V současnosti jsou naše aktivity utlumeny. Můžete se však stále zapojit jako ambasador duševního zdraví a sdílet medailonek o vaší zkušenosti nebo přístupu k duševnímu zdraví na našem Facebooku (https://www.facebook.com/iniciativaNAROVINU):

Sepište krátký text odpovídající na otázku, proč považujete za důležité o duševním zdraví (třeba i ve vztahu k vlastní zkušenosti) a nemoci mluvit nebo proč jste se rozhodl/a podpořit iniciativu NA ROVINU. Text by měl být o rozsahu max. 400 znaků včetně mezer. Nutné je poslat také kvalitní profilovou fotku ideálně s čistým pozadím (aby byla vhodná pro ořez). Vše prosíme na email: destigmatizace@nudz.cz.

Kvůli GDPR, prosím, uveďte do emailu i větu ve znění: „Souhlasím s uveřejněním svého jména, fotografie a výroku v oficiálních media výstupech iniciativy NA ROVINU a byl/a jsem informován/a o tom, že tyto informace mohu kdykoliv stáhnout.“

Co můžete udělat, když chcete být expertním dobrovolníkem:

Expertní dobrovolnictví je postavené na předávání znalostí a zkušeností lidí z komerčního sektoru pracovníkům neziskových projektů. V případě, že jste odborník z oblasti marketingu, PR, produkce akcí, tvorby video spotů a fotografií, neváhejte nás kontaktovat, pomůžete nám naše akce zkvalitnit a zviditelnit nejen v Praze, ale i ve všech regionech ČR.

Co můžete udělat, když jste student a zajímá vás téma destigmatizace lidí s duševním onemocněním

Pokud se jako student zajímáte o projekt Destigmatizace a iniciativu NA ROVINU a chcete nám pomoci, tak budeme moc rádi za vaše podněty. Bohužel aktuálně nemáme kapacitu na zapojení nových stážistů, ale i tak uvítáme vaše nápady na destigmatizační aktivity, návrhy na témata, které bychom mohli zpracovat nebo upozornění na situace, kterým by náš projekt měl věnovat pozornost.  Své podněty můžete zasílat na adresu marcela.machackova@nudz.cz

 

Co můžete udělat, když jste organizace působící v oblasti duševního zdraví:

V České republice v současnosti probíhá množství destigmatizačních aktivit. Mezi lety 2015-2016 jsme zaznamenali 32 různých organizací, které se destigmatizaci přímo věnují. Buďte i vy takovou organizací a zapojte se do kampaně Týdny pro duševní zdraví, www.tdz.cz. V České republice je také možné přidat k nově vznikající Destigmatizační alianci. Aliance bude fungovat podobně jako zahraniční vzory: britská Time to change či dánská One of us. Pro více informací napište na destigmatizace@nudz.cz

Co můžete udělat, když jste učitel:

Jako člověk, který pracuje s mladými lidmi, můžete vytvořit otevřené, podpůrné a tvořivé prostředí pro rozvoj duševního zdraví a prevenci duševního onemocnění. Rádi vám nabídneme podporu ve formě materiálů do hodin, které jsou připravené speciálně pro mladé publikum středních a vysokých škol.

Materiály do hodin včetně osobních příběhů, základních a jednoduše psaných informací o duševním onemocnění, jednoduše vysvětlená stigmatizace a diskriminace, video-spoty, příběhy známých osobností, najdete na webové stránce www.mujmindset.cz. Vše je připraveno k jednoduchému stáhnutí, tisku, promítání na počítači.

Osobní setkání s odborníkem na duševní zdraví a člověkem s vlastní zkušeností může být (nejen) pro studenty formujícím zážitkem. Studenti mohou poprvé poznat zblízka, jaký je život s takovouto diagnózou a doptat se na věci, které je zajímají. Setkávání tohoto druhu podle výzkumu zlepšují postoje k lidem s duševním onemocněním a zvyšují odbornost a připravenost studentů. Pokud máte o takovou akci na škole zájem, kontaktujte organizaci ve svém okolí, která jej nabízí a má s ním delší zkušenosti.