Moravskoslezský kraj

Lucie Vyvlečková

lucie.vyvleckova@nudz.cz

V projektu Destigmatizace  působím jako regionální specialistka. Vystudovala jsem koordinaci rehabilitace a dlouhodobé sociálně zdravotní péče na Ostravské univerzitě, sociální práci na Vysoké škole sociálně správní v Havířově a dále se věnuji studiu sociální politiky. Ke zkušenostem s duševním onemocněním jsem přicházela především na vysoké škole, prostřednictvím výzkumu pro svou diplomovou práci nazvanou Peer konzultant jako součást týmu péče o osoby s duševním onemocněním a také v rámci komunitního plánování na Novojičínsku jako jeho koordinátor, kdy bylo mou pracovní náplní pořádat různá diskusní fóra a školení, některá se vztahovala i k tématu duševního onemocnění. Mimo jiné jsem také publikovala článek v místním zpravodaji, kde záměrem bylo vysvětlení Reformy psychiatrické péče širší veřejnosti.  Ráda bych podpořila povědomí veřejnosti o problematice duševního onemocnění a směřovala tak k destigmatizaci těchto osob.

Moravskoslezský kraj

Martin Okáč

martin.okac@nudz.cz

Tento čas na projektu věnujeme především identifikaci a pravidelným nebo jednorázovým schůzkám s klíčovými hráči v oblasti duševního zdraví v regionu, a to ať už se zdravotnickými zařízeními a jejich odborníky, neziskovými organizacemi a také, a to hlavně, osobnostmi z řad uživatelů, rodinných příslušníků a jejich přátel. Vzhledem k tomu, že jsem sám uživatel, jsem ženatý, se třemi dětmi a máme kolem sebe spoustu přátel, k této poslední cílové skupině mám nejblíže. Právní vzdělání mne vždy předurčovalo k práci s lidmi, což se po mnoho let potvrzovalo v mé práci s cizinci a uprchlíky a poslání misionáře. Osobní zkušenost s duševním onemocněním v různých životních obdobích mého života mne učinila vnímavějším na potřeby lidí v oblasti duševního zdraví. To platí také pro mou manželku, která se stala díky soužití se mnou na tuto oblast také odborníkem. Mým hlavním tématem je proto podpora uživatelského hnutí nejlépe formou pravidelných např. klubových nebo spolkových setkání a následná aktivní angažovanost ve společenském dění. Inspiraci a motivaci k mé práci čerpám z mnoha let života v křesťanském společenství, kde nacházím prvky, které lze posléze aplikovat v mé práci.

Zlínský kraj

Lucie Šalplachtová

lucie.salplachtova@nudz.cz

Jsem arteterapeutka pracující v sociální rehabilitaci pro osoby s psychickým onemocněním v Uherském Hradišti. V květnu 2019 jsem přešla do nově vznikajícího CDZ v Uherském Hradišti jako psychiatrická sestra. V projektu Destigmatizace pracuji jako regionální specialistka pro Zlínský kraj a vnímám jako nejdůležitější dostávat do povědomí veřejnosti i odborníků informace jak o stigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním, tak i o principech destigmatizace. Sama jsem pracovala jeden rok na psychiatrickém oddělení a poté v sociálních službách. Vím, jak je těžké změnit byť i sebemenší myšlenku v celém soukolí ústavní psychiatrie. I když je v ní již spousta zainteresovaných osob, vnímám jako nejdůležitější nevzdat se a vytrvat i přes různé komplikace v naší snaze. Přála bych si, abychom všichni zažili léčivou sílu vzájemného otevřeného respektujícího komunikování na rovinu. Zajímá mě vyjadřování se, realizování se výtvarným, dramatickým a pohybovým uměním.

Zlínský kraj

Lenka Czereová

lenka.czereova@nudz.cz

V iniciativě NA ROVINU působím jako regionální specialista destigmatizace. Mým hlavním cílem v tomto projektu je zmírnit bariéry mezi lidmi se zkušeností s duševním onemocněním a lidmi bez této zkušenosti. Zajímá mě především přesun psychiatrické péče z velkých nemocnic do komunitní péče, protože moje zkušenost z psychiatrické nemocnice, kde jsem docházela po dobu 6-ti let jako dobrovolník, mě natolik naplnila touhou po změně. Sama jsem se vydala cestou zvyšování kvalifikace, kdy po absolvování studia speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii jsem nastoupila na studium psychologie. Během pracovního života jsem pracovala jako vedoucí sociální rehabilitace v neziskové organizaci Piafa ve Vyškově, kde jsem získala mnoho zkušeností a hlavně osobních příběhů lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se často potýkali s neporozuměním okolí. A pro odlehčení tématu zde uvedu i to, co mě baví ve volném čase. Mám tři děti, kterým dávám většinu svého času, ale když mi nějaký zůstane, tak si ráda přečtu knížku, vyrobím nějaké drobnosti pro zkrášlení domova, postarám se o zahrádku, zahraji si divadlo u Morkovských ochotníků a doufám, že brzy zase vyjedu na cyklovýlety, brusle a jiné sportovní aktivity.

