Barbora Chvátalová

Barbora Chvátalová je koordinátorkou projektu Destigmatizace. Je zakladatelkou a koordinátorkou Projektu SPOLU, který od r. 2012 přispívá k humanizaci a destigmatizaci psychiatrické péče v České republice. Studovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a University of Sunshine Coast v Austrálii. Zajímá se o možnosti transformace a inovace dysfunkčních systémů, léčbu prvních epizod psychózy, efektivitu terapeutických přístupů usnadňujících zotavení, holistický pohled na zdraví člověka, psychologii domorodých kultur a výzkum vědomí. Je držitelkou mezinárodní licence pro výuku sjezdového lyžování ISIA CARD.

Petr Winkler

Petr Winkler je vedoucí výzkumného programu v oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. V projektu je odborným garantem. V roce 2009 absolvoval na Katedře sociální práce Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní studuje doktorský program v Centre for the Economics of Mental and Physical Health, Institute of Psychiatry, King’s College v Londýně. Věnuje se výzkumné činnosti související s reformou psychiatrické péče, psychiatrické epidemiologii, sociální psychiatrii a ekonomii duševního zdraví. Dále se zabývá výzkumem efektivity zdravotních a sociálních služeb, výzkumem v oblasti sebevražd, stigmatizace a diskriminace.

Aneta Alexová

Aneta Alexová vystudovala obor Sociologie (specializace Aplikovaný sociologický výzkum) na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2014 se v Národním ústavu duševního zdraví věnuje výzkumu stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a možnostem, jak tyto jevy snižovat. Aneta je specialistkou Destigmatizace.

Zbyněk Roboch

Zbyněk Roboch je specialistou destigmatizace ve stejně nazvaném projektu. V Národním ústavu duševního zdraví zastupuje spolu s dalšími kolegyněmi uživatele péče (lidi se zkušeností s duševním onemocněním). Vystudoval bakalářský obor Politics and Society na Anglo-Americké univerzitě. Rád podporuje smysluplné projekty z oblasti duševního zdraví. Jeho koníčkem je tvorba webových stránek a online marketing.

Dana Chrtková

Dana Chrtková je v projektu Destigmatizace členkou výzkumného týmu na pozici specialista destigmatizace a zodpovídá spolu s kolegy za cílovou skupinu rodinných příslušníků. Dana je člověk se zkušeností s duševním onemocněním, proto vnímá tento projekt jako velice důležitý. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biochemie a v roce 2000 obhájila disertační práci.

Eva Tušková

Eva Tušková pracuje v projektu Destigmatizace na pozici specialista destigmatizace. Vystudovala Veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK, kde se postupně začala podrobněji zajímat o problémy spjaté se systémem péče o zdraví. Ve své disertační práci se věnuje identifikaci bariér v politice podpory zdraví v ČR, v NUDZ se podílí na výzkumu stigmatizace lidí s duševním onemocněním.

Markéta Vítková

Markéta Vítková v roce 2016 spolu s kolegyní Danou založila pacientskou organizaci Dialogos. Pracovala jako konzultant Linky Bezpečí a ve školství. Nyní pracuje společně se svými kolegy v projektu Destigmatizace jako specialista destigmatizace. Má zkušenost s duševní nemocí. S některými projevy nemoci se potýká i dnes. Věří v koncept Recovery. Díky zkušenosti s nemocí může pomoci i dalším duševně nemocným, jako PEER konzultant. Má ráda oděvní desing a návrhářku Táňu Havlíčkovou.

Pavla Chlebounová

Pavla pracuje v projektu jako PR specialista a specialista destigmatizace se zaměřením na rodinné příslušníky. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde mimo jiné absolvovala kurz Asociace PR agentur (APRA) a vedlejší specializaci v oblasti vizuální komunikace. V minulých letech měla na starosti PR a marketing v agentuře zabývající se výzkumem médií a marketingovým výzkumem. V posledním roce se věnovala popularizaci vědy na Akademii věd ČR. V NÚDZ kombinuje své zkušenosti se zájmem o téma psychologie. Baví ji svět marketingu a komunikace obecně, šití, cestování a nasávání nových informací.

Břetislav Košťál

Břetislav Košťál působí v týmu projektu Destigmatizace jako specialista destigmatizace. Vystudoval obor historie na Univerzitě Karlově a sociální práci na Vyšší odborné škole Od roku 2000 se pracovně pohybuje v oblasti duševního zdraví. V roce 2015 založil Studio 27 „zaostřeno na duši“, mediální a filmařský projekt lidí se zkušeností s duševním onemocněním, v němž nadále působí jako vedoucí a moderátor. Studio 27 získalo r. 2017 prestižní první cenu SozialMarie za sociálně-inovativní projekt ze zemí střední Evropy v konkurenci 190 zúčastněných. Lektoruje několik kurzů zaměřených na vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích s důrazem na zotavení, zplnomocnění a silné stránky.

