29. 7. 2020

Směrem k zotavení: program pro lidi se zkušeností s depresí

Otevíráme nový běh programu pro lidi se zkušeností s depresí a srdečně Vás zveme k účasti! Obsahem programu jsou témata Psychoedukace a Zotavení. Program je určen těm, kteří depresi (její závažnou formu) zažili či zažívají. Účast v programu je zdarma.
14. 1. 2020

Specifika komunikace s pacienty s duševním onemocněním

Cílem programu je poskytnout účastníkům potřebné informace a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacienty s duševním onemocněním a jejich blízkými, seznámit účastníky s problémem stigmatizace lidí s duševním onemocněním, vlivem stigmatizace na léčbu a jeho dopady na možnost zotavení, diskutovat příležitosti ke zlepšení a stručně také informovat o zaměření a aktuálním vývoji reformy péče o duševní zdraví v daném regionu, síti péče a možnosti zapojit se do procesů reformy.
13. 5. 2019

Nestigmatizující přístup k lidem s duševním onemocněním

Vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi s duševním onemocněním nebo vedoucí pracovníci oddělení a odborů, které působí v oblasti služeb. Pro více informací klikněte na obrázek
13. 5. 2019

Pacient s duševním onemocněním v akutní krizi

Cílem modulu je poskytnout účastníkům potřebné informace a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacienty s duševním onemocněním a jejich blízkými, v kontaktu s pracovníky zdravotnické záchranné služby.