Moravskoslezský kraj

Martin Okáč

martin.okac@nudz.cz

Tento čas na projektu věnujeme především identifikaci a pravidelným nebo jednorázovým schůzkám s klíčovými hráči v oblasti duševního zdraví v regionu, a to ať už se zdravotnickými zařízeními a jejich odborníky, neziskovými organizacemi a také, a to hlavně, osobnostmi z řad uživatelů, rodinných příslušníků a jejich přátel. Vzhledem k tomu, že jsem sám uživatel, jsem ženatý, se třemi dětmi a máme kolem sebe spoustu přátel, k této poslední cílové skupině mám nejblíže. Právní vzdělání mne vždy předurčovalo k práci s lidmi, což se po mnoho let potvrzovalo v mé práci s cizinci a uprchlíky a poslání misionáře. Osobní zkušenost s duševním onemocněním v různých životních obdobích mého života mne učinila vnímavějším na potřeby lidí v oblasti duševního zdraví. To platí také pro mou manželku, která se stala díky soužití se mnou na tuto oblast také odborníkem. Mým hlavním tématem je proto podpora uživatelského hnutí nejlépe formou pravidelných např. klubových nebo spolkových setkání a následná aktivní angažovanost ve společenském dění. Inspiraci a motivaci k mé práci čerpám z mnoha let života v křesťanském společenství, kde nacházím prvky, které lze posléze aplikovat v mé práci.

Olomoucký kraj

Kristýna Jurášová

kristyna.jurasova@nudz.cz

Od roku 2018 se věnuji iniciativě Narovinu, v rámci projektu Destigmatizace. K této aktivitě mě vedla moje práce, ve které se věnuji osobám s duševním onemocněním. Ráda bych touto činností přispěla k destigmatizaci osob s duševním onemocněním a ke zvýšení povědomí o duševním zdraví u široké veřejnosti v Olomouckém kraji. Vystudovala jsem pedagogiku a sociální práci na UP Olomouc. Původně jsem pracovala ve službách, které se zabývaly osobami se závislostí. Posledních pět let pracuji s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Nyní jsem ředitelkou sociálních služeb Společnosti Mana Olomouc.

Jihomoravský kraj

Jan Kozák

jan.kozak@nudz.cz

Jan Kozák pracuje v projektu jako specialista destigmatizace. Vystudoval Vyšší odbornou školu sociální v Brně, následně Fakultu sociální studií na Masarykově univerzitě v Brně. Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním sociálních služeb, a to jak na pozici sociální pracovník, tak na pozicích vedoucí služby a koordinátor terénního týmu. Tématu duševního zdraví se profesně věnuje více jak osm let. V roce 2011 dokončil 5letý psychoterapeutický výcvik SUR a 2letý kurz zaměřený na vzdělávání odborníků vyškolených v supervizních dovednostech. Od tohoto roku se věnuje poskytování týmové, případové a manažerské supervize v organizacích poskytujících sociální služby. V roce 2019 absolvoval základní trénink v Otevřeném dialogu pro pracovníky v oblasti duševního zdraví. Od té doby se zajímá o možnost aplikace tohoto přístupu při poskytování služeb v oblasti duševního zdraví.

Jihomoravský kraj

Jindřich Jašík

jindrich.jasik@nudz.cz

Moje cesta k iniciativě Na rovinu začala již v roce 2009, kdy jsem se ocitl na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. Nebýt této zkušenosti, pravděpodobně bych se o téma duševního zdraví nikdy nezajímal. Dnes už vidím, jaká by to byla škoda, jelikož téma duševních nemocí je úzce spojeno s duševním zdravím, a to je něco, o co usilujeme všichni. Proto mě dává smysl využívání osobní zkušenosti k probouzení zájmu veřejnosti o témata, která se týkají každého, ačkoli všichni dělají, že jich se to netýká. Stejně tak se snažím inspirovat svým příběhem i ty, kterých se již téma duševního zdraví týká, a to ať už osobně nebo profesně. Díky své práci regionálního specialisty v iniciativě Narovinu se mohu podílet na přinášení důležitých témat tam, kde je to nejvíce potřeba. V roce 2019 jsem vydal knihu Cesta ze schizofrenie a od téhož roku také pracuji jako peer konzultant v brněnském centru sociální rehabilitace Celsuz.

