23. 11. 2022

Strukturální stigma – akce pro rodinné příslušníky

Adresa: Organizace CHRC, B.Němcové 30, Plzeň Lochotín 323 00
Pořadatel akce a kontaktní osoba:  Mgr. Petr Moravec
Cílem modulu je popsat současný systém psychiatrické péče v ČR, poukázat na jeho nedostatky a seznámit účastníky s možnými řešeními těchto problémů. Strukturální stigma je jednou z příčin dlouhodobého podfinancování systému péče o duševní zdraví.  
17. 10. 2022

Vaše pomoc má své hranice – online

Sebezkušenostní seminář je zaměřený na vlastní duševní zdraví rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním.

Programem bude provázet psychoterapeut Mgr. Matyáš Müller, PhD., MSc.

Interaktivní program nabídne seznámení s relaxačními a dechovými technikami a cestami, jak se účinně starat o vlastní duševní pohodu. V aktivní roli vystoupí peer lektor, blízký příbuzný člověka s duševním onemocněním. Přiblíží své osobní zkušenosti a nastíní, jak si účinně a efektivně nastavit své vlastní hranice pomoci i jak nastavit hranice svému blízkému v zátěžových situacích a náročné komunikaci.

Účast v programu poskytne bezpečné prostředí a čas pro vás samotné a utvrdí vás v důležitosti vlastní duševní pohody. Pocity jako vina, nechuť, vyčerpání, selhávání jsou společné téměř všem rodinám lidí s duševním onemocněním, ale je možné s nimi pracovat. Využijte tuto příležitost k uvědomění vlastních limitů a potřeb, k naučení nastavení zdravých hranic, abyste mohli být nadále silnou oporou svému blízkému a jeho průvodcem na cestě životem s duševním onemocněním.

·        Seminář je ZDARMA! ✔️

·        Přihlásit se na něj můžete vyplněním formuláře zde

·        Pro více informací kontaktujte organizátorku programu Manuelu Haug na tel: 721 120 921,  nebo napište na manuela.haug@nudz.cz

·        Počet účastníků je omezený.

29. 9. 2022

Zotavení pro naše blízké 2 – Zaostřeno na lidská práva (ONLINE)

Program pro rodinné příslušníky

2. část vzdělávacího interaktivního semináře (Zotavení pro naše blízké) pro rod. příslušníky a blízké lidí se zkušeností s duševním onemocněním navazuje na široké téma Zotavení z duševního onemocnění. V této části se poutavou a lehce stravitelnou formou dotkneme velice osobních témat spojených s oblastí lidských práv a možností jejich uplatňování v běžném životě. Vaše otázky a pochybnosti ohledně zakládání rodiny člověka s duševním onemocněním, počtu či výchovy dětí, práva na samostatný život, vzdělání i možnosti smysluplné práce, jsou pochopitelné a na místě. Budeme je s vámi otevírat a nabízet řešení. Odpovědi na otázky ohledně možností finanční i sociální podpory pro vaše blízké, práva na adekvátní zdravotní péči, spolurozhodování o léčbě, zapojení do veřejného života a mnohé další vám usnadní lepší orientaci v problematice a hlavně v porozumění potřebám vašich blízkých s duševním onemocním. Pojďte si společně s lektory – odborníky na oblast práva, ale zároveň se zkušeností s diagnózou duševního onemocní, rozebrat všechny tyto situace a jejich možná řešení z hlediska zákonných postupů a přijatých právních dokumentů i čistě z osobních zkušeností všech účastníků semináře.

Odkaz na přihlášení: https://forms.gle/ur4JifsTEiNgwio59

   
20. 9. 2022

Vaše pomoc má svoje hranice

Sebezkušenostní seminář je zaměřený na vlastní duševní zdraví rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním.

Programem bude provázet psychoterapeut Mgr. Matyáš Müller, PhD., MSc.

Interaktivní program nabídne seznámení s relaxačními a dechovými technikami a cestami, jak se účinně starat o vlastní duševní pohodu. V aktivní roli vystoupí peer lektorka Alena Müllerová, matka syna, který se léta potýká s duševním onemocněním. Přiblíží své osobní zkušenosti a nastíní, jak si účinně a efektivně nastavit své vlastní hranice pomoci i jak nastavit hranice svému blízkému v zátěžových situacích a náročné komunikaci.