Olomoucký kraj

Kristýna Jurášová

kristyna.jurasova@nudz.cz

Od roku 2018 se věnuji iniciativě Narovinu, v rámci projektu Destigmatizace. K této aktivitě mě vedla moje práce, ve které se věnuji osobám s duševním onemocněním. Ráda bych touto činností přispěla k destigmatizaci osob s duševním onemocněním a ke zvýšení povědomí o duševním zdraví u široké veřejnosti v Olomouckém kraji. Vystudovala jsem pedagogiku a sociální práci na UP Olomouc. Původně jsem pracovala ve službách, které se zabývaly osobami se závislostí. Posledních pět let pracuji s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Nyní jsem ředitelkou sociálních služeb Společnosti Mana Olomouc.

Olomoucký kraj

Kristýna Kafuňková

kristyna.kafunkova@nudz.cz

Během svého studia psychologie jsem se v rámci praxí, stáží a dobrovolnictví potkala s různými lidmi se zkušeností s psychickým onemocněním. Mojí nejvýraznější zkušeností s prací s lidmi s psychickým onemocněním je poskytování podpůrné terapie klientovi s MR, PAS a schizofrenií. Dále pak několikaleté dobrovolničení pro psychiatrickou léčebnu, většinou na odděleních s psychotickými klienty. Právě zde jsem více porozumět lidem s různými psychotickými onemocněními. Lidé s psychotickým onemocněním mi po této zkušenosti zvláštním způsobem přirostli k srdci, spousta z nich byla vděčná jen za trochu času, kterým jsem jim věnovala a za to, že jsem byla ochotna je vyslechnout a nesoudit, na což není v klasickém psychiatrickém zařízení moc času.

Právě díky této zkušenosti jsem se rozhodla pro podílení se na přípravě workshopu o destigmatizaci duševních poruch od EFPSA pro žáky střední školy. Po velmi hezké odezvě od studentů jsme se spolužačkou mohly pocítit, jak velký má destigmatizace smysl. Kvůli těmto zkušenostem jsem se rozhodla zapojit do iniciativy Na Rovinu, díky které mohu být za prvé součástí psychiatrické reformy, kterou po navštívení nejednoho psychiatrického zařízení shledávám jako nutnou. A za druhé, protože umožňuje lidem s psychickým onemocněním mít vliv na podobu péče o ně samotné.

Jihomoravský kraj

Jan Kozák

jan.kozak@nudz.cz

Jan Kozák pracuje v projektu jako specialista destigmatizace. Vystudoval Vyšší odbornou školu sociální v Brně, následně Fakultu sociální studií na Masarykově univerzitě v Brně. Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním sociálních služeb, a to jak na pozici sociální pracovník, tak na pozicích vedoucí služby a koordinátor terénního týmu. Tématu duševního zdraví se profesně věnuje více jak osm let. V roce 2011 dokončil 5letý psychoterapeutický výcvik SUR a 2letý kurz zaměřený na vzdělávání odborníků vyškolených v supervizních dovednostech. Od tohoto roku se věnuje poskytování týmové, případové a manažerské supervize v organizacích poskytujících sociální služby. V roce 2019 absolvoval základní trénink v Otevřeném dialogu pro pracovníky v oblasti duševního zdraví. Od té doby se zajímá o možnost aplikace tohoto přístupu při poskytování služeb v oblasti duševního zdraví.

Jihomoravský kraj

Jindřich Jašík

jindrich.jasik@nudz.cz

Moje cesta k iniciativě Na rovinu začala již v roce 2009, kdy jsem se ocitl na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. Nebýt této zkušenosti, pravděpodobně bych se o téma duševního zdraví nikdy nezajímal. Dnes už vidím, jaká by to byla škoda, jelikož téma duševních nemocí je úzce spojeno s duševním zdravím, a to je něco, o co usilujeme všichni. Proto mě dává smysl využívání osobní zkušenosti k probouzení zájmu veřejnosti o témata, která se týkají každého, ačkoli všichni dělají, že jich se to netýká. Stejně tak se snažím inspirovat svým příběhem i ty, kterých se již téma duševního zdraví týká, a to ať už osobně nebo profesně. Díky své práci regionálního specialisty v iniciativě Narovinu se mohu podílet na přinášení důležitých témat tam, kde je to nejvíce potřeba. V roce 2019 jsem vydal knihu Cesta ze schizofrenie a od téhož roku také pracuji jako peer konzultant v brněnském centru sociální rehabilitace Celsuz.

