Duševní zdraví je stejně důležité jako zdraví fyzické, často jde jedno s druhým ruku v ruce. Duševní zdraví je prozatím bohužel ve společnosti opomíjeným tématem. Součástí destigmatizace je i ochota se o duševním zdraví začít více bavit. Pro to, je potřeba vytvářet otevřenější a bezpečnější prostředí ve společnosti.