Kontakt

filipaura_Illustration_of_a_diverse_gathering_of_individuals_sp_27c6bc2b-2957-48f0-a675-1a7b605fac55
Iniciativa NA ROVINU

Iniciativa Na rovinu působí v rámci Výzkumného programu Veřejné duševní zdraví v NUDZ. Tvoří ji odborný tým pracovní skupiny Prevence a výzkum stigmatu, širší síť externích spolupracovníků z řad odborné veřejnosti, dobrovolníci i lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. 

Kontakt

narovinu@nudz.cz
Topolová 748, 250 67 Klecany

Koordinátorka aktivit

slavomira.pukanova@nudz.cz
(+420) 777 800 416
Topolová 748, 250 67 Klecany

Vedoucí komunikace NUDZ

nikola.zwrtkova@nudz.cz
Topolová 748, 250 67 Klecany

Odborný tým

slavka2

Slavomíra Pukanová

Slavomíra je vedoucí pracovní skupiny Prevence a výzkum stigmatu. Pracuje jako koordinátorka odborných aktivit v projektu PREPO, v projektu Podpora duševního zdraví dětí, rodičů a učitelů ovlivněných válkou na Ukrajině a do roku 2022 také v projektu Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR. Tématu boje proti stigmatu duševních onemocnění a osvětě v oblasti duševního zdraví se dlouhodobě věnuje již od roku 2010 v rámci působení v komunitních sociálně-zdravotních službách (v organizaci Fokus Praha), kde je nyní členem správní rady. Studovala na Fakultě humanitních věd Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Pracovní zkušenosti má také z oblasti školství a vzdělávání a managementu v komerční sféře.
petrw

Petr Winkler

Petr Winkler je ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech, kde dříve působil jako vedoucí výzkumného programu Veřejné duševní zdraví (dříve Sociální psychiatrie). V projektu PREPO je odborným garantem, na stejné pozici působil také v předchozím projektu Destigmatizace. V roce 2009 absolvoval na Katedře sociální práce Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2020 získal titul Doctor of Philosophy in Health Service and Population Research na King’s College v Londýně. Věnuje se výzkumné činnosti související s reformou psychiatrické péče, psychiatrické epidemiologii, sociální psychiatrii a ekonomii duševního zdraví. Dále se zabývá výzkumem efektivity zdravotních a sociálních služeb, výzkumem v oblasti sebevražd, stigmatizace a diskriminace.
zoe

Zoe Guerrero

Zoe pracuje jako interní evaluátorka na projektu PREPO, tuto pozici v minulosti zastávala v projektu Destigmatizace. Rovněž pracuje na projektech zabývajících se duševním zdravím Ukrajinských uprchlíků. V rámci projektů WHO Collaborating Centre se zabývá tématy: implementace národních akčních plánů, gramotnost v oblasti duševního zdraví a duševní zdraví romské populace. Absolvovala studium psychologie na King’s College London a magisterské studium v oboru Global Mental Health tamtéž. V minulosti se podílela na výzkumu souvisejícím s kulturní psychologií, dopady stigmatu na duševní zdraví a rozvojem intervencí v oblasti stigmatizace a gramotnosti v oblasti duševního zdraví.
tereza

Tereza Blažejovská

Tereza pracuje v projektu PREPO jako specialistka prevence v duševním zdraví a destigmatizace se zaměřením na lidi se zkušeností s duševním onemocněním a v riziku a dále na studenty vysokých škol. Zabývá se i komunikací a tématem ambasadorství v duševním zdraví - v této souvislosti vytvořila výstavu Barvy života. Zajímá se o pozitivní psychologii, leadership a duševní zdraví na pracovišti, mindfulness a teorii vztahové vazby. Vystudovala v Brně na FSS MUNI Bc. kombinaci Psychologie-Sociologie a Mgr. program Psychologie, studovala zde také Psychoterapeutická studia. Nyní studuje Ph.D. program Sociální psychologie a psychologie práce na Univerzitě Karlově, kde působí i jako psychologický poradce v poradně FF UK. Absolvovala roční výcvik v terapii přijetím a odhodláním (ACT) a 2letý kurz arteterapie. Za studií byla několik let zapojena v Projektu SPOLU při jeho vzniku. Ráda cestuje a objevuje nové kontexty.
marketa