Pardubický kraj

Leona Hovorková

leona.hovorkova@nudz.cz

Jmenuji se Leona Hovorková a v iniciativě Na rovinu působím jako regionální specialista pro Pardubický kraj. Nedílnou a snad i nejdůležitější součástí mé pracovní činnosti je setkávání se lidmi, kteří pomáhají lidem s duševním onemocněním. Zjišťuji jejich potřeby pro účinnou komunikaci a pomoc těmto lidem a nabízím jim možnost podpory, která je může v těchto oblastech posílit. Zároveň se setkávám s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a jejich blízkými, se kterými hovořím o jejich zkušenostech s poskytovanými službami a co by jim pomohlo na cestě k zotavení. Všichni výše jmenovaní mají jedno společné. Jsou to lidé, kteří ač žijí ve stejné zemi a mluví stejnou řečí, mají mezi sebou bariéru, která brání jejich vzájemnému porozumění. Věřím, že iniciativa Na rovinu a ostatní podobně zaměřené projekty mohou významně přispět k tomu, že se jako jedinci, ale i jako společnost budeme více zajímat o své duševní zdraví a přestaneme se dívat srze prsty na lidi, kterým duševní nemoc komplikuje život.
Z mé více než dvacetileté praxe vyplývá, že komunikace a vzájemné setkávání působí na výše popsané bariéry silně erozivně. Ty se pak často pod dojmem společného zážitku ze společenských či kulturních akcí zcela náhle bortí. Těší mě, když vidím, jak se lidé zcela přirozeně seznamují a hovoří spolu. Jsou to okamžiky, kdy můžete pozorovat zánik předsudků tak říkajíc v přímém přenosu. Proto i já ráda chodím do společnosti. S radostí se označuji za „kavárenského povaleče“ a ráda si užiji každou příležitost se pobavit. To si mohu dovolit díky svému rodinnému zázemí, které je pro mě nejdůležitější a je středobodem mého vesmíru. A když potřebuji na chvíli „vypnout“, čistím si hlavu třeba u běhání.

Královéhradecký kraj

Věra Moravcová

vera.moravcova@nudz.cz

V oblasti duševního zdraví se aktivně angažuji od roku 2015. Jako dobrovolník jsem působila v hradeckém středisku Péče o duševní zdraví, kde jsem také později nastoupila na hlavní pracovní poměr jako sociální pracovník. Potřebu destigmatizace duševního onemocnění pociťuji nejen ve svém zaměstnání, ale i v osobním životě. O projektu jsem se dozvěděla díky svému studiu Sociální patologie a prevence a tématu mé bakalářské práce. Pozdější aktivní zapojení do projektu pro mě bylo velkou výzvou a práce pro NUDZ splněním životního snu a osobním úspěchem. Jako regionální specialista Královéhradeckého kraje si kladu za cíl přispět svým působením k destigmatizaci duševního onemocnění v kraji, ve kterém sama žiji. Protože duševní zdraví ovlivňuje kvalitu života každého z nás, považuji za důležité mluvit o duševním zdraví na rovinu a vyrovnat rozdíl v chápání fyzického a duševního zdraví. Destigmatizační aktivity v našem regionu bych ráda realizovala zábavnou a přirozenou formou, prostřednictvím hudebních a filmových festivalů, besed a zajímavých přednášek pro širokou veřejnost. Ve svém volném čase nejraději relaxuji u četby knih, cestování, hraní deskových her, hraní na playstationu a ve společnosti svých koček.

