13. 9. 2021

Beseda „Moje jméno není diagnóza“ online

Program pro lidi s duševním onemocněním

Srdečně Vás zveme na Besedu pro lidi s duševním onemocněním, tentokrát online. Hosty Besedy budou Sára Provazníková a Jindřich Jašík, kteří mají se zotavením z duševního onemocnění a souvisejícími tématy vlastní zkušenosti. V Besedě bude prostor pro informace, sdílení příběhů hostů Besedy, i otázky účastníků a společnou diskuzi. Budeme se věnovat tématům jako život s duševním onemocněním, zotavení a stigmatizace. V programu vytváříme bezpečný prostor pro sdílení s lidmi, kteří si procházejí podobnou situací jako vy. Základem je koncept zotavení (recovery) a zkušenosti peerů. Pojďme své zkušenosti sdílet.   Seminář je zcela zdarma. ·             Délka programu je 2,5 hodiny (včetně pauz) ·             Pro účast je nutné se registrovat zde: https://1url.cz/xK32e ·             Program je určen výhradně jen pro lidi, kteří si sami zažili vážnější duševní onemocnění nebo stále s duševním onemocněním žijí. Pokud nemáte s duševním onemocněním vlastní zkušenost, prosíme, nepřihlašujte se. ·             Online program bude probíhat na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na svůj e-mail.   Programy iniciativy NA ROVINU jsou evaluovány (vyhodnocování jejich efektu), to znamená, že účastníci jsou požádáni o vyplnění dotazníků před zahájením programu a také po jeho skončení. Účast na evaluaci je dobrovolná.  
7. 9. 2021

Beseda Nejsme v tom sami pro rodinné příslušníky lidí s psychotickým onemocněním nebo s BAP

Adresa: online platforma Webex – odkaz bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mail

Zveme vás na online besedu „Nejsme v tom sami“ pro rodinné příslušníky lidí, kteří se potýkají s psychotickým onemocněním či schizofrenií nebo s bipolární afektivní poruchou (BAP).  Programem vás kromě specialistů destigmatizace provede také peer host se zkušeností s duševním onemocněním u svého rodinného příslušníka.

O programu:

Seminář je zcela zdarma, kapacita je však omezena na 15 osob

Délka programu je 2,5 hodiny (včetně pauz)

Pro účast je nutné se registrovat v předstihu nejméně několika dní zde: https://forms.gle/dfGzJmUWVxd6MKgU8

Online program bude probíhat na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na svůj e-mail.

Programy iniciativy NA ROVINU jsou evaluovány (vyhodnocování jejich efektu), to znamená, že účastníci jsou požádáni o vyplnění dotazníků před zahájením programu a také po jeho skončení. Účast na evaluaci je dobrovolná.

Těšíme se na vás!

Seminář je zcela zdarma. Skupina společně začíná i končí. Má svá pravidla pro bezpečné prostředí.

·        Je třeba, aby se účastníci dostavili včas před společným začátkem skupiny.

·        Program je interaktivní, každý se může zapojit do diskuze.

Těšíme se na vás! REGISTRACE: ZDE Kontaktní osoba: Gabriela Hauznerová, gabriela.hauznerova@nudz.cz Bude se jednat o akci: veřejnou (pouze pro přihlášené účastníky) Kapacita akce: 15 osob
24. 8. 2021

Právo na spokojený život našich blízkých

Seznámení rodinných příslušníků s jednotlivými články úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením, je klíčový proces. Protože pro člověka se zkušeností s DO je také tato znalost zásadní. Znamená svobodu se rozhodovat sám za sebe uvědomovat si povinnosti i práva vycházející z tohoto dokumentu. Leckdy se lidé s DO bojí a neznají právo, že si  mohou určit počet svých potomků, nebo právo na přiměřenou životní úroveň. Využít některé dávky sociální pomoci a tak předejít chudobě , která může způsobit návrat k hospitalizaci. Rodinní příslušníci si mohou uvědomit , že jednotlivé články jako např. svobodně se podílet na tvorbě politik a veřejném životě velmi může pomoci ke zplnomocnění , osamostatnění a pocitu vlastní svobody člověka se zkušeností s DO. Modulem provází lektor profesionál právník, který  vysvětluje odbornou stránku článků úmluvy a dále peer lektor člověk se zkušeností s DO, který dává svůj vlastní pohled na jednotlivé články, které byly vybrány tak , aby reagovaly na palčivé problémy s kterými se v praxi potýkají samotní uživatelé psychiatrické péče. Jako klíčové jsou zmíněna nedobrovolná hospitalizace, použití omezovacích prostředků v psychiatrické péči atd. Seminář je interaktivní. Pro účast na semináři je třeba se zaregistrovat ZDE
 
