stigma4

Krátké příběhy ke komiksům o duševním zdraví pro iniciativu NA ROVINU – jak je vytvořit?

Co nás zajímá

Popište Vaši osobní zkušenost s tématy našich komiksů 1–8 (záleží na Vás ke kolika komiksům se rozhodnete vyjádřit)

  • Rozsah jednoho příběhu: min. 200 znaků včetně mezer, max. 1200 znaků včetně mezer
  • Obsah příběhu: každý z 8 komiksů zobrazuje jiné téma v rámci duševního zdraví. V případě, že s nějakým z nich budete mít vlastní zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní, stručně ji popište a zformujte do krátkého příběhu. Příběhy můžete vytvořit k více než jednomu komiksu, pokud budete mít co říct k vícero tématům. 

Informace o nakládání s Vašimi osobními a citlivými údaji

Je pro nás důležité, aby s Vašimi osobními a citlivými údaji bylo nakládáno eticky. 

Před zveřejněním Vašeho příběhu či příběhů od Vás potřebujeme získat oba tyto dokumenty podepsané (Vaším podpisem):

Při zveřejnění Vašich příběhů příběhu v komiksové brožuře budou Vaše údaje anonymizované – použijeme jiné křestní jméno, příjmení zveřejněno nebude vůbec. 

Vyplněné a podepsané dokumenty Informovaný souhlas a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) nám prosím předejte tímto způsobem:  

  • Mohou být ve formátech .jpg, .png, .pdf
  • Pokud máte tuto možnost, tak nám prosím zároveň vytištěný podepsaný souhlas zašlete poštou na adresu: Topolová 748, 250 67 Klecany (projekt Destigmatizace) 

Pokud pro Vás není možné souhlasy vytisknout a poslat nám jejich scan / foto, pak Vás jako náhradní řešení prosíme o udělení souhlasů prostřednictvím tohoto formuláře: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgY15WO4dalFUvIoD1gNXE7i0pBjJAY6es4ID9T6JVaWxF6w/viewform

Použití příběhů a publikace:

  • Komiksová brožura bude online na webu narovinu.net
  • Zároveň bude vytištěná ve formátu A5. Tištěné brožurky rozdáváme na našich programech lidem s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům, ale např. i lékařům a sociálním pracovníkům. Veřejnosti bývají dostupné na tematických festivalech nebo besedách.

Další možné využití příběhů:

Obecné tipy k psaní:

  • Zkuste se při psaní Vašeho příběhu zaměřit nejen na těžkosti, které Vám zkušenost přinesla, ale i na to, co se Vám podařilo navzdory ní, nebo dokonce, co jste díky ní objevili
  • Zkuste identifikovat klíčové momenty, osoby nebo činnosti v rámci Vašeho zážitku s daným tématem