Iniciativa NA ROVINU

Projekt Destigmatizace

Tento web vznikl v rámci projektu Destigmatizace, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost strukturálních fondů Evropské unie. Registrační číslo projektu: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_039/0007276

destigmatizace@nudz.cz
Topolová 748, 250 67 Klecany

Slavomíra Pukanová

Koordinátorka aktivit

slavomira.pukanova@nudz.cz
(+420) 777 800 416
Topolová 748, 250 67 Klecany

Zdeněk Vesecký

Vedoucí komunikace NUDZ

zdenek.vesecky@nudz.cz
Topolová 748, 250 67 Klecany