25. 4. 2022

Směrem k Zotavení – na živo

Adresa: RIAPS Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov

Zveme Vás na další program Zotavení pro lidi s duševním onemocněním, tentokrát v Trutnově. Seminářem vás provede peer lektorka Kateřina Hlubučková, která má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost. Seminář je zcela zdarma, kapacita je však omezena na 15 osob.

·         Délka programu je 3 hodiny (včetně pauz)

Program je určen výhradně jen pro lidi, kteří si sami zažili vážnější duševní onemocnění nebo stále s duševním onemocněním žijí. Pokud nemáte s duševním onemocněním vlastní zkušenost, prosíme, nepřihlašujte se.


Kontaktní osoba (jméno, email, telefon):  Jaroslava Král Tomšů, jaroslava.kral@nudz.cz, 736 535 473

Bude se jednat o akci: uzavřenou, Kapacita akce: 15

27. 10. 2021

Směrem k Zotavení – Jičín

Adresa: PDZ Jičín - 17. listopadu 861, 506 01, Jičín

Anotace: Zveme Vás na další program Zotavení pro lidi s duševním onemocněním. Seminářem vás provede peer lektorka Kateřina Hlubučková, který má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost. Program je určen výhradně jen pro lidi, kteří si sami zažili vážnější duševní onemocnění nebo stále s duševním onemocněním žijí. Pokud nemáte s duševním onemocněním vlastní zkušenost, prosíme, nepřihlašujte se.

Seminář je zcela zdarma.


Kontaktní osoba (jméno, email, telefon): Věra Moravcová, vera.moravcová@nudz.cz

Bude se jednat o akci: uzavřenou

Kapacita akce: 15 účastníků

23. 9. 2020

Beseda „Moje jméno není diagnóza“

Beseda Moje jméno není „diagnóza“ má za cíl představit zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnuje se životu s nemocí, osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Poukazuje na to, jaký vliv má stigmatizace na lidi s duševním onemocněním a že může často představovat větší zátěž nežli nemoc samotná, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
21. 11. 2019

Strukturální stigma a Reforma péče o duševní zdraví

Modul má za cíl ukázat příčinu nedobrého stavu systému péče o duševní zdraví v ČR a jeho řešení. Příčinu je nutno vidět ve strukturálním stigma jako negativním společenském jevu, jehož důsledkem je dlouhodobé podfinancování systému péče o duševní zdraví.
21. 11. 2019

Beseda Nejsme v tom sami

Beseda „Nejsme v tom sami“ je koncipována tak, aby umožnila sdílení zkušeností rodinných příslušníků s lektory i mezi sebou navzájem a přispěla ke snížení sebestigmatizace rodinných příslušníků i ke snížení jejich stigmatizujících postojů ke svým nemocným příbuzným. Hlavním cílem besedy „Nejsme v tom sami“ je ukázat, že život duševním onemocněním nekončí, i když pro rodinné příslušníky přináší novou, a často obtížnou zkušenost.
21. 11. 2019

Interaktivní kvíz o duševním zdraví a nemoci

Moderovaný modul, který představuje iniciativu NA ROVINU a pomocí interaktivního kvízu představuje základní fakta o prevalenci duševních onemocnění v ČR a experimentálně ukazuje, jak náročné je přiznat ostatním lidem duševní onemocnění nebo návštěvu psychologa či psychiatra.
23. 10. 2019

Psychoedukace pro rodinné příslušníky

Modul má za cíl poskytnout rodinným příslušníkům informace o příčinách, symptomech nemoci, možnostech její léčby, o možnosti zotavení jejich nemocných blízkých a komunikaci s nemocným blízkým.
21. 10. 2019

Psychoedukace pro rodinné příslušníky

Modul má za cíl poskytnout rodinným příslušníkům informace o příčinách, symptomech nemoci, možnostech její léčby, o možnosti zotavení jejich nemocných blízkých a komunikaci s nemocným blízkým. Zařazení tohoto modulu je reakcí na Analýzu potřeb, ve které rodinní příslušníci velmi často a velmi intenzivně upozorňovali na nedostatek informací ohledně duševního onemocnění jejich blízkých. Modul vede psychiatr nebo psycholog spolu s člověkem s duševním onemocněním.
19. 9. 2019

Promítání filmu Bylo jednou jedno město bláznů + následná diskuze k reformě

V originálu C´era una volta la citta´dei matti je dvoudílný životopisný film italské televize z roku 2010, v rámci programu přinášíme jeho zkrácenou 30 min. verzi s českými titulky. Film je věnovaný Franco Basagliovi, řediteli psychiatrického ústavu v Gorizii, zapadlém pohraničním městě na severovýchodě Itálie, kterému se podařilo jednou provždy zavřít místní psychiatrickou nemocnici a přenést péči do sítě decentralizovaných služeb.