Akční plán

SOUBOR KE STAŽENÍ

Tento akční plán je publikován v souvislosti s reformou psychiatrické péče v České republice. Jedním ze specifických cílů definovaných ve Strategii reformy ­psychiatrické péče je destigmatizace. Cílem Akčního plánu je definovat priority pro tvorbu destigmatizačních opatření v ČR. Akční plán je určen nejen pro definování cílů projektu Destigmatizace pro rok 2018, ale měl by zároveň sloužit zadavatelům a evaluátorům ­destigmatizačních programů, veřejné správě, administrátorům ­grantových schémat a všem, kdo chtějí v roce 2018 realizovat či rozhodovat o destigmatizačních aktivitách.

Části Akčního plánu:

– Priority u jednotlivých cílových skupin
– Opatření pro cílové skupiny definované v rámci projektu Destigmatizace
– Další opatření pro cílové skupiny – podpora efektivních intervencí
– Příklady dobré praxe a doporučení – konkrétní opatření realizovaná v ČR a zahraničí, efektivní prvky
– Další zdroje pro efektivní destigmatizační programy

Destigmatizační manuál

SOUBOR KE STAŽENÍ

Tento manuál může využít úplně každý – organizace, instituce, firma, jednotlivec. Najdete v něm vysvětlení pojmu stigmatizace a procesu, který vede od stigmatizace k diskriminaci, stejně jako důsledky stigmatizace v reálném životě. Manuál popisuje pojem zotavení/recovery, který je pro destigmatizaci naprosto klíčový. Zabývá se médii, která jsou velkým nositelem stigmatizace, ale hrají také zásadní roli v destigmatizaci. Dozvíte se, jak se můžete do stigmatizace zapojit vy osobně, a kde k tomu najdete potřebné informace a inspiraci. Najdete zde také základní informace o duševních onemocněních, které jsou potřebné k lepší orientaci v problematice duševního zdraví.

Media Guide

SOUBOR KE STAŽENÍ

Hlavním cílem tohoto „media guide“ je poskytnout novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat rozličná témata související s duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace.

Analýza potřeb

SOUBOR KE STAŽENÍ

Cílem analýzy je popsat zkušenosti jednotlivých cílových skupin se stigmatizací a diskriminací u lidí s duševním onemocněním, zjistit jejich vzdělávací potřeby, zmapovat realizované destigmatizační programy a zhodnotit jejich efektivitu a identifikovat příklady dobré praxe, jež je vhodné dále podporovat a rozvíjet. Důležitou součástí je také upozornění na možné překážky realizace destigmatizačních programů. Výsledky této analýzy spolu s dosavadní evidencí o povaze a úrovni stigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR poslouží jako odrazový můstek pro vypracování destigmatizačních programů.

Logomanuál NA ROVINU

Tento stručný grafický manuál značky slouží jako základní informační zdroj o logotypu projektu na rovinu, jeho variantách a použití.

ODKAZ KE STAŽENÍ

Logo balíček (PNG, EPS, PDF)

ODKAZ KE STAŽENÍ

Leták iniciativy NA ROVINU v1

ODKAZ KE STAŽENÍ, (VERZE PRO TISK)

Leták iniciativy NA ROVINU v2

ODKAZ KE STAŽENÍ, (VERZE PRO TISK)