13. 5. 2019

Moje jméno není diagnóza v Ústí nad Labem

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
13. 5. 2019

Češi a jejich duševní zdraví v Ústí nad Labem

Ukážeme si výsledky aktuálních studií provedených v Česku a v zahraničí a řekneme si, jaký vliv na výsledky má stigmatizace a neochota mluvit o problémech spojených s nemocemi duše. Jaké jsou cesty ke zlepšení a jak může pomoci současná reforma péče o duševní zdraví? Pro více informací klikněte na obrázek.
13. 5. 2019

Bylo jednou jedno město bláznů + reforma péče o duševní zdraví

Bylo jednou jedno město bláznů… (v originálu C´era una volta la citta´dei matti) je dvoudílný životopisný film italské televize z roku 2010. Následovat bude moderovaná diskuse o stavu reformy péče o duševní zdraví.
29. 4. 2019

Beseda Moje jméno není diagnóza

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
16. 4. 2019

Moje jméno není diagnóza na Dni duševního zdraví v Liberci

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Pro více informací klikněte na obrázek.
16. 4. 2019

Češi a jejich duševní zdraví na Dni duševního zdraví v Liberci

Ukážeme si výsledky aktuálních studií provedených v Česku a v zahraničí a řekneme si, jaký vliv na výsledky má stigmatizace a neochota mluvit o problémech spojených s nemocemi duše. Jaké jsou cesty ke zlepšení a jak může pomoci současná reforma péče o duševní zdraví? Pro více informací klikněte na obrázek.
6. 4. 2019

Moje jméno není diagnóza

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Pro více informací klikněte na obrázek.
5. 4. 2019

Češi a jejich duševní zdraví na Festivalu KAMBA

Ukážeme si výsledky aktuálních studií provedených v Česku a v zahraničí a řekneme si, jaký vliv na výsledky má stigmatizace a neochota mluvit o problémech spojených s nemocemi duše. Jaké jsou cesty ke zlepšení a jak může pomoci současná reforma péče o duševní zdraví? Pro více informací klikněte na obrázek.
19. 3. 2019

Moje jméno není diagnóza

Ve spolupráci s modelingovou agenturou New Aliens organizujeme besedu zaměřenou na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní onemocnění. Věnovat se budeme životu s překážkami v oblasti duševního zdraví, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Pro více informací klikněte na obrázek.