1. 9. 2021

Psychoedukace pro lidi s psychotickým onemocněním (naživo)

Směrem k Zotavení

Datum: 13.9., 20.9., 27.9., 4.10. Adresa: Centrum duševního zdraví Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 157/158, Uherské Hradiště 68601 Srdečně Vás zveme k účasti v destigmatizačním programu pro lidi s psychotickým onemocněním či schizofrenií v rámci iniciativy NA ROVINU. Tématy programu jsou PSYCHOEDUKACE a ZOTAVENÍ. Program má 4 setkání: Jedno setkání trvá vždy 3 hodiny. Program povede Bc. Jaroslav Špác a peer lektork/a Katka Manclová s vlastní zkušeností. Obsah programu:
  • O onemocnění: o psychotických poruchách a schizofrenii
  • O léčbě těchto onemocnění a psychiatrických lécích
  • O časných varovných příznacích a o prevenci relapsu - zhoršení nemoci
  • O zdravém životním stylu
  • O zotavení a plnohodnotném životě s onemocněním
  • O zkušenostech lidí, kteří mají tato onemocnění, a jejich cestě zotavení
Působení programu ověřujeme, abychom mohli vyhodnotit jeho účinnost. Proto účastníky týden před programem poprosíme o vyplnění dotazníku. Kontaktní osoba (jméno, email, telefon): Lucie Šalplachtová, lucie.salplachtova@nudz.cz , 777 878 062 Bude se jednat o akci: * otevřenou (pouze pro přihlášené účastníky) Je potřeba registrace? Ano, u naší regionální specialistky Lucie Šalplachtové na čísle 777 878 062 Kapacita akce: max 15 osob
17. 8. 2021

Směrem k Zotavení (naživo)

Srdečně Vás zveme na náš oblíbený program Zotavení pro lidi s duševním onemocněním. Seminář je zcela zdarma. Seminářem vás provede peer lektorka Andrea Kalašová, která má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost. Chcete se dozvědět více o zotavení z duševního onemocnění? Jak naplňovat i s nemocí své životní role? Jak to zvládli lidé, kteří jdou cestou zotavení? Co jim pomohlo a co může být užitečné vám? V programu vytváříme bezpečný prostor pro sdílení s lidmi, kteří si procházejí podobnou situací jako vy. Základem je koncept zotavení (recovery) a zkušenosti peera. Pojďme své zkušenosti sdílet.
17. 8. 2021

Směrem k Zotavení (naživo)

Srdečně Vás zveme na náš oblíbený program Zotavení pro lidi s duševním onemocněním. Seminář je zcela zdarma. Seminářem vás provede peer lektorka Andrea Kalašová, která má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost. Chcete se dozvědět více o zotavení z duševního onemocnění? Jak naplňovat i s nemocí své životní role? Jak to zvládli lidé, kteří jdou cestou zotavení? Co jim pomohlo a co může být užitečné vám? V programu vytváříme bezpečný prostor pro sdílení s lidmi, kteří si procházejí podobnou situací jako vy. Základem je koncept zotavení (recovery) a zkušenosti peera. Pojďme své zkušenosti sdílet.
17. 9. 2020

Beseda Moje jméno není diagnóza (Uherské Hradiště)

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
17. 9. 2020

Beseda Moje jméno není diagnóza (Valašské Meziříčí)

Beseda je zaměřená na zkušenosti lidí, kteří zažili duševní nemoc. Věnovat se budeme životu s nemocí, osobním cestám k zotavení, ale i problému stigmatizace. Stigmatizace znamená odsuzování člověka kvůli některé jeho charakteristice a pro lidi s duševním onemocněním často představuje větší zátěž než samotná nemoc, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
17. 9. 2020

Zotavení (Valašské Meziříčí)

Srdečně Vás zveme k účasti v destigmatizačním programu pro lidi s duševním onemocněním v rámci iniciativy NA ROVINU. Téma programu je ZOTAVENÍ, které představí peer – člověk, který má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost.
25. 8. 2020

Psychoedukace pro rodinné příslušníky (okruh psychotických onemocnění, Zlínský kraj)

 Rodina a přátele hrají důležitou roli v životě člověka s duševním onemocněním. Mohou podporovat člověka s duševním onemocněním na cestě zotavení, zplnomocnění nebo naopak nedovolí a mohou brzdit rozvoj jeho  dovedností důležitých pro nezávislý život. Jsme přesvědčeni, že pomáhající rodina je darem, věříme, že většina rodinných příslušníků a přátel hledá cestu jak svého blízkého nemocného podpořit.
25. 8. 2020

Pacient s duševním onemocněním v akutní krizi (Zlínský kraj)

Srdečně Vás zveme k účasti v destigmatizačním programu pro pracovníky ZZS, který vyvinul Národní ústav duševního zdraví v rámci iniciativy NA ROVINU (projekt Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR, v rámci reformy péče o duševní zdraví).
29. 10. 2019

Strukturální stigma a reforma péče o duševní zdraví

Modul má za cíl ukázat příčinu nedobrého stavu systému péče o duševní zdraví v ČR a jeho řešení. Příčinu je nutno vidět ve strukturálním stigma jako negativním společenském jevu, jehož důsledkem je dlouhodobé podfinancování systému péče o duševní zdraví.