Jihomoravský kraj

Sára Provazníková

sara.provaznikova@nudz.cz

Studuji psychologii v Brně a k iniciativě NA ROVINU jsem se přidala po absolvování jednoho ze seminářů pro osoby s duševním onemocněním. Po setkání s velmi milou komunitou lidí působících v projektu chci také přiložit ruku k dílu a přispět ke snížení stigmatu spojeného s duševním onemocněním. Ve volném čase učím středoškoláky debatovat a hladím náhodné kočky.

Pardubický kraj

Leona Hovorková

leona.hovorkova@nudz.cz

Jmenuji se Leona Hovorková a v iniciativě Na rovinu působím jako regionální specialista pro Pardubický kraj. Nedílnou a snad i nejdůležitější součástí mé pracovní činnosti je setkávání se lidmi, kteří pomáhají lidem s duševním onemocněním. Zjišťuji jejich potřeby pro účinnou komunikaci a pomoc těmto lidem a nabízím jim možnost podpory, která je může v těchto oblastech posílit. Zároveň se setkávám s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a jejich blízkými, se kterými hovořím o jejich zkušenostech s poskytovanými službami a co by jim pomohlo na cestě k zotavení. Všichni výše jmenovaní mají jedno společné. Jsou to lidé, kteří ač žijí ve stejné zemi a mluví stejnou řečí, mají mezi sebou bariéru, která brání jejich vzájemnému porozumění. Věřím, že iniciativa Na rovinu a ostatní podobně zaměřené projekty mohou významně přispět k tomu, že se jako jedinci, ale i jako společnost budeme více zajímat o své duševní zdraví a přestaneme se dívat srze prsty na lidi, kterým duševní nemoc komplikuje život.
Z mé více než dvacetileté praxe vyplývá, že komunikace a vzájemné setkávání působí na výše popsané bariéry silně erozivně. Ty se pak často pod dojmem společného zážitku ze společenských či kulturních akcí zcela náhle bortí. Těší mě, když vidím, jak se lidé zcela přirozeně seznamují a hovoří spolu. Jsou to okamžiky, kdy můžete pozorovat zánik předsudků tak říkajíc v přímém přenosu. Proto i já ráda chodím do společnosti. S radostí se označuji za „kavárenského povaleče“ a ráda si užiji každou příležitost se pobavit. To si mohu dovolit díky svému rodinnému zázemí, které je pro mě nejdůležitější a je středobodem mého vesmíru. A když potřebuji na chvíli „vypnout“, čistím si hlavu třeba u běhání.

Pardubický kraj

Alžběta Feyfarová

alzbeta.sustr@nudz.cz

Mojí hlavní pracovní náplní je komunikace, ať už se zástupci jednotlivých cílových skupin projektu nebo širší veřejností. Musím přiznat, že mě opravdu baví propojování jednotlivých subjektů a otevírání diskuzí na téma duševní zdraví. Každá plodná debata je pro mne přínosem. Od doby, kdy jsem do iniciativy Na rovinu zapojená, za mnou chodí moji přátelé a otevírají dříve tabuizovaná témata a bavíme se mezi sebou o problematice duševního zdraví zcela na rovinu a otevřeně. Někteří si chodí za mnou pro radu, za což jsem ráda. Čím déle svoji práci dělám, tím více cítím potřebu a důležitost naší práce. Je třeba snížit stigmatizační postoje a to kompletně v celé naší společnosti. Součástí mé práce je organizování různých destigmatizačních akcí a v tom jsem se také našla. Co se týče cílových skupin projektu, jsou pro mne nejblíž lidé s duševním onemocněním a jejich rodinní příslušníci. To nejen z důvodu, že mě do projektu přivedla zkušenost z mé rodiny a to konkrétně strýc, který sám trpí schizofrenií. Když si zpětně vybavím, čím vším si musel projít, je naprosto jasné, že podpora uživatelů je nejdůležitější. Mezi mé koníčky patří výlety do přírody s naší fenečkou Muffinkou, poznávání všeho nového, kulturní dění, cestování a trávení času s přáteli.