Účast v programu poskytne bezpečné prostředí a čas pro vás samotné a utvrdí vás v důležitosti vlastní duševní pohody. Pocity jako vina, nechuť, vyčerpání, selhávání jsou společné téměř všem rodinám lidí s duševním onemocněním, ale je možné s nimi pracovat. Využijte tuto příležitost k uvědomění vlastních limitů a potřeb, k naučení nastavení zdravých hranic, abyste mohli být nadále silnou oporou svému blízkému a jeho průvodcem na cestě životem s duševním onemocněním.

  • Seminář je ZDARMA! ✔️
  • Přihlásit se na něj můžete vyplněním formuláře zde
  • Pro více informací kontaktujte organizátorku programu Veroniku Maškovou na tel: 608 505 131 nebo napište na veronika.maskova@nudz.cz
  • Počet účastníků je omezený.⚠️
20. 9. 2022

Psychoedukace pro rodinné příslušníky – psychotická onemocnění

Datum a čas: 1.den: 1. 10. 2022 od 13:00 do 19:00 2.den: 2. 10. 2022 od 9:00 do 16:00 Adresa: Baobab z.s., Pujmanové 1219/8, Praha 4 Kontaktní osoba: Manuela Haug Kapacita: 8 osob Modul má za cíl poskytnout rodinným příslušníkům informace o příčinách, symptomech nemoci, možnostech její léčby, o možnosti zotavení jejich nemocných blízkých a komunikaci s nemocným blízkým. Zařazení tohoto modulu je reakcí na analýzu potřeb, ve které rodinní příslušníci velmi často a velmi intenzivně upozorňovali na nedostatek informací ohledně duševního onemocnění jejich blízkých.  Součástí programu je:
  • edukace v oblasti psychotického onemocnění se zaměřením na příčiny, projevy, průběh a léčbu
  • možnosti prevence relapsu a rozpoznání časných varovných příznaků nemoci
  • představení efektivních způsobů komunikace
  • představení konceptu Zotavení a lidských práv pacientů s duševním onemocněním
Program je veden klinickou psycholožkou Evou Šimkovou a peer lektorem Kamilem Rainem, který má vlastní zpracovanou zkušenost s duševním onemocněním. Účast je zdarma, je potřeba se předem registrovat. V případě zájmu kontaktujte: Manuela Haug manuela.haug@nudz.cz 721 120 921
13. 9. 2022

Zotavení pro naše blízké 1

Odkaz na přihlášení: https://forms.gle/ZZPzT6pBfbViVfQG7

Pro rodinné příslušníky je důležité pochopit, že jejich blízký s duševním onemocněním (DO) má svůj potenciál a silné stránky, které je třeba objevit. Dát dostatečný prostor člověku s DO k tomu, aby mohl převzít odpovědnost za sebe sama a svá rozhodnutí v životě do svých rukou. Jako příklad je v modulu přítomen člověk lektor s DO, který má zkušenost s DO zpracovanou a dokáže autenticky a s nadhledem popsat, inspirovat, dát tip nebo radu účastníkům školení. Dále s peer lektorem se zkušeností s DO je přítomen peer lektor rodinný příslušník, který dodá také cenné zkušenosti se svým blízkým naději, rady, tipy jak tuto situaci dokázal zpracovat a využít ve svůj prospěch v životě. Je potřeba rodinným příslušníkům zdůraznit, že pro jejich blízké je jejich pomoc se zotavováním klíčová. Zotavení a zplnomocnění člověka se zkušeností s DO je velmi významný koncept, který určuje kvalitu života a smysluplnost jeho bytí. Je důležité ukázat že život nemocí nekončí, ale proměňuje se a že lidé, kteří se zotaví, dokáží se svou diagnózou pracovat, studovat, vychovávat děti -zkrátka dělat všechny hodnotné věci jako jejich vrstevníci. Seminář bude probíhat v rámci projektu Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR. Projekt je realizován Národním ústavem duševního zdraví za finanční podpory EU, ESF: Operační program Zaměstnanost. Kontaktní osoba: Martin Okáč, email: martin.okac@nudz.cz, tel : 603 552 276