Programem Vás budou provázet Martin Okáč, který má osobní zkušenost s duševním onemocněním i problematikou lidských práv. Druhým lektorem bude Jan Hudáč, který je expert v oblasti práva.

Seminář je zcela zdarma.
Pro účast na semináři je třeba se zaregistrovat ZDE
Kapacita akce: 12-15 osob
Kontaktní osoba (jméno, email, telefon): Markéta Vítková, email: marketa.vitkova@nudz.cz, tel : 724 041 772
 
Těšíme se na Vás!
24. 8. 2021

Zotavení pro naše blízké

Pro rodinné příslušníky je důležité pochopit, že jejich blízký s duševním onemocněním (DO) má svůj potenciál a silné stránky, které je třeba objevit, dát dostatečný prostor člověku s DO k tomu, aby mohl převzít odpovědnost za sebe sama a svá rozhodnutí v životě do svých rukou. Jako příklad je v modulu přítomen člověk lektor s DO, který má zkušenost s DO zpracovanou a dokáže autenticky a s nadhledem popsat, inspirovat, dát tip nebo radu účastníkům školení. Dále je přítomen peer lektor rodinný příslušník, který dodá cenné zkušenosti se svým blízkým, naději, rady, tipy jak tuto situaci dokázal zpracovat a využít ve svůj prospěch v životě. Je potřeba rodinným příslušníkům zdůraznit, že pro jejich blízké je jejich pomoc se zotavováním klíčová. Zotavení a zplnomocnění člověka se zkušeností s DO je významný koncept, který určuje kvalitu života a smysluplnost jeho bytí. Je důležité ukázat že život nemocí nekončí, ale proměňuje se a že lidé, kteří se zotaví, dokáží se svou diagnózou pracovat, studovat, vychovávat děti -zkrátka dělat všechny hodnotné věci jako jejich vrstevníci. Programem Vás provede naše zkušená lektorka, Markéta Vítková, která má osobní zkušenost se zotavením. Seminář je zcela zdarma. Pro účast na semináři je třeba se zaregistrovat ZDE. (online platforma Webex – odkaz bude zaslán přihlášeným účastníkům na e-mail) Kapacita akce: 12-15 osob Kontaktní osoba (jméno, email, telefon): Jaroslav Krpec, jaroslav.krpec@nudz.cz, +420 776 829 373 Těšíme se na Vás!
24. 8. 2021

Vaše pomoc má své hranice – online

Sebezkušenostní online seminář je zaměřený na vlastní duševní zdraví rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním. Programem bude provázet psycholog Mgr. Matyáš MÜLLER, Ph.D., M.Sc. Interaktivní program nabídne seznámení s relaxačními a dechovými technikami a cestami, jak se účinně starat o vlastní duševní pohodu. V aktivní roli vystoupí peer lektor, blízký příbuzný člověka s duševním onemocněním. Přiblíží své osobní zkušenosti a nastíní, jak si účinně a efektivně nastavit své vlastní hranice pomoci i jak nastavit hranice svému blízkému v zátěžových situacích a náročné komunikaci.

Účast v programu poskytne bezpečné prostředí a čas pro vás samotné a utvrdí vás v důležitosti vlastní duševní pohody. Pocity jako vina, nechuť, vyčerpání, selhávání jsou společné téměř všem rodinám lidí s duševním onemocněním, ale je možné s nimi pracovat. Využijte tuto příležitost k uvědomění si vlastních limitů a potřeb, k naučení nastavení zdravých hranic, abyste mohli být nadále silnou oporou svému blízkému a jeho průvodcem na cestě životem s duševním onemocněním. Účast v programu je zdarma. Kapacita akce je 20 osob, pro účast v programu je potřeba vyplnit registrační formulář.

Odkaz na registrační formulář

18. 8. 2021

Zotavení (online)

Zveme Vás na další program Zotavení pro lidi s duševním onemocněním, tentokrát opět online. Seminářem vás provede peer lektor Kamil Rain, který má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost. O programu:
  • Seminář je zcela zdarma, kapacita je však omezena na 15 osob
  • Délka programu je 2,5 hodiny (včetně pauz)
Program je určen výhradně jen pro lidi, kteří si sami zažili vážnější duševní onemocnění nebo stále s duševním onemocněním žijí. Pokud nemáte s duševním onemocněním vlastní zkušenost, prosíme, nepřihlašujte se. Online program bude probíhat na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na svůj e-mail. Registrační formulář je zde   Programy iniciativy NA ROVINU jsou evaluovány (vyhodnocování jejich efektu), to znamená, že účastníci jsou požádáni o vyplnění dotazníků před zahájením programu a také po jeho skončení. Účast na evaluaci je dobrovolná. Obsah programu:
  • Chcete se dozvědět více o zotavení z duševního onemocnění?
  • Jak naplňovat i s nemocí své životní role?
  • Jak to zvládli lidé, kteří jdou cestou zotavení?
  • Co jim pomohlo a co může být užitečné vám? V programu vytváříme bezpečný prostor pro sdílení s lidmi, kteří si procházejí podobnou situací jako vy. Základem je koncept zotavení (recovery) a zkušenosti peera. Pojďme své zkušenosti sdílet.
18. 8. 2021

Můj kufřík péče o duševní zdraví

Zveme vás na zážitkový online program zaměřený na péči o své vlastní duševní zdraví v běžném životě. Seminářem vás společně provedou lektoři Matyáš Müller a Kamil Rain, který má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost. Seminář je zcela zdarma. Pro účast je nutné se registrovat zde: přihlašovací formulář
  • Délka programu je 3 hodiny (včetně pauz)
  • Program je určen výhradně jen pro lidi, kteří si sami zažili vážnější duševní onemocnění nebo stále s duševním onemocněním žijí. Pokud nemáte s duševním onemocněním vlastní zkušenost, prosíme, nepřihlašujte se.
  • Online program bude probíhat na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na svůj e-mail.
11. 8. 2021

Můj kufřík péče o duševní zdraví

Zveme vás na zážitkový online program zaměřený na péči o své vlastní duševní zdraví v běžném životě. Seminářem vás společně provedou lektoři Mgr. Matyáš MÜLLER, Ph.D., M.Sc. a peer lektor Mgr. Břetislav Košťál, DiS., který má se zotavením z duševního onemocnění vlastní zkušenost. Seminář je zcela zdarma. Pro účast je nutné se registrovat zde: https://1url.cz/AKl4k
·        Délka programu je 3 hodiny (včetně pauz)
·         Program je určen výhradně jen pro lidi, kteří si sami zažili vážnější duševní onemocnění nebo stále s duševním onemocněním žijí. Pokud nemáte s duševním onemocněním vlastní zkušenost, prosíme, nepřihlašujte se.
·        Online program bude probíhat na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na svůj e-mail.
Programy iniciativy NA ROVINU jsou evaluovány (vyhodnocování jejich efektu), to znamená, že účastníci jsou požádáni o vyplnění dotazníků před zahájením programu a také po jeho skončení. Účast na evaluaci je dobrovolná.
9. 8. 2021

Jak lépe zvládat zátěž a stres

Zveme Vás na sebezkušenostní seminář zaměřený na péči o vaše vlastní duševní zdraví vedený psychiatryní Mirou Babiakovou, která se věnuje komplexnímu přístupu a využití relačních technik v léčbě pacientů. Program je šitý na míru zdravotníkům, jeho náplní je krátká teorie o vzniku napětí, edukace o důležitosti relaxační odezvy organismu a mapování varovných příznaků zátěže a zhoršeného psychického stavu. Hlavním cílem je pak nácvik jednoduchých, praxí prověřených cvičení a postupů (relaxačních technik) ke zvládání stresu a jeho negativních důsledků, které mohou v zátěžových situacích sloužit jako „první pomoc“ při zmírnění svalového napětí, úzkostí, nespavosti a dalších symptomů.
Online program bude probíhat na platformě Webex. Přihlášení účastníci dostanou pozvánku s přístupem na e-mail. Registrační formulář zde.