Vysočina

Jana Pavlasová

Jana.Pavlasova@nudz.cz

Od roku 2012 pracuji v organizaci FOKUS Vysočina, z.ú., která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Posobím také jako člen výboru Spolku přátel Fokusu Vysočina, z.s., jehož hlavním pilířem je podpora reformy péče o duševní zdraví. Já sama vnímám reformu jako velmi potřebnou a proto jsem byla ráda, když jsem se mohla připojit k tomuto projektu DESTIGMATIZACE. Celý projekt mě těší svojí komplexností, že míří na všechny cílové skupiny. Jako maminka dítěte s postižením sama vnímám, jak důležité je, když není opomíjen žádný ze zúčastněných subjektů, jak mnohdy narážíme na neznalost praktických lékařů, spoluobčanů a jak pracně hledáme informace, které by nám pomohly zlepšit život našemu synovi. Zároveň taky potřebuji jako rodič „vypnout“ nebo najít podobnou skupinu lidí, kteří řeší obdobné problémy. Proto jsem ráda, že se v tomto projektu dokázalo toto vše propojit. Mým cílem životním a pracovním je tak boj proti stigmatům. Rodina a přátelé jsou pro mě největším darem, a když potřebuji načerpat sílu, tak nazouvám tenisky a utíkám do lesa s audioknihou v uších.

Liberecký kraj

Anna Lorenzová

anna.lorenzova@nudz.cz

V minulosti jsem měla možnost pracovat v organizaci FOKUS, která pracuje s lidmi s duševním onemocněním. Díky této zkušenosti jsem pochopila, jak jsou stereotypy a stigma ve společnosti zakořenělé a že je potřeba je rozbíjet a hledat cesty porozumění a podpory. Bohužel z mého osobního i profesního života vím, že stigma je ve společnosti vázáno na široké spektrum osob a jsem ráda, že pro jednu skupinu lidí mohu v rámci této iniciativy činit kroky k zlepšení. Jsem vděčná za možnost zapojit se do destigmatizačního procesu, protože věřím, že se daří pomáhat jak těm, které mají svou zkušenost tak jejích blízkým a širšímu okolí. Věřím, že cesta, kterou se iniciativa Na rovinu vydala má smysl a je důležitou složkou v probíhající reformě psychiatrické péče.

Středočeský kraj

Hana Rašková

hana.raskova@nudz.cz

Do iniciativy Na Rovinu jsem se zapojila, protože jsem smutná z vytváření domněnek a předsudků okolo duševních nemocí. Slovo ,normální“ mi už leze krkem a tak se snažím přispět ve Středočeském kraji k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Denně jsem v kontaktu s lidmi s duševním onemocněním a vidím, jak si přejí být ,,normální“. Až se toto jejich přání vytratí, myslím, že iniciativa uspěje a bude to znamenat, že projekt Destigmatizace pomohl. K tomuto zaměstnání jsem se dostala jen díky zkušenostem, které mi osud (původně jsem si myslela) omylem přichystal. Avšak zkušenost v komerčním PR, mezinárodní komunitě a v sociálních službách mě zavála přesně tam, kde jsem měla být. Když zrovna nedestigmatizuji, tak dělám s Liškou nosework. Liška je pes a nosework je psí sport.

Jihočeský kraj

Radka Rybáková

radka.rybakova@nudz.cz

Do projektu Destigmatizace jsem se zapojila, protože souhlasím s vizemi iniciativy Na Rovinu a jejich šíření mi připadá smysluplné. Zároveň ze své osmileté praxe ve FOKUSu Tábor vím, jak málo je společnost informovaná o problematice duševního zdraví a jak těžce se toto téma otevírá. Mým cílem je tedy mluvit s lidmi, usnadňovat setkávání, vyvracet mýty a snižovat stigma duševního onemocnění. Ráda bych touto „měkkou formou“ přispěla k reformě psychiatrické péče na jihu Čech.  V práci mě podporuje skvělá rodina a hlavu si „čistím“ na sklalách, v horách nebo na kole. Osobní zkušenost s duševním onemocněním nemám, vidím však ty příběhy všude kolem sebe – v rodině, v práci, mezi kamarády, v sociální firmě… Přála bych si a věřím tomu, že i díky iniciativě Na Rovinu jednou bude většina těch příběhů mít optimistický konec.

