25. 8. 2020

Beseda „Nejsme v tom sami“ pro rodinné příslušníky (Ústí nad Labem)

Beseda „Nejsme v tom sami“ je koncipována tak, aby umožnila sdílení zkušeností rodinných příslušníků s lektory i mezi sebou navzájem a přispěla ke snížení sebestigmatizace rodinných příslušníků i ke snížení jejich stigmatizujících postojů ke svým nemocným příbuzným..
3. 7. 2020

Zotavení

Srdečně Vás zveme k účasti v destigmatizačním programu pro lidi s duševním onemocněním v rámci iniciativy NA ROVINU. Téma programu je ZOTAVENÍ, které představí peer – člověk, který má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost.
11. 2. 2020

Beseda pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním v Ústí nad Labem (Akce přesunuta na červen 2020, přesný termín bude zveřejněn)

Nevíte, jak o tom v rodině mluvit? Co vlastně ta diagnóza znamená? Dostane se z toho někdy? Bojíte se, že to postihne i Vás? Máte někdy pocit, že jste v tom úplně sami? Zveme Vás na program, který připravila iniciativa NA ROVINU v Národním ústavu duševního zdraví. Setkáte se s lidmi, kteří procházejí podobnými zkušenostmi jako Vy – s lidmi, jejichž blízký také prožívá duševní onemocnění.
19. 9. 2019

„Nalezené příběhy“: Autorské čtení s hudebním doprovodem a s besedou „Moje jméno není diagnóza“

Nalezené příběhy“ nabídnou posluchačům autorskou tvorbu umělců se zkušenostmi s duševním onemocněním. Následuje beseda s autory o jejich osobních cestách zotavení i o problému stigmatizace.
19. 9. 2019

Nestigmatizující přístup k lidem s duševním onemocněním

Vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi s duševním onemocněním nebo vedoucí pracovníci oddělení a odborů, které působí v oblasti služeb. Náplní programu jsou témata: psychiatrické minimum, reforma péče o duševní zdraví problematika stigmatu a diskriminace lidí s duševním onemocněním psychiatrické minimum bariéry z pohledu člověka se zkušeností s duševním onemocněním.
13. 5. 2019

Moje jméno není diagnóza v Ústí nad Labem

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
13. 5. 2019

Češi a jejich duševní zdraví v Ústí nad Labem

Ukážeme si výsledky aktuálních studií provedených v Česku a v zahraničí a řekneme si, jaký vliv na výsledky má stigmatizace a neochota mluvit o problémech spojených s nemocemi duše. Jaké jsou cesty ke zlepšení a jak může pomoci současná reforma péče o duševní zdraví? Pro více informací klikněte na obrázek.
13. 5. 2019

Bylo jednou jedno město bláznů + reforma péče o duševní zdraví

Bylo jednou jedno město bláznů… (v originálu C´era una volta la citta´dei matti) je dvoudílný životopisný film italské televize z roku 2010. Následovat bude moderovaná diskuse o stavu reformy péče o duševní zdraví.