26. 8. 2019

Beseda Moje jméno není diagnóza – Týdny pro duševní zdraví

V přízemí MC Fabrika bude probíhat výstava „Cesty duše“. Vystaveny budou výtvarné artefakty, které vytvořili lidé při hospitalizaci na Psychiatrickém oddělení Svitavské nemocnice. Vernisáž výstavy bude doprovázena hudební produkcí Pavly Boučkové. Následně proběhne beseda „Moje jméno není diagnóza“.
6. 8. 2019

Moje jméno není diagnóza (alias Hledání vnitřních světů)

V září v Karlovarském kraji budou slavnostně otevřena dvě Centra duševního zdraví a to konkrétně v Chebu a v Karlových Varech. Doprovodné akce se uskuteční v úterý 3. září.2019 v Západočeském divadle v Chebu od 20:00, v Karlových Varech v kině Drahomíra od 17:00 hod.
6. 8. 2019

Moje jméno není diagnóza (alias Hledání vnitřních světů)

V září v Karlovarském kraji budou slavnostně otevřena dvě Centra duševního zdraví a to konkrétně v Chebu a v Karlových Varech. Doprovodné akce se uskuteční v úterý 3. září.2019 v Západočeském divadle v Chebu od 20:00, v Karlových Varech v kině Drahomíra od 17:00 hod.
6. 8. 2019

Paralelní životy

Po samotném promítání filmu proběhne prezentace o Reformě péče o duševní zdraví a diskuze, které se zúčastní lidé, kteří se podílí na realizaci reformy, odborníci z praxe i lidé, kteří mají svou vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Promítání a beseda představí zahraniční zkušenost s Centry pro duševní zdraví (komunitní péčí) a zodpoví základní otázky ohledně přechodu od institucionální péče k péči komunitní.
6. 8. 2019

Bylo jednou jedno město bláznů

Po samotném promítání filmu proběhne prezentace o Reformě péče o duševní zdraví a diskuze, které se zúčastní lidé, kteří se podílí na realizaci reformy, odborníci z praxe i lidé, kteří mají svou vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Promítání a beseda představí zahraniční zkušenost s Centry pro duševní zdraví (komunitní péčí) a zodpoví základní otázky ohledně přechodu od institucionální péče k péči komunitní.
28. 5. 2019

Lifestylové intervence v péči o duševní zdraví

Srdečně Vás zveme na přednášku o provázanosti duševního a fyzického zdraví a holistickém přístupu v péči o lidi s duševním onemocněním. Přednášet bude prof. Philip Ward […]
20. 5. 2019

Richard Weingarten: „Význam peerů a svépomocných aktivit v systému péče zaměřeném na zotavení z duševního onemocnění: zkušenosti z USA, Brazílie a Nizozemí“

V přednášce bude Richard Weingarten mluvit o své vlastní zkušenosti se zotavením a o tom, jak mu pomohly svépomocné skupiny. Vstup zdarma. Pro více informací klikněte na obrázek.
20. 5. 2019

Richard Weingarten: „Význam peerů a svépomocných aktivit v systému péče zaměřeném na zotavení z duševního onemocnění: zkušenosti z USA, Brazílie a Nizozemí“ – BRNO

V přednášce bude Richard Weingarten mluvit o své vlastní zkušenosti se zotavením a o tom, jak mu pomohly svépomocné skupiny. Vstup zdarma. Pro více informací klikněte na obrázek.
15. 5. 2019

Beseda Moje jméno není diagnóza – Kyjov

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva. I proto se na tento problém zaměřuje probíhající reforma psychiatrické péče v rámci projektu Destigmatizace. Pro více informací klikněte na obrázek.