Slavomíra Pukanová

Slavomíra Pukanová je koordinátorkou aktivit projektu Destigmatizace. Destigmatizaci lidí s problémy v oblasti duševního zdraví se dlouhodobě věnovala v rámci svého působení v komunitních sociálně-zdravotních službách, v organizaci Fokus Praha a platformě Fokus ČR. Má zkušenosti z PR, z tvorby destigmatizačních programů, organizace a koordinace osvětových akcí a  kampaní s  tématem duševního zdraví a boje proti předsudkům u odborné i laické veřejnosti. Zkušenosti má z oblasti marketingu v komerční sféře. Studovala francouzský a ruský jazyk a literaturu na Fakultě humanitních věd University Mateja Bella v Banské Bystrici.

Petr Winkler

Petr Winkler je vedoucí výzkumného programu v oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. V projektu je odborným garantem. V roce 2009 absolvoval na Katedře sociální práce Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní studuje doktorský program v Centre for the Economics of Mental and Physical Health, Institute of Psychiatry, King’s College v Londýně. Věnuje se výzkumné činnosti související s reformou psychiatrické péče, psychiatrické epidemiologii, sociální psychiatrii a ekonomii duševního zdraví. Dále se zabývá výzkumem efektivity zdravotních a sociálních služeb, výzkumem v oblasti sebevražd, stigmatizace a diskriminace.

Pavlína Furgaláková

Pavlína Furgaláková pracuje v projektu Destigmatizace jako projektová manažerka. V minulosti pracovala v korporátní i neziskové sféře. Má mnohaleté zkušenosti s projektovým managementem v oblasti vzdělávání i investičních projektů pro státní správu i samosprávu, neziskové organizace. Účastnila se dobrovolnických aktivit v zahraničí a do dobrovolnických projektů se zapojuje nyní i v České republice. Absolvovala VŠE Praze, nyní studuje jednooborovou psychologii na UP v Olomouci.

Tereza Blažejovská

Tereza Blažejovská pracuje v projektu jako specialista destigmatizace se zaměřením na cílovou skupinu Uživatelé. Vystudovala na Masarykově univerzitě bakalářskou kombinaci Psychologie-Sociologie a magisterský program Psychologie. Studovala také obor Psychoterapeutická studia a dokončila dvouletý kurz v arteterapii a artefiletice. Během studií byla po několik let zapojena v Projektu SPOLU, kde se jako dobrovolník věnovala projektovým záležitostem, koordinaci a především práci se skupinami pacientů psychiatrických oddělení. Dále získala zkušenosti v oblasti vzdělávání zaměstnanců a komunikace v prostředí velké organizace. Výzkumně se zajímá o mindfulness a teorii vztahové vazby, leadership a pozitivní psychologii. Ráda cestuje a objevuje nové kontexty.

Michaela Duffková

Michaela Duffková je v projektu Destigmatizace PR specialistou a Specialistou destigmatizace se zaměřením na KOMUNITY. Michaela se ve volném čase věnuje především destigmatizaci v oblasti závislosti na alkoholu a osvětě v tématu závislosti nejen u žen.

Marie Hájková

Marie Hájková pracuje v projektu jako specialista destigmatizace za cílovou skupinu rodinní příslušníci. V minulosti vedla pobočku Projektu SPOLU v Olomouci, jejímž cílem bylo zlepšit psychosociální podmínky pro uživatele psychiatrické péče během hospitalizace. Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mimo projekt se zajímá o oblast klinické psychologie a lektoruje témata spojená s riziky v kyberprostoru pro žáky základních škol pod záštitou NCBI.

Marcela Handrejchová

Marcela Handrejchová pracuje v projektu Destigmatizace jako finanční manažer. Vystudovala magisterský program na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V minulosti pracovala v soukromé české společnostech zabývající se dovozem a prodejem designového nábytku, kde byla součástí managementu firmy, zodpovědná za řízení firmy v oblasti financí a operativy.

Barbora Hubená

Barbora pracuje v projektu Destigmatizace v roli specialisty destigmatizace se zaměřením na lékaře a zdravotníky. Studovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně a ve svých výzkumných projektech se zaměřovala na sociální psychologii, interkulturní psychologii a meziskupinové vztahy. Během studia absolvovala zahraniční pobyty a stáže na Nebraska Wesleyan University, University of Kent a University Cambridge. Dlouhodobě byla aktivní ve studentských organizacích Česká asociace studentů psychologie (ČASP) a European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA). K tématu stigmatu ji přivedlo působení v projektu SPOLU a lektorství ve vzdělávacím projektu EFPSA Mind the Mind – to Combat the Stigma of Mental Disorders.

Hana Kafková

Hana se jako specialistka destigmatizace zaměřuje na cílovou skupinu Uživatelé a Rodinní příslušníci. Vystudovala obor Právo a právní věda na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia absolvovala zahraniční pobyty ve Francii či USA. V minulosti pracovala v developerských společnostech na pozici podnikového právníka. V současné době působí také v transformačním týmu v projektu Deinstitucionalizace a funguje jako peer konzultantka. Právní vzdělání propojila s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a přednáší o dodržování lidských práv a kvalitě služeb s ohledem na práva pacientů, zakládá svépomocné skupiny a uživatelská hnutí na regionální úrovni. Volný čas tráví v přírodě, miluje umění, tanec a cestování.

Petr Milota

Petr má na starosti evaluaci projektu Destigmatizace včetně zajištění a koordinace sběru potřebných dat. Vystudoval bakalářský program na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a magisterský program “Veřejná a sociální politika” na Fakultě sociálních věd UK. V rámci studijní stáže ve Španělsku se zaměřoval na oblast bioetiky a aplikované etiky. Později pracoval jako evaluátor pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v operačním programu “Věda a výzkum pro inovace”, kde zodpovídal za hodnocení nově vzniklých výzkumných center v České republice.

Filip Menšl

Filip Menšl pracuje v projektu jako PR specialista. Také pracuje jako odborný asistent Katedry designu Technické univerzity v Liberci.

Matyáš Müller

Matyáš Müller se jako specialista destigmatizace podílel na pilotáži programu pro veřejnou správu. V současnosti má na starosti vývoj a realizaci programu pro lidi s duševním onemocněním. V Národním ústavu duševního zdraví kromě toho působí jako evaluátor v pracovní skupině Výzkumu a vývoje služeb, kde zodpovídá mimo jiné za evaluaci projektu R-ITAREPS ve spolupráci s Fokusem České Budějovice. V minulosti pracoval v centru denních aktivit a krizovém týmu Fokusu Praha. Dlouhodobě se zabývá sběrem životních příběhů lidí s duševním onemocněním a zajímá se o vztah spirituality a zotavení. Je účastníkem psychoterapeutického výcviku zaměřeného na práci s tělem. Studoval psychiatrickou antropologii a filosofii přírodních věd v Praze a v Londýně.

 

Zbyněk Roboch

Zbyněk Roboch je specialistou destigmatizace ve stejně nazvaném projektu. V Národním ústavu duševního zdraví zastupuje spolu s dalšími kolegyněmi uživatele péče (lidi se zkušeností s duševním onemocněním). Vystudoval bakalářský obor Politics and Society na Anglo-Americké univerzitě. Rád podporuje smysluplné projekty z oblasti duševního zdraví. Jeho koníčkem je tvorba webových stránek a online marketing.

Hana Sedláková

Pracuje v projektu na pozici odborného konzultanta. Vystudovala magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Aktuálně studuje doktorský program Sociální psychologie. Absolvovány má i bakalářské obory Mediální studia a žurnalistika a Sociologie. Jako psycholog spolupracovala například s brněnskou YMCou nebo CRSP a olomouckou Internetporadnou. Podílela se na vedení dobrovolnického Projektu SPOLU. V rámci žurnalistické praxe pracovala v rádiu Proglas, Českém rozhlase a Rádiu R. Působí také jako PR manažerka rozvojového projektu Praga-Haiti.

Kateřina Svobodová

Kateřina Svobodová pracuje v projektu Destigmatizace jako administrátor projektu. Vystudovala bakalářský obor Právo v podnikání na Univerzitě Jana Amose Komenského.  V minulosti pracovala v mezinárodní firmě, která se zabývala výstavbou logistických parků, správou obchodních center a kancelářských budov.

Andrea Šíchová

Andrea Šíchová pracuje jako specialista destigmatizace se zaměřením na cílovou skupinu Zdravotníci. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu na oboru Sociální psychologie. Část studia absolvovala také na Universität Wien v Rakousku a Universität Konstanz v Německu. Kromě tématu destigmatizace duševního onemocnění se věnuje dále výzkumu radikalizace, lektorování v oblasti učitelství a osobnostního rozvoje. Ve volném čase hraje v amatérském divadle Radar.

Zuzana Tonhauser

Zuzana Tonhauser pracuje jako specialista destigmatizace se zaměřením na cílovou skupinu Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb a Lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Pochází ze Slovenska, kde na Fakultě filozofie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích vystudovala magisterský program socialní práce. Během studia pracovala jako koordinátor projektu ZONA KE v neziskové organizaci Pomocná ruka s injekčními uživateli drog a v terénní práci na principech „Harm reduction“. Do Prahy jí přivedlo studium akupunktury a fytoterapie na Institutu tradiční čínské medicíny TCM Bohemia. Poslední 4 roky pracovala jako koordinátor rehabilitace pro lidi s vážným duševním onemocněním v organizaci Baobab. Věnuje se výcviku somatického koučingu a výcviku v Open dialog.

Michal Veselský

Michal Veselský pracuje na projektu Destigmatizace jako statistik. V minulosti působil v oblasti výzkumu veřejného mínění, marketingového výzkumu a transformačních projektech ve východní Evropě. Je zapálený šachista, koloběžkář, dobrovolník a cestovatel.

Markéta Vítková

Markéta Vítková v roce 2016 spolu s kolegyní Danou založila pacientskou organizaci Dialogos. Pracovala jako konzultant Linky Bezpečí a ve školství. Nyní pracuje společně se svými kolegy v projektu Destigmatizace jako specialista destigmatizace. Má zkušenost s duševní nemocí. S některými projevy nemoci se potýká i dnes. Věří v koncept Recovery. Díky zkušenosti s nemocí může pomoci i dalším duševně nemocným, jako PEER konzultant. Má ráda oděvní desing a návrhářku Táňu Havlíčkovou.