Duševní zdraví zásadně ovlivňuje životy nás všech – pojďme mluvit o duševním zdraví NA ROVINU

Není zdraví bez duševního zdraví – fyzické a duševní zdraví patří NA ROVINU.

Lidé s problémy v oblasti duševního zdraví nesmějí být diskriminováni – práva nás všech patří NA ROVINU.

Duševní zdraví má bio-psycho-socio-spirituální rozměry a vlastní zkušenost činí každého odborníkem na své duševní zdraví – pohledy vlastní, medicínský, sociální a další tak patří v péči o duševní zdraví NA ROVINU. Odborný pohled a osobní zkušenost patří NA ROVINU.

Vyrovnáváme vztah pomáhajícího profesionála s člověkem s duševním onemocněním.