Markéta Vítková

Markéta pracuje v projektu PREPO jako specialistka prevence v duševním zdraví a destigmatizace se zaměřením na na rodinné příslušníky lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Zajímá se o koncept Zotavení a empowermentu a self-advocacy u lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pracovala jako konzultant Linky Bezpečí a studovala Psychoterapeutické minimum na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současné době začala studovat kombinované studium Sociální práce na Filozofické fakultě UHK. Pracuje jako peer lektor v projektu pardubického kraje. Je členem platformy při MZ dostupnosti psychoteterapie a psychosociálních intervencí v ČR. V Metropolitním zdravotnickém servisu spolupracuje spolu s kolegy na vývoji plánu pro duševní zdraví v regionu Praha.Ve volném čase se věnuje rodině sportu a cestování.
zbynek

Zbyněk Roboch

Zbyněk je specialistou prevence. V Národním ústavu duševního zdraví pracuje od roku 2017 a v současné pozici navazuje na působení v projektu Destigmatizace. Zastupuje, spolu s dalšími kolegy, lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Vystudoval bakalářský obor Politics and Society na Anglo-Americké univerzitě. Rád podporuje smysluplné projekty z oblasti duševního zdraví. Mezi jeho cíle patří zajištění co největšího zapojení lidí se zkušeností do rozhodovacích procesů. Jeho další činností je práce v týmu ombudsmana v psychiatrické nemocnici Bohnice. Zároveň spoluvede spolek DIALOGOS, který se zabývá obhajobou a zapojováním lidí se zkušeností. Je členem Národní rady pro duševní zdraví a dříve působil na MZČR v projektu Deinstitucionalizace.
tomas jelinek

Tomáš Jelínek

Tomáš pracuje v projektu PREPO jako metodik a specialista se zaměřením na klinickou oblast duševního zdraví. Po ukončení gymnázia v Praze žil 14 let ve Velké Británii. Univerzitní vzdělání a výcvik zakončil doktorátem z klinické psychologie v rámci Národní zdravotní služby (NHS) a jeho poslední angažmá před spoluprací s Národním ústavem duševního zdraví byla v onkologii, paliativní péči, psychosomatických poruchách a ochraně zdraví při práci. Tomáš je příležitostným lektorem na Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy King’s College a klinicky dálkově působí v nemocnici svatého Tomáše v Londýně. Ve volném čase se rád věnuje rodině, pobytu v přírodě a hudbě.
IMG_3300

Alena Skopcová

Alena pracuje v projektu PREPO jako specialistka prevence v duševním zdraví a destigmatizace se zaměřením na zdravotníky, navazuje tak na svoje působení v projektu Destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Vystudovala obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor Policejní management a kriminalistika na Policejní akademii v Praze. Kromě výzkumu v oblasti duševního zdraví ji pracovně zajímá také psychodiagnostika. Ve volném čase ráda sportuje, čte a cestuje se svoji rodinou.
hanka

Hana Tomášková

Hana získala bakalářský titul v oboru psychologie na University of Plymouth a magisterský titul v oboru Child Development na University College London (UCL) v Londýně. V současné době je doktorandkou na Univerzitě Karlově. V NUDZ pracuje od roku 2020, kde působí v rámci výzkumného programu Veřejné duševní zdraví. V současném projektu PREPO pracuje jako specialistka prevence v duševním zdraví a koordinátorka sběru dat. Věnuje se také výzkumu procesu akvizice druhého jazyka a vlivu na exekutivní funkce, paměť a metakognitivní procesy. Je členkou British Psychological Society.
Helena Šaldová

Helena Šaldová

Helena pracuje jako specialistka prevence v duševním zdraví v projektu PREPO se zaměřením na rodinné příslušníky lidí se zkušeností s duševním onemocněním a na pracovníky v sociálních službách. Je psycholožka vystudovaná na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má soukromou terapeutickou praxi a také je lektorkou zážitkové pedagogiky (Prázdninová škola Lipnice). Uznává humanistické hodnoty v tom smyslu, že každý člověk v jádru koná v souladu se sebou, každý je v jádru zdravý a toto zdraví je žádoucí znovuobjevit, podpořit, udržet, rozvíjet a chránit. Je autorkou knihy o sebepoznání a osobním růstu Encounterové skupiny: humanistická psychologie v praxi.
Andrea Včeláková

Andrea Šíchová

Andrea pracuje jako specialistka prevence v duševním zdraví v projektu PREPO, kde pokračuje v aktivitách, kterým se věnovala již v rámci projektu Destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Andrea také pracuje jako terapeutka v soukromé praxi, absolvovala psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě. Své zkušenosti čerpá i z dlouholetého zapojení v amatérském divadle.

Pro média

1

Media guide

SOUBOR KE STAŽENÍ

Hlavním cílem tohoto „media guide“ je poskytnout novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat rozličná témata související s duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace.