13. 5. 2020

Program pro rodinné příslušníky – depresivní porucha

Srdečně Vás zveme k účasti v destigmatizačním programu pro rodinné příslušníky lidí s depresivní poruchou v rámci iniciativy NA ROVINU. Jedná se o víkendový formát, který se uskuteční ve dvou na sebe navazujících setkáních (ZDARMA). Datum: 13.6 9:00 až 16:00 a 20.6 9:00 až 16:00
25. 2. 2020

Program pro rodinné příslušníky lidí s depresivní poruchou

Psychoedukace Datum:  18.4.2020 a 25.4.2020 Čas (od-do):  od 9:00 do 16:00 Adresa:  BAOBAB z.s., Pujmanové 1219/8, Praha 4 Program je veden odborníkem spolu s lektorem s […]
23. 1. 2020

Psychoedukace pro rodinné příslušníky lidí s psychotickým onemocněním

Program je otevřen rodinným příslušníkům lidí, kteří mají zkušenost nebo právě procházejí psychotickým onemocněním nebo schizofrenií. V programu se dozvíte informace o příčinách a symptomech nemoci a o tom, co vlastně diagnóza duševního onemocnění znamená. Dále se dozvíte o možnostech léčby, o možnosti zotavení lidí s touto nemocí a také o komunikaci s nemocným blízkým. Program vedou společně zkušený odborník na vzdělávání o tomto onemocnění a zkušený člověk, který má s duševním onemocněním a zotavením z něj vlastní zkušenost.V programu bude také bezpečný prostor a dostatek času pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu účastníků.
22. 1. 2020

Směrem k zotavení: program pro lidi s duševním onemocněním – Zotavení v Olomouci

Zveme Vás na seminář stématem Zotavení a role v životě člověka. Jak žít plnohodnotný život s duševním onemocněním. Seminář povede lektor s vlastní zpracovanou zkušeností s duševním onemocněním a zotavením z něj. Představí Vám vlastní cestu k zotavení, různé fáze zotavení, principyvýznam rolí v plnohodnotném životě člověka. Kapacita účastníků je 15 - 20.
22. 1. 2020

Směrem k zotavení: program pro lidi s duševním onemocněním – Zotavení v Olomouci

Zveme Vás na seminář stématem Zotavení a role v životě člověka. Jak žít plnohodnotný život s duševním onemocněním. Seminář povede lektor s vlastní zpracovanou zkušeností s duševním onemocněním a zotavením z něj. Představí Vám vlastní cestu k zotavení, různé fáze zotavení, principy význam rolí v plnohodnotném životě člověka. Kapacita účastníků je 15 - 20.
21. 1. 2020

Program pro rodinné příslušníky – psychotická onemocnění

Vzdělávací program pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním   Adresa: FOKUS Tábor, Mostecká 2087, 390 02 Tábor Kontaktní osoba: Ing. Radka Rybáková – radka.rybakova@nudz.cz, 604 129 […]
14. 1. 2020

Specifika komunikace s pacienty s duševním onemocněním

Cílem programu je poskytnout účastníkům potřebné informace a dovednosti pro efektivní komunikaci s pacienty s duševním onemocněním a jejich blízkými, seznámit účastníky s problémem stigmatizace lidí s duševním onemocněním, vlivem stigmatizace na léčbu a jeho dopady na možnost zotavení, diskutovat příležitosti ke zlepšení a stručně také informovat o zaměření a aktuálním vývoji reformy péče o duševní zdraví v daném regionu, síti péče a možnosti zapojit se do procesů reformy.
14. 1. 2020

Program pro rodinné příslušníky lidí s bipolární afektivní poruchou

Edukace v oblasti bipolární afektivní poruchy se zaměřením na příčiny, projevy, průběh a léčbu - možnosti prevence relapsu a rozpoznání časných varovných příznaků nemoci - představení efektivních způsobů komunikace - představení konceptu Zotavení a lidských práv pacientů s duševním onemocněním
2. 12. 2019

Psychoedukace pro rodinné příslušníky lidí s bipolární afektivní poruchou

Datum: 18. 1. 2020; 25. 1. 2020 Kontakt: Marie Hájková – marie.hajkova@nudz.cz, + 420 773 587 286; Markéta Vítková – marketa.vitkova@nudz.cz, + 420 724 041 772 Srdečně […]