Ústecký kraj

Lenka Foltová

lenka.foltova@nudz.cz

Původním povoláním jsem ekonom, ale po mateřské dovolené jsem se ke své profesi nevrátila. Již dlouhou dobu se věnuji zooterapii, jako součásti sociální rehabilitace. Před 11-ti lety jsem založila organizaci s názvem CanisTherapy z.s. Spolek poskytuje služby canisterapie (terapie pomocí vhodně připraveného psa, který je veden proškoleným odborníkem) , především handicapovaným občanům, bez ohledu na druh postižení a věk.Práce regionálního specialisty pro Ústecký kraj je trochu jiným úhlem pohledu a dalším dílkem skládačky, jež přesně doplňuje aktivity, které dávají smysl a v oblasti, kde se již spoustu let pohybuji.Strhnout nálepku a být člověkem se vší důstojností, která k tomu náleží a „na rovinu“, to je téma, které se mě dotýká a které bych ráda dostala do povědomí lidí, právě i prostřednictvím projektu Destigmatizace.

Praha

Kamil Rain

kamil.rain@nudz.cz

Jsem mladý muž, který umí několik povolání, a také jsem sociální pracovník, peer terapeut a nově i hlava rodiny. Snažím se neustále učit novým věcem. Lidé, ke kterým jsem vzhlížel, mě vždy ovlivnili a snažil jsem se od nich získat vědění. Na mojí otázku, na čem v životě nejvíc záleží, jsem si odpověděl, že Láska. Mojí oblíbenoui aktivitou je meditace, vaření a venčení našeho psa Kima a miluji mimo jiné film Čistá duše.

Praha

Manuela Haug

manuela.haug@nudz.cz

Do projektu Destigmatizace jsem se zapojila, protože pro mě představuje možnost aktivně se zapojit do zlepšení životních podmínek různých znevýhodněných skupin. Přála bych si žít ve světě, kde je naprosto běžné mluvit na rovinu o tom, jak se cítíme: bez nálepek, předsudků, odsouzení. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním se však právě naopak často ze strany svého okolí setkávají s nepochopením, diskriminací nebo nezájmem – a to je jedna z věcí, které chci změnit. Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a magisterské studium jsem absolvovala na Vídeňské univerzitě, které bylo zaměřené především na klinickou psychologii a psychologii zdraví. Tématy spojené s destigmatizací jsem se zabývala v rámci dalších projektů. Například ve Vídni jsem byla součástí rezidenčního integračního projektu pro osoby s uprchlickým statusem. Jako dobrovolnice jsem působila v domově pro seniory, v rodinném centru zaměřující se na preventivní práci se sociálně ohroženými dětmi, nebo jako vedoucí na dětských táborech. Velmi se zajímám o celou škálu sociální (ne)rovnosti, proto se ve svém volném čase politicky angažuji.

Karlovarský kraj

Veronika Mašková

veronika.maskova@nudz.cz

Jsem pracovním konzultantem v organizaci poskytující sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Ve své práci se soustředím na komunikaci se zaměstnavateli a podporu našich klientů při zaměstnání. Díky pracovním zkušenostem vím, jak moc důležité je mluvit o duševním zdraví na rovinu, a jak moc to může pomoci. V projektu Destigmatizece jsem na pozici regionálního specialisty pro Karlovarský kraj . Mým cílem je snížit diskriminaci lidí s duševním onemocněním (nejen na volném trhu práce), šířit skutečná fakt o duševním zdraví a vyvracet mýty, které se během let kolem tématu duševního zdraví vytvořily.