Lidé s problémy v oblasti duševního zdraví nesmějí být diskriminováni – práva nás všech patří NA ROVINU.

stigmaprava

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Důležitou roli v debatě o duševním zdraví hrají zejména používaný jazyk a správná volba slov. Ta mohou mít velkou sílu a nevhodným použitím stigmatizaci ještě dále prohlubovat. Naopak přesná vyjádření, respektující přístup a adekvátní formulace, mohou výrazně přispět k porozumění osobám s duševním onemocněním a problematice jako celku.

Více o Úmluvě