„Nejčastějším problémem je právě neporozumění, co to vlastně duševní porucha je, jak se projevuje a jak moc je její průběh neovlivnitelný vlastním rozhodnutím nebo vůlí.“ – prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Cílové skupiny iniciativy Na rovinu

Lidé s duševním onemocněním však nejsou jedinou skupinou lidí v oblasti duševního zdraví, která je stigmatizována. Ukazuje se, že tomuto společenskému jevu jsou mnohdy vystaveni i jejich rodinní příslušníci a lidé, kteří s touto skupinou nejčastěji přichází do kontaktu: zdravotníci, pracovníci v sociálních službách či ve veřejné správě.