Je nesmírně důležité, aby se téma duševního zdraví neobjevovalo v médiích pouze v souvislosti s negativními událostmi, ale aby obraz, který publiku média nabízejí, byl nejen pravdivý, ale i vyvážený.

ikony-narovinu-12

Co je StigmaWatch?

  • StigmaWatch tvoří síť dobrovolníků, kteří upozorňují na stigmatizující mediální výstupy. Na základě jejich upozornění správci StigmaWatch dále kontaktují autory takového výstupu a poskytují jim konstruktivní zpětnou vazbu a doporučení.
  • StigmaWatch u nás vzniklo na základě příkladu dobré praxe z Austrálie

Proč a jak se stát členem sítě StigmaWatch?

  • Neformálním členem sítě StigmaWatch se stanete, když nás budete upozorňovat na stigmatizující výstupy v médií. Správce StigmaWatch bude na základě vašich podnětů reagovat a s konkrétním doporučením kontaktovat dané médium a novináře. Součástí doporučení je upozorňování na destigmatizační materiál vytvořený speciálně pro novináře – Mediaguide.
  • Členem StigmaWatch se může stát každý, neváhejte reagovat!

Staňte se členem StigmaWatch a podpořte snahu o pravdivém a vyváženém informování o tématu duševního zdraví a duševních onemocnění v médiích!

Jak upozornit správce StigmaWatch na publikaci stigmatizujícího mediálního výstupu?

V případě, že narazíte na stigmatizující mediální výstup, můžete informaci o něm zaslat správci StigmaWatch na StigmaWatch@nudz.cz, nebo pomocí následujícího formuláře.

Kdy kontaktovat StigmaWatch?

ORIENTAČNÍ KRITÉRIA

Výstup se objevil v českých médiích: TV, rádio, noviny, časopisy, internet, významné stránky sociálních médií.

Mediální výstup obsahuje nepřesné či nevhodné informace či vyobrazení lidí s duševním onemocněním, případně hanlivý jazyk.

POPSAT PŘÍPAD STIGMATIZACE

Co považujeme za stigmatizující/dehonestující (pokud stigmatizující výrok pronese v médiu veřejná osoba, žurnalista ani médium za to nenesou zodpovědnost).

ZDROJ

Název výstupu a média, odkaz.

DATUM A ČAS PUBLIKACE VÝSTUPU

""
1
pick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Zásady, které StigmaWatch dodržuje v reakci na stigmatizující mediální výstup

Při upozorňování novinářů na stigmatizující mediální výstup vždy uvádíme:

  • co konkrétně kritizujeme – přesně, stručně, slušně – víme, že na druhé straně je člověk, který pravděpodobně nechtěl nikomu ublížit. Naším cílem není odradit novináře od psaní o tématu do budoucna, ale nabídnout mu konstruktivní zpětnou vazbu a zdroje pro další práci.
  • proč se nám obsah nelíbí
  • jak by bylo možné obsah změnit
  • prosbu o přesnější a uctivější způsob psaní do budoucna.
  • co by mohlo novináři pomoci při tvorbě mediálních výstupů na téma duševního zdraví a nemoci do budoucna – poskytneme Media guide a další podklady, případně nabídneme osobní setkání.
  • žádost o odpověď a návrh další spolupráce (např. na publikaci dalšího článku o tématu duševního zdraví a nemoci)
ikonam-white

Media Guide
ODKAZ KE STAŽENÍ

Média mají značnou sílu formovat postoje a názory veřejnosti, a jsou v otázce destigmatizace duševních onemocnění nezastupitelnými partnery. Je nesmírně důležité, aby se téma duševního zdraví neobjevovalo v médiích pouze v souvislosti s negativními událostmi, ale aby obraz, který publiku média nabízejí, byl nejen pravdivý, ale i vyvážený. Zodpovědné a poučené zpracování totiž může příjemcům nabídnout objektivní vhled do pro ně mnohdy neznámé problematiky a díky tomu přispět i k většímu porozumění.

Nově mají nyní média i veřejnost k dispozici tzv. media guide vypracovaný na základě českých i zahraničních zkušeností a studií. Hlavním cílem je poskytnout novinářům, redaktorům, editorům, reportérům, ale například i studentům materiál, který jasně a přehledně představí praktické tipy, jak citlivě a zodpovědně zpracovávat rozličná témata související s duševním zdravím. Součástí jsou také další důležité informace a statistiky, stejně jako odkazy na významné české i zahraniční projekty a iniciativy věnující se tématu stigmatizace. Na přípravě se kromě odborníků na duševní zdraví a destigmatizaci podílely také osoby, jež mají s duševním onemocněním vlastní zkušenost, jakož i žurnalisté. Díky tomuto propojení pevně věříme, že předloženou publikací poskytujeme zdroj, jenž je aktuální a funkční a díky němuž mohou mediální pracovníci veřejný obraz oblasti duševního zdraví příznivě ovlivnit.