9. 5. 2022

Psychoedukace pro rodinné příslušníky

Datum: 28. a 29. 5. 2022 Adresa: Baobab z. s., Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00 Kontaktní osoba: Barbora Žižková, barbora.zizkova@nudz.cz, +420 776 061 595 Kapacita: 8 osob Účast je zdarma Modul má za cíl poskytnout rodinným příslušníkům informace o příčinách, symptomech nemoci, možnostech její léčby, o možnosti zotavení jejich nemocných blízkých a komunikaci s nemocným blízkým. Zařazení tohoto modulu je reakcí na analýzu potřeb, ve které rodinní příslušníci velmi často a velmi intenzivně upozorňovali na nedostatek informací ohledně duševního onemocnění jejich blízkých. Modul vede psychiatr nebo psycholog spolu s člověkem s duševním onemocněním.
9. 5. 2022

Vaše pomoc má své hranice – online

Sebezkušenostní online seminář je zaměřený na vlastní duševní zdraví rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním. Programem bude provázet psycholog PhDr. Václav Jílek. Interaktivní program nabídne seznámení s relaxačními a dechovými technikami a cestami, jak se účinně starat o vlastní duševní pohodu. V aktivní roli vystoupí peer lektor, blízký příbuzný člověka s duševním onemocněním. Přiblíží své osobní zkušenosti a nastíní, jak si účinně a efektivně nastavit své vlastní hranice pomoci i jak nastavit hranice svému blízkému v zátěžových situacích a náročné komunikaci.

Účast v programu poskytne bezpečné prostředí a čas pro vás samotné a utvrdí vás v důležitosti vlastní duševní pohody. Pocity jako vina, nechuť, vyčerpání, selhávání jsou společné téměř všem rodinám lidí s duševním onemocněním, ale je možné s nimi pracovat. Využijte tuto příležitost k uvědomění si vlastních limitů a potřeb, k naučení nastavení zdravých hranic, abyste mohli být nadále silnou oporou svému blízkému a jeho průvodcem na cestě životem s duševním onemocněním. Účast v programu je zdarma. Kapacita akce je 20 osob, pro účast v programu je potřeba vyplnit registrační formulář.

Odkaz na registrační formulář

Kontaktní osoba:  Anna Lorenzová, anna.lorenzova@nudz.cz

20. 4. 2022

Vaše pomoc má své hranice – online

Sebezkušenostní online seminář je zaměřený na vlastní duševní zdraví rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním. Programem bude provázet psycholog PhDr. Václav Jílek. Interaktivní program nabídne seznámení s relaxačními a dechovými technikami a cestami, jak se účinně starat o vlastní duševní pohodu. V aktivní roli vystoupí peer lektor, blízký příbuzný člověka s duševním onemocněním. Přiblíží své osobní zkušenosti a nastíní, jak si účinně a efektivně nastavit své vlastní hranice pomoci i jak nastavit hranice svému blízkému v zátěžových situacích a náročné komunikaci.

Účast v programu poskytne bezpečné prostředí a čas pro vás samotné a utvrdí vás v důležitosti vlastní duševní pohody. Pocity jako vina, nechuť, vyčerpání, selhávání jsou společné téměř všem rodinám lidí s duševním onemocněním, ale je možné s nimi pracovat. Využijte tuto příležitost k uvědomění si vlastních limitů a potřeb, k naučení nastavení zdravých hranic, abyste mohli být nadále silnou oporou svému blízkému a jeho průvodcem na cestě životem s duševním onemocněním. Účast v programu je zdarma. Kapacita akce je 20 osob, pro účast v programu je potřeba vyplnit registrační formulář.

Odkaz na registrační formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6R2tS-AgctCxvcOx2pdOt5kkFXdFC14eAIxGNtyXj0sICkQ/viewform

Kontaktní osoba:  Jindřich Jašík, jindrich.jasik@nudz.cz