Matyáš Müller

Matyáš Müller je interním evaluátorem projektu Destigmatizace. V Národním ústavu duševního zdraví působí především v Pracovní skupině výzkumu a vývoje služeb, podílí se též na evaluaci programu R-ITAREPS ve spolupráci s Fokusem České Budějovice. Studoval Obecnou antropologii na FHS UK, Psychologickou a psychiatrickou antropologii na Brunel University a Filosofii a dějiny přírodních věd na PřF UK.

Petr Milota

Magdaléna Wolfová

Magdaléna Wolfová pracuje jako specialista destigmatizace. Vystudovala bakalářský program Sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK a aktuálně dokončuje navazující magisterské studium Veřejná a sociální politika. Ve své diplomové práci se zabývá participací lidí s duševním onemocněním na reformě péče o duševní zdraví. V NUDZ již dříve absolvovala praxi v rámci Pracovní skupiny výzkumu a podpory lidí s duševním onemocněním. Zajímá se o podporu duševního zdraví a vysokou nezaměstnanost lidí s duševním onemocněním.

Michal Veselský

Michal Veselský pracuje na projektu Destigmatizace jako statistik. V minulosti působil v oblasti výzkumu veřejného mínění, marketingového výzkumu a transformačních projektech ve východní Evropě. Je zapálený šachista, koloběžkář, dobrovolník a cestovatel.

Rad Bandit

Rad Bandit je v projektovém týmu v roli Specialisty Destigmatizace. Dlouhá léta žil v Londýně, kde pracoval jako sociální pracovník a vystudoval sociální práci na londýnské University of East London. S projektem Earthcircuit podnikl dvouletou cestu kolem světa. Po svém návratu do Evropy mimo jiné působil jako autor a publicista v časopisech Nový Prostor a A2larm. Rad má zkušenost s duševním onemocněním, která jej kontinuálně ovlivňuje a inspiruje. Jeho zájem a aktivity proto zaostřují zejména na práva osob se zdravotním postižením a jinak znevýhodněných osob. Během své profesní kariéry realizoval řadu lidskoprávních, empowermentových a participativních projektů usilujících o destigmatizaci sociálně vyloučených osob. Tématem lidských práv se zabývá dvacet let. Rad v současné době studuje Sociální politiku na FSV UK, kde stejně jako v profesním životě rozvíjí témata uživatelské participace a zapojování uživatelů a uživatelek do tvorby politik.

Filip Menšl

Filip Menšl pracuje v projektu jako PR specialista. Také pracuje jako odborný asistent Katedry designu Technické univerzity v Liberci.

Hana Sedláková

Pracuje v projektu na pozici odborného konzultanta. Vystudovala magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Aktuálně studuje doktorský program Sociální psychologie. Absolvovány má i bakalářské obory Mediální studia a žurnalistika a Sociologie. Jako psycholog spolupracovala například s brněnskou YMCou nebo CRSP a olomouckou Internetporadnou. Podílela se na vedení dobrovolnického Projektu SPOLU. V rámci žurnalistické praxe pracovala v rádiu Proglas, Českém rozhlase a Rádiu R. Působí také jako PR manažerka rozvojového projektu Praga-Haiti.

Markéta Hovorková

Markéta Hovorková je v projektu Destigmatizace koordinátorkou datových specialistů. Dokončuje bakalářský titul jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v diplomové práci se zabývá kreativitou a osobami s diagnózou bipolární afektivní poruchy. Je zapojena jako dobrovolnice, koordinátorka a členka organizačního týmu v Projektu SPOLU, který má s projektem Destigmatizace mnoho společných témat, ať už se jedná o šíření osvěty, nebo realizaci psychiatrické reformy například formou většího propojování budoucích psychologů s budoucími psychiatry či vnášením více aktivizačních činností do péče o osoby s duševním onemocněním.

Andrea Šíchová

Andrea Šíchová pracuje jako specialista destigmatizace se zaměřením na cílovou skupinu Zdravotníci. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na oboru Sociální psychologie. Část studia absolvovala také na Universität Wien v Rakousku a Universität Konstanz v Německu. Kromě tématu destigmatizace duševního onemocnění se věnuje dále výzkumu radikalizace, lektorování v oblasti učitelství a osobnostního rozvoje. Ve volném čase hraje v amatérském divadle Radar.

Barbora Hubená

Barbora pracuje v iniciativě NA ROVINU v roli specialisty destigmatizace se zaměřením na lékaře a zdravotníky. Studovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a ve svých výzkumných projektech se zaměřovala na sociální psychologii, interkulturní psychologii a meziskupinové vztahy. Během studia absolvovala zahraniční pobyty a stáže na Nebraska Wesleyan University, University of Kent a University Cambridge. Dlouhodobě byla aktivní ve studentských organizacích Česká asociace studentů psychologie (ČASP) a European Federation of Psychology Students‘ Associations (EFPSA). K tématu stigmatu ji přivedlo působení v projektu SPOLU a lektorství ve vzdělávacím projektu EFPSA Mind the Mind – to Combat the Stigma of Mental Disorders.

Pavlína Furgaláková