatek znalostí ohledně duševního zdraví a duševních onemocnění, které poté vedou k lepšímu porozumění a nižší stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Propagovat a seznamovat konkrétní cílové skupiny s jedním z projektů Reformy Psychiatrické péče, a tou je projekt Destigmatizace. To jsou mé cíle na pozici regionálního specialisty Destigmatizace. Působím již téměř třetím rokem jako PR manažer pro organizaci Fokus Labe v Ústí nad Labem, a právě díky mé pracovní pozici jsem v nejbližším kontaktu s cílovými skupinami komunita, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Mám vystudovanou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde již několik let žiji a nyní působím v tomto kraji jako regionální specialista Destigmatizace. Projekt mě oslovil pro svou smysluplnost. Věřím, že se nám v týmu podaří tuto smysluplnost rozšířit tam, kde to bude potřeba.Velmi se zajímám o lidskou psychohygienu, snažím se šířit vědomí, že zdravý životní styl, péče o fyzickou stránku člověka a celková vnitřní vyrovnanost je základem kvalitního života. Propojuji prvky jógy, zdravé stravy a pozitivního myšlení.

Praha

Marie Hájková

marie.hajkova@nudz.cz

Pracuji v Národním ústavu duševního zdraví v projektu Destigmatizace jako regionální specialista pro pražský region. Ve své práci se soustředím na implementaci destigmatizačních programů pro rozličné cílové skupiny a síťování již vzniklých služeb a organizací. V současné době dokončuji studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zajímá mě vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti psychiatrie a práce s rodinnými příslušníky lidí s duševním onemocněním. V minulosti jsem byla koordinátorkou Projektu SPOLU za pobočku v Olomouci, kde jsme usilovali především o zlepšování psychosociálních podmínek pro pacienty v psychiatrických zařízeních. V rámci iniciativy Na rovinu proto chci přispět ke změně psychiatrické péče u nás.

Praha

Kamil Rain

kamil.rain@nudz.cz

Jsem mladý muž, který umí několik povolání, a také jsem sociální pracovník, peer terapeut a nově i hlava rodiny. Snažím se neustále učit novým věcem. Lidé, ke kterým jsem vzhlížel, mě vždy ovlivnili a snažil jsem se od nich získat vědění. Na mojí otázku, na čem v životě nejvíc záleží, jsem si odpověděl, že Láska. Mojí oblíbenoui aktivitou je meditace, vaření a venčení našeho psa Kima a miluji mimo jiné film Čistá duše.

Praha

Barbora Žižková

barbora.zizkova@nudz.cz

V projektu pracuji jako Regionální specialista destigmatizace pro Prahu. Po vlastní zkušenosti s duševním onemocněním jsem začala spolupracovat na několika projektech proti stigmatizaci osob s duševním onemocněním, jako např. Blázníš? No a! Ve volném čase jsem spolu s dalšími založila vlastní projekt s příznačným názvem „Nejsem psychopat“, kde se snažíme pomoci ostatním porozumět pocitům osob s Hraniční poruchou osobnosti. Jsem empatická a ráda pomáhám ostatním.

Praha

Radka Laštovková

radka.lastovkova@nudz.cz

V projektu působím od února tohoto roku jako regionálním specialista Destigmatizace pro Prahu. Hlavní náplní mé práce je šířit osvětu týkající se duševního zdraví. Mimo to pracuji jako sociální pracovník v neziskové organizaci Baobab, ve službě sociální rehabilitace a aktivizace, která podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Díky zkušenostem z přímé péče vím, s čím se lidé s duševním onemocněním nejčastěji potýkají. Destigmatizační projekt na tyto potřeby reaguje, zapojila jsem se do něj, protože to dohromady dává smysl. Zajímám se o nové přístupy v péči o duševní zdraví. Ztotožňuji se s myšlenkou Recovery (zotavení). Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu publicistiky, v současné době dokončuji studium sociální práce na Jaboku v Praze. Mám ráda poesii a obecně literaturu, dobrou kávu, výlety do přírody, cestování a poznávání jiných kultur a vaření indických jídel.

Plzeňský kraj

Jitka Pečená

jitka.pecena@nudz.cz

Vystudovala jsem obor Humanistika na Filozofické fakultě ZČU. Poté jsem krátce pracovala na úřadě, ale práce mě nenaplňovala. Absolvovala jsem proto kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a začala pracovat jako osobní asistentka u klientů s různými handicapy v jejich domácím prostředí.  V té době jsem se také přihlásila na dálkové studium Sociální práce do Českých Budějovic. Ke konci studia se mi podařilo v rámci programu Erasmus vycestovat na několika měsíční pracovní stáž do Finska. Od října roku 2014 do června 2019 jsem pracovala jako instruktorka rehabilitace (sociální pracovnice) v neziskové organizace zaměřující se na slabozraké a nevidomé klienty.

V roce 2016 jsem byla hospitalizována na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Při propuštění mi lékaři dali diagnózu bipolárně afektivní porucha. S odstupem času začínám chápat, proč tato životní etapa v mém životě nastala. V současné době se mi naskytla příležitost pracovat pro projekt Destigmatizace, který se mi velmi líbí. Mám ráda komunikaci, napříč generacemi, otevřenost a upřímnost.  Učím se naslouchat a být trpělivá. Věřím, že lze překonat staré mýty o duševní nemoci tím, že lidé se zkušeností o tom budou mluvit a aktivně se zapojí do procesu změny.

Plzeňský kraj

Petr Moravec

petr.moravec@nudz.cz

Dobrý den! Mé jméno je Petr Moravec, pracuji pro tu nejlepší organizaci, která se jmenuje Ledovec a zabývá se podporou lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením v rozličných oblastech života v Plzeňském kraji. Má cesta byla trochu trnitější neb jsem vystudovaný správce počítačových sítí, ale v rámci zachování duševního zdraví jsem se vrhnul na studia humanitní a skončil jako magistr sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni. V Ledovci se zabývám finančním a projektovým řízením, fundraisingem, PR, řešením technických záležitostí (ano i trochou IT) a spoustou dalšího, co je v takové neziskovce potřeba a nejsou peníze na specialistu. A taky jsem Vincek, věčně třetí, poskok naší slovutné principálky v Cirkusu Paciento. Již 8 let jezdíme po psychiatrických nemocnicích a léčebnách a spolu s pacienty i personálem stavíme nefalšované cirkusové představení. Cirkus doma zajišťují dvě děti, dvě kočky a jedna manželka. Zajímám se o věci veřejné. Svoboda, láska, pravda, důstojnost, lidská vzájemnost pro mne jsou hodnoty, které se snažím žít a inspirovat ostatní. Každý člověk je jedinečný, inspirativní ve svém životním příběhu a to platí nerozdílně o všech lidech ať s duševním onemocněním, či zdravotním znevýhodněním. Věřím, že díky projektu Destigmatizace přispějeme k rovnosti všech lidí, kultivujeme jazyk který ve veřejném prostoru používáme a který ovlivňuje to, jak o světě smýšlíme. Myslím, že v dnešní době relativizace a vzývání „nekorektnosti“ to budeme potřebovat.

Karlovarský kraj

Jana Olachová

jana.olachova@nudz.cz

V rámci projektu Destigmatizace se věnuji zejména edukační činnosti v oblasti duševního zdraví.  Pracuji  ve zdravotnictví především s uživateli psychiatrické péče  v regionu. Za dobu působení v iniciativě narovinu jsem začala pravidelně pořádat edukačně tematické dny pro uživatele  a jejich blízké. Vyplnila jsem tím jakousi díru v péči, kdy v rámci návštěvy u ambulantního lékaře není dostatečný prostor pro zodpovězení všech otázek tohoto typu. Podařilo se mi navázat spolupráci s psychiatričkou, která se setkání účastní a garantuje odbornou úroveň. Dalším krokem a přáním je spolupracovat s dalšími ambulancemi  a nabízet takový druh péče jako běžnou aktivitu v regionu. Usiluji o zapojení se klientů či jejich rodin do spoluúčasti na reformě psychiatrické péče. Motivuji stabilizované klienty pro role peer konzultantů, kde však často narážím na sebestigmatizaci a odmítání do role vstoupit. Avšak v rámci edukačních setkání do rolí vstupují spontánně a bez ostychu. Držím se tedy hesla pomalu, ale jistě. Za přínosné považuji i pozitivní medializaci destigmatizačních aktivit v regionu a podporu, které se mi dostává od  všech lidí zainteresovaných do probíhající reformy psychiatrické péče.

Karlovarský kraj

Veronika Mašková

veronika.maskova@nudz.cz

Jsem pracovním konzultantem v organizaci poskytující sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Ve své práci se soustředím na komunikaci se zaměstnavateli a podporu našich klientů při zaměstnání. Díky pracovním zkušenostem vím, jak moc důležité je mluvit o duševním zdraví na rovinu, a jak moc to může pomoci. V projektu Destigmatizece jsem na pozici regionálního specialisty pro Karlovarský kraj . Mým cílem je snížit diskriminaci lidí s duševním onemocněním (nejen na volném trhu práce), šířit skutečná fakt o duševním zdraví a vyvracet mýty, které se během let kolem tématu duševního zdraví vytvořily.