Podpora aktivit lidí se zkušeností s duševním onemocněním

V rámci iniciativy NA ROVINU podporujeme, a jedním z naších cílů je, větší zapojení a angažovanost lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Tento cíl realizujeme prostřednictvím:

  • Podpory setkávání uživatelů v regionech
  • Podpory akcí typu konferencí, které pořádají sami lidé se zkušeností pro lidi se zkušeností a aktivní participací na dalších podobných akcích v regionech
  • Edukací cílové skupiny lidí se zkušeností v mnoha kompetencích (komunikace, sdílení, informace o reformě, informace o stigmatizaci)
  • Pořádání filmového festivalu NA HLAVU s jeho regionálním rozšířením, realizací besed o reformě a duševním zdraví, plán akcí naleznete na https://narovinu.org/akce/
Dovolujeme si uvést i kontakty na organizace, které se danou tématikou zabývají. Vzhledem k tomu, že neexistuje oficiální databáze, z které bychom mohli tyto údaje převzít, budeme rádi, pokud nám pomůžete kontakty doplnit, upravit či aktualizovat:

Zdroj: MZČR

 
 
Důležité kontakty: