Lidé s problémy v oblasti duševního zdraví nesmějí být diskriminováni – práva nás všech patří NA ROVINU.

stigmaprava

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Důležitou roli v debatě o duševním zdraví hrají zejména používaný jazyk a správná volba slov. Ta mohou mít velkou sílu a nevhodným použitím stigmatizaci ještě dále prohlubovat. Naopak přesná vyjádření, respektující přístup a adekvátní formulace, mohou výrazně přispět k porozumění osobám s duševním onemocněním a problematice jako celku.

Více o Úmluvě

ikonam

Manuál práv lidí se zkušeností s duševním onemocněním „Mám právo na svá práva!“

SOUBOR KE STAŽENÍ

Přejeme vám příjemné objevování vašich práv. Život s duševním onemocněním může přinášet mnohé těžkosti, ale i obohacení. Znát svá práva může být důležité pro ochranu před diskriminací a špatnými postupy a také pro zachování osobní důstojnosti. Znamená to zůstat informovanými a schopnými hledat pomoc všude tam, kde se nacházíme.