Královéhradecký kraj

Jaroslava Král Tomšů

jaroslava.kral@nudz.cz

V projektu Destigmatizace pracuji jako regionální specialistka pro Královéhradecký kraj. Práce regionálního specialisty je velmi příjemná a pestrá. Mám možnost se setkávat se spoustou zajímavých lidí a poznávat životní příběhy, které jsou mi neustálou inspirací a motivací. Když jsem dostala příležitost zapojit se do tohoto projektu, ani vteřinu jsem neváhala. Práce s lidmi mě vždy velmi bavila a je pro mě celoživotním zdrojem zkušeností a životní moudrosti. Problematika duševního zdraví a nemoci je pro mě velmi důležitá, neboť bez zdraví duševního není ani zdraví fyzické. Podpora lidí, kteří s duševním onemocněním mají svou zkušenost je ve společnosti minimální. Díky projektu Destigmatizace však máme možnost na problém poukázat a společnost nasměrovat na tolerantnější, smířlivější a podpůrnější cestu. Ani mě se duševní onemocnění nevyhnulo, v 7 letech mi byla diagnostikována OCD (obsedantně kompulzivní porucha). Nikdy jsem však tuto skutečnost ve svém životě nevnímala jen negativně. Přinesla mi do života i mnoho pozitivního. Naučila jsem se se svými myšlenkami a stavy pracovat natolik dobře, aby mi život neznepříjemňovaly. Největším lékem pro mě vždy byla, je a bude má práce, která mě naplňuje a je mým hnacím motorem. Pracuji zároveň jako umělecká cukrářka a v roce 2016 jsem založila projekt UNIT without LIMIT zaměřený na podporu a sebe-rozvíjení se lidí s duševním onemocněním, ze kterého zároveň pomalu buduji sociální podnik. Doufám, že se tak brzy podaří propojit mé dvě životní cesty (gastronomii a pomoc lidem) v jeden harmonický celek. A mé osobní téma na této misi? Smysluplnou prací až k zotavení! Jednoznačně!

Královéhradecký kraj

Věra Moravcová

vera.moravcova@nudz.cz

V oblasti duševního zdraví se aktivně angažuji od roku 2015. Jako dobrovolník jsem působila v hradeckém středisku Péče o duševní zdraví, kde jsem také později nastoupila na hlavní pracovní poměr jako sociální pracovník. Potřebu destigmatizace duševního onemocnění pociťuji nejen ve svém zaměstnání, ale i v osobním životě. O projektu jsem se dozvěděla díky svému studiu Sociální patologie a prevence a tématu mé bakalářské práce. Pozdější aktivní zapojení do projektu pro mě bylo velkou výzvou a práce pro NUDZ splněním životního snu a osobním úspěchem. Jako regionální specialista Královéhradeckého kraje si kladu za cíl přispět svým působením k destigmatizaci duševního onemocnění v kraji, ve kterém sama žiji. Protože duševní zdraví ovlivňuje kvalitu života každého z nás, považuji za důležité mluvit o duševním zdraví na rovinu a vyrovnat rozdíl v chápání fyzického a duševního zdraví. Destigmatizační aktivity v našem regionu bych ráda realizovala zábavnou a přirozenou formou, prostřednictvím hudebních a filmových festivalů, besed a zajímavých přednášek pro širokou veřejnost. Ve svém volném čase nejraději relaxuji u četby knih, cestování, hraní deskových her, hraní na playstationu a ve společnosti svých koček.

Vysočina

Jana Pavlasová

Jana.Pavlasova@nudz.cz

Od roku 2012 pracuji v organizaci FOKUS Vysočina, z.ú., která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Posobím také jako člen výboru Spolku přátel Fokusu Vysočina, z.s., jehož hlavním pilířem je podpora reformy péče o duševní zdraví. Já sama vnímám reformu jako velmi potřebnou a proto jsem byla ráda, když jsem se mohla připojit k tomuto projektu DESTIGMATIZACE. Celý projekt mě těší svojí komplexností, že míří na všechny cílové skupiny. Jako maminka dítěte s postižením sama vnímám, jak důležité je, když není opomíjen žádný ze zúčastněných subjektů, jak mnohdy narážíme na neznalost praktických lékařů, spoluobčanů a jak pracně hledáme informace, které by nám pomohly zlepšit život našemu synovi. Zároveň taky potřebuji jako rodič „vypnout“ nebo najít podobnou skupinu lidí, kteří řeší obdobné problémy. Proto jsem ráda, že se v tomto projektu dokázalo toto vše propojit. Mým cílem životním a pracovním je tak boj proti stigmatům. Rodina a přátelé jsou pro mě největším darem, a když potřebuji načerpat sílu, tak nazouvám tenisky a utíkám do lesa s audioknihou v uších.

Vysočina

Jakub Janáček

jakub.janacek@nudz.cz

Celý svůj život (vyjma studií v Brně, kde jsem na Masarykově univerzitě studoval žurnalistiku a historii) žiji na Vysočině, nyní s manželkou a dvěma dětmi. Sám mám osobní zkušenost s LNN (Nechanice) a už několik let pracuji i ve FOKUSu Vysočina,z.ú., kde mám na starosti hlavně styk s veřejností a komunikaci. V tom se – i díky svému vzdělání – a předchozí praxi v mediích cítím silný. Obecně vzato mám blízko k veřejné správě, neboť jsem se v novinářské praxi se zástupci veřejné správy často stýkal a sám jsem aktivně působil a působím v komunálním dění. Vzhledem ke své zkušenosti mám ale pocit, že dokáži „něco“ předat i rodinným příslušníkům lidí s duševním onemocněním, ale i komunitám v okolí. Moc mě baví s lidmi mluvit, vysvětlovat a bavit je. Samotného mě totiž hodně trápí negativní mediální obraz a stigmatizace, která se s duševním onemocněním neodbytně táhne. Na tom musíme pracovat! A abych se „nezbláznil“, snažím se pohybovat na fotbalovém hřišti a sem tam otočit i listem nějaké knihy nebo mrknout na dobrý film. Ale co naplat – největším koníčkem jsou moje děti a manželka.

Liberecký kraj

Lenka Schneiderová

lenka.schneiderova@nudz.cz

Jsem vystudovaná sociální pracovnice, a už 15 let pracuji v organizaci Fokus Liberec. Za Fokus se účastním i různých politických setkání, a vnímám jako nezbytné intenzivněji pracovat na destigmatizaci duševně nemocných a na soustavné osvětě laické i odborné veřejnosti. V rámci projektu se snažím pravdivě informovat o duševním onemocnění, a propojovat lidi i organizace, které/kteří mají k tématu co říci. Ať už to jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním (nebo jejich blízcí), organizace poskytující sociální a zdravotní služby, úředníci, opatrovníci, zástupci obcí a kraje a mnozí další. Ve spolupráci s dalšími kolegy se nám podařilo v loňském roce uspořádat 2 veliké kasuistické workshopy, kde se sešli zástupci výše jmenovaných, a které ukázaly veliký hlad po informacích. Protože v Libereckém kraji nefungovala žádná uživatelská skupina, iniciovali jsme její vznik, a podporujeme lidi s duševním onemocněním, aby se více zapojovali do reformy psychiatrické péče a plánování služeb.

Liberecký kraj

Anna Lorenzová

anna.lorenzova@nudz.cz

V minulosti jsem měla možnost pracovat v organizaci FOKUS, která pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Díky této zkušenosti jsem pochopila, jak jsou stereotypy a stigma ve společnosti zakořenělé a že je potřeba je rozbíjet a hledat cesty porozumění a podpory. Bohužel z mého osobního i profesního života vím, že stigma je ve společnosti vázáno na široké spektrum osob a jsem ráda, že pro jednu skupinu lidí mohu v rámci této iniciativy činit kroky k zlepšení. Jsem vděčná za možnost zapojit se do destigmatizačního procesu, protože věřím, že se daří pomáhat jak těm, které mají svou zkušenost tak jejích blízkým a širšímu okolí. Věřím, že cesta, kterou se iniciativa Na rovinu vydala má smysl a je důležitou složkou v probíhající reformě psychiatrické péče.

Středočeský kraj

Hana Rašková

hana.raskova@nudz.cz

Do iniciativy Na Rovinu jsem se zapojila, protože jsem smutná z vytváření domněnek a předsudků okolo duševních nemocí. Slovo ,normální“ mi už leze krkem a tak se snažím přispět ve Středočeském kraji k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Denně jsem v kontaktu s lidmi s duševním onemocněním a vidím, jak si přejí být ,,normální“. Až se toto jejich přání vytratí, myslím, že iniciativa uspěje a bude to znamenat, že projekt Destigmatizace pomohl. K tomuto zaměstnání jsem se dostala jen díky zkušenostem, které mi osud (původně jsem si myslela) omylem přichystal. Avšak zkušenost v komerčním PR, mezinárodní komunitě a v sociálních službách mě zavála přesně tam, kde jsem měla být. Když zrovna nedestigmatizuji, tak dělám s Liškou nosework. Liška je pes a nosework je psí sport.

Středočeský kraj

David Urban

david.urban@nudz.cz

V projektu Destigmatizace působím od září 2018 a za tu dobu jsem se setkal s mnoha zajímavými lidmi okolo duševního zdraví. Aktivně spolupracujeme například s PN Kosmonosy a Fokus Mladá Boleslav a dalšími organizacemi i jednotlivci. Díky osobní zkušenosti s duševní poruchou jsem otevřený novým postupům v péči o duševní zdraví. Budu rád za spolupráci na zajímavých projektech i nové myšlenky a postupy. Miluji umění, cestování a dobré jídlo. Nebojte se mě kontaktovat s žádostí o pomoc nebo o radu.

Jihočeský kraj

Radka Rybáková

radka.rybakova@nudz.cz

Do projektu Destigmatizace jsem se zapojila, protože souhlasím s vizemi iniciativy Na Rovinu a jejich šíření mi připadá smysluplné. Zároveň ze své osmileté praxe ve FOKUSu Tábor vím, jak málo je společnost informovaná o problematice duševního zdraví a jak těžce se toto téma otevírá. Mým cílem je tedy mluvit s lidmi, usnadňovat setkávání, vyvracet mýty a snižovat stigma duševního onemocnění. Ráda bych touto „měkkou formou“ přispěla k reformě psychiatrické péče na jihu Čech.  V práci mě podporuje skvělá rodina a hlavu si „čistím“ na sklalách, v horách nebo na kole. Osobní zkušenost s duševním onemocněním nemám, vidím však ty příběhy všude kolem sebe – v rodině, v práci, mezi kamarády, v sociální firmě… Přála bych si a věřím tomu, že i díky iniciativě Na Rovinu jednou bude většina těch příběhů mít optimistický konec.

Jihočeský kraj

Anna Skalová

anna.skalova@nudz.cz

Do projektu destigmatizace jsem se zapojila proto, že v něm vidím smysl. Lidé s duševním onemocněním jsou zcela stejně hodnotní a mají co předat naší společnosti. Se svou nemocí žiju od svých 16 let, mám za sebou chvíle radostné i bolestné, jak to už u lidí s bipolární poruchou bývá. Ráda pracuji s vlastním příběhem a napomáhám ostatním vcítit se do člověka, který má psychické problémy. Naše zkušenost je nepřenositelná, ale můžeme ji alespoň trochu přiblížit.

Kromě práce v projektu destigmatizace jsem sociální pracovnice a momentálně studuji doktorský program charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Stála jsem u zrodu uživatelského hnutí v našem regionu a nadále se aktivně snažím, aby se co nejvíce lidí se zkušeností mohlo zapojit do reformy. Ve volném čase se věnuji dobrovolnictví, vyrábím šperky z minerálů a ráda chodím do přírody se svým francouzským buldočkem. V životě i v nemoci mi hodně pomáhá víra v Boha.

Ústecký kraj

Gabriela Hauznerová

gabriela.hauznerova@nudz.cz

Bořit mýty, předsudky, šířit pravdivé informace, poskytovat dostatek znalostí ohledně duševního zdraví a duševních onemocnění, které poté vedou k lepšímu porozumění a nižší stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Propagovat a seznamovat konkrétní cílové skupiny s jedním z projektů Reformy Psychiatrické péče, a tou je projekt Destigmatizace. To jsou mé cíle na pozici regionálního specialisty Destigmatizace. Působím již téměř třetím rokem jako PR manažer pro organizaci Fokus Labe v Ústí nad Labem, a právě díky mé pracovní pozici jsem v nejbližším kontaktu s cílovými skupinami komunita, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Mám vystudovanou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde již několik let žiji a nyní působím v tomto kraji jako regionální specialista Destigmatizace. Projekt mě oslovil pro svou smysluplnost. Věřím, že se nám v týmu podaří tuto smysluplnost rozšířit tam, kde to bude potřeba.Velmi se zajímám o lidskou psychohygienu, snažím se šířit vědomí, že zdravý životní styl, péče o fyzickou stránku člověka a celková vnitřní vyrovnanost je základem kvalitního života. Propojuji prvky jógy, zdravé stravy a pozitivního myšlení.

Ústecký kraj

Lenka Foltová

lenka.foltova@nudz.cz

Původním povoláním jsem ekonom, ale po mateřské dovolené jsem se ke své profesi nevrátila. Již dlouhou dobu se věnuji zooterapii, jako součásti sociální rehabilitace. Před 11-ti lety jsem založila organizaci s názvem CanisTherapy z.s. Spolek poskytuje služby canisterapie (terapie pomocí vhodně připraveného psa, který je veden proškoleným odborníkem) , především handicapovaným občanům, bez ohledu na druh postižení a věk.Práce regionálního specialisty pro Ústecký kraj je trochu jiným úhlem pohledu a dalším dílkem skládačky, jež přesně doplňuje aktivity, které dávají smysl a v oblasti, kde se již spoustu let pohybuji.Strhnout nálepku a být člověkem se vší důstojností, která k tomu náleží a „na rovinu“, to je téma, které se mě dotýká a které bych ráda dostala do povědomí lidí, právě i prostřednictvím projektu Destigmatizace.

Praha

Barbora Žižková

barbora.zizkova@nudz.cz

V projektu pracuji jako Regionální specialista destigmatizace pro Prahu. Po vlastní zkušenosti s duševním onemocněním jsem začala spolupracovat na několika projektech proti stigmatizaci osob s duševním onemocněním, jako např. Blázníš? No a! Ve volném čase jsem spolu s dalšími založila vlastní projekt s příznačným názvem „Nejsem psychopat“, kde se snažíme pomoci ostatním porozumět pocitům osob s Hraniční poruchou osobnosti. Jsem empatická a ráda pomáhám ostatním.

Praha

Kamil Rain

kamil.rain@nudz.cz

Jsem mladý muž, který umí několik povolání, a také jsem sociální pracovník, peer terapeut a nově i hlava rodiny. Snažím se neustále učit novým věcem. Lidé, ke kterým jsem vzhlížel, mě vždy ovlivnili a snažil jsem se od nich získat vědění. Na mojí otázku, na čem v životě nejvíc záleží, jsem si odpověděl, že Láska. Mojí oblíbenoui aktivitou je meditace, vaření a venčení našeho psa Kima a miluji mimo jiné film Čistá duše.

Praha

Klára Velíšková

klara.veliskova@nudz.cz

V době dospívání jsem začala zajímat o psychologii, psychiatrii a o problematiku lidí s duševním onemocněním, bylo to pro mě téma, které mě vždy velmi oslovovalo a zajímalo. Přes moje profesní zaměření projektového manažera, kdy jsem začínala na projektových pozicích ve firmách, které zajišťovaly převážně internetový online marketing, jsem studovala, abych se v budoucnu mohla věnovat oboru, který je mi srdcem mnohem bližší, a kde mohu pomáhat lidem. V projektu NA ROVINU pracuji jako Regionální specialista destigmatizace pro Prahu. Mám vlastní zkušenost s onemocněním duše a je pro mě důležité posouvat věci ve společnosti dále. Destigmatizační aktivity jsou proto skvělou příležitostí. Vystudovala jsem VOŠ, obor Sociální práce, při studiu jsem hojně pracovala s lidmi s duševním onemocnění v chráněném bydlení. Následovalo bakalářské studium na HTF UK obor Specializace v pedagogice a magisterské studium jsem završila opět oborem Sociální práce na VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety.

Důležitou roli v mém životě hraje sport – pomáhal mi vždy, o to více ve chvílích, kdy jsem např. po prodělané atace duševního onemocnění musela „naskočit“ zpět do akce, do života. Tím milovaným sportem je konkrétně volejbal, který jsem hrála vrcholově, nejdříve v klubu SK Slavia Praha, pak 1.ligu v klubu TJ Sokol Nusle a poté Přebor Prahy, bohužel četná zranění (kolena, kotníky, rameno) způsobily, že volejbal už 2roky nehraji a místo něj dávám ve svém volném čase prostor výletům za volně rostoucími orchidejemi mírného pásma. Ráda maluji akrylem na plátno, a moc mě baví šachy. Také chovám doma mainskou mývalí kočku – konkrétně parťáka kocoura Jeffryho.

Praha

Manuela Haug

manuela.haug@nudz.cz

Do projektu Destigmatizace jsem se zapojila, protože pro mě představuje možnost aktivně se zapojit do zlepšení životních podmínek různých znevýhodněných skupin. Přála bych si žít ve světě, kde je naprosto běžné mluvit na rovinu o tom, jak se cítíme: bez nálepek, předsudků, odsouzení. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním se však právě naopak často ze strany svého okolí setkávají s nepochopením, diskriminací nebo nezájmem – a to je jedna z věcí, které chci změnit. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a magisterské studium jsem absolvovala na Vídeňské univerzitě, které bylo zaměřené především na klinickou psychologii a psychologii zdraví. Tématy spojené s destigmatizací jsem se zabývala v rámci dalších projektů. Například ve Vídni jsem byla součástí rezidenčního integračního projektu pro osoby s uprchlickým statusem. Jako dobrovolnice jsem působila v domově pro seniory, v rodinném centru zaměřující se na preventivní práci se sociálně ohroženými dětmi, nebo jako vedoucí na dětských táborech. Velmi se zajímám o celou škálu sociální (ne)rovnosti, proto se ve svém volném čase politicky angažuji.

Plzeňský kraj

Jitka Pečená

jitka.pecena@nudz.cz

Vystudovala jsem obor Humanistika na Filozofické fakultě ZČU. Poté jsem krátce pracovala na úřadě, ale práce mě nenaplňovala. Absolvovala jsem proto kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách a začala pracovat jako osobní asistentka u klientů s různými handicapy v jejich domácím prostředí.  V té době jsem se také přihlásila na dálkové studium Sociální práce do Českých Budějovic. Ke konci studia se mi podařilo v rámci programu Erasmus vycestovat na několika měsíční pracovní stáž do Finska. Od října roku 2014 do června 2019 jsem pracovala jako instruktorka rehabilitace (sociální pracovnice) v neziskové organizace zaměřující se na slabozraké a nevidomé klienty.

V roce 2016 jsem byla hospitalizována na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Při propuštění mi lékaři dali diagnózu bipolárně afektivní porucha. S odstupem času začínám chápat, proč tato životní etapa v mém životě nastala. V současné době se mi naskytla příležitost pracovat pro projekt Destigmatizace, který se mi velmi líbí. Mám ráda komunikaci, napříč generacemi, otevřenost a upřímnost.  Učím se naslouchat a být trpělivá. Věřím, že lze překonat staré mýty o duševní nemoci tím, že lidé se zkušeností o tom budou mluvit a aktivně se zapojí do procesu změny.

Plzeňský kraj

Petr Moravec

petr.moravec@nudz.cz

Dobrý den! Mé jméno je Petr Moravec, pracuji pro tu nejlepší organizaci, která se jmenuje Ledovec a zabývá se podporou lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením v rozličných oblastech života v Plzeňském kraji. Má cesta byla trochu trnitější neb jsem vystudovaný správce počítačových sítí, ale v rámci zachování duševního zdraví jsem se vrhnul na studia humanitní a skončil jako magistr sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni. V Ledovci se zabývám finančním a projektovým řízením, fundraisingem, PR, řešením technických záležitostí (ano i trochou IT) a spoustou dalšího, co je v takové neziskovce potřeba a nejsou peníze na specialistu. A taky jsem Vincek, věčně třetí, poskok naší slovutné principálky v Cirkusu Paciento. Již 8 let jezdíme po psychiatrických nemocnicích a léčebnách a spolu s pacienty i personálem stavíme nefalšované cirkusové představení. Cirkus doma zajišťují dvě děti, dvě kočky a jedna manželka. Zajímám se o věci veřejné. Svoboda, láska, pravda, důstojnost, lidská vzájemnost pro mne jsou hodnoty, které se snažím žít a inspirovat ostatní. Každý člověk je jedinečný, inspirativní ve svém životním příběhu a to platí nerozdílně o všech lidech ať s duševním onemocněním, či zdravotním znevýhodněním. Věřím, že díky projektu Destigmatizace přispějeme k rovnosti všech lidí, kultivujeme jazyk který ve veřejném prostoru používáme a který ovlivňuje to, jak o světě smýšlíme. Myslím, že v dnešní době relativizace a vzývání „nekorektnosti“ to budeme potřebovat.

Karlovarský kraj

Markéta Rejmanová

marketa.rejmanova@nudz.cz

Pracuji jako case manager ve společnosti Fokus, kde jsme „průvodci“ životem lidí s duševním onemocněním. Nejčastěji se jedná o schizofrenii, bipolární poruchy, poruchy osobnosti a neurotické, stresové poruchy. Často kladená otázka k mé práci je „A nebojíš se jich?“ zatímco často kladený dotaz klientů je „A do té kavárny si můžu sednou i já?“ Proto zapojení do projektu Destigmatizace beru jako velkou příležitost k poznání, že těchto lidí nemám důvod se bát ani já, ani kdokoliv jiný. A že kavárny a veřejný prostor je pro nás všechny.

Karlovarský kraj

Veronika Mašková

veronika.maskova@nudz.cz

Jsem pracovním konzultantem v organizaci poskytující sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Ve své práci se soustředím na komunikaci se zaměstnavateli a podporu našich klientů při zaměstnání. Díky pracovním zkušenostem vím, jak moc důležité je mluvit o duševním zdraví na rovinu, a jak moc to může pomoci. V projektu Destigmatizece jsem na pozici regionálního specialisty pro Karlovarský kraj . Mým cílem je snížit diskriminaci lidí s duševním onemocněním (nejen na volném trhu práce), šířit skutečná fakt o duševním zdraví a vyvracet mýty, které se během let kolem tématu duševního zdraví vytvořily.