27. 11. 2019

Směrem k zotavení

Zveme vás na seminář vedený lektorem s vlastní zpracovanou zkušeností s duševním onemocněním. Lektor se při práci se skupinou bude věnovat konceptu zotavení a představí svojí vlastní cestu vedoucí ke zotavení. Kapacita programu je 15 účastníků. Přihlásit se můžete mailem, telefonicky, či prostřednictvím formuláře uvedeného níže.
27. 11. 2019

Směrem k zotavení : program pro lidi s duševním onemocněním – Zotavení

Cílem semináře je představit účastníkům interaktivní formou koncept zotavení. Modul popisuje různé fáze zotavení, to, jak se se zotavením mění role, kterou hraje duševní onemocnění v životě.
26. 11. 2019

Program pro rodinné příslušníky lidí s psychotickým onemocněním

Srdečně vás zveme na program pro rodinné příslušníky, který vznikl v rámci projektu Destigmatizace v Národním ústavu duševního zdraví. Program začíná 23.10. v 17 h na adrese Dolákova 24 na Praze 8. V rámci 6 týdnů jsou diskutována témata související s příčinami, projevy a léčbou nemoci, dále je představen koncept zotavení a lidskoprávní problematika lidí s duševním onemocněním. Program též pokrývá témata z oblasti reformy psychiatrické péče. Jednotlivá setkání jsou vedena odborníky z oblasti péče o duševní zdraví, peer lektory a pracovníky projektu Destigmatizace.
19. 11. 2019

Nestigmatizující přístup k lidem s duševním onemocněním

Účastníci kurzu získají větší kompetenci pro vytváření a poskytování kvalitní služby pro klienty s duševním onemocněním. - Rozšířením znalostí a dovedností vedoucích ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. - Zvýšením informovanosti o přístupech k práci s lidmi s duševním onemocněním a možnostech zvýšení kvality života těchto osob na příkladech dobré praxe.
23. 10. 2019

Psychoedukace pro rodinné příslušníky

Modul má za cíl poskytnout rodinným příslušníkům informace o příčinách, symptomech nemoci, možnostech její léčby, o možnosti zotavení jejich nemocných blízkých a komunikaci s nemocným blízkým.
23. 10. 2019

Destigmatizace klientů s duševním onemocněním

Účastníky programu jsou pracovníci veřejné správy, kteří jsou při své pracovní náplni v přímém kontaktu s klienty s duševním onemocněním nebo vedoucí pracovníci oddělení a odborů, které působí v oblasti služeb pro klienty s duševním onemocněním. Účastníci získají základní přehled o problematice duševních onemocnění, o možnostech zotavení a praktické dovednosti v oblasti komunikace.
21. 10. 2019

Psychoedukace pro rodinné příslušníky

Modul má za cíl poskytnout rodinným příslušníkům informace o příčinách, symptomech nemoci, možnostech její léčby, o možnosti zotavení jejich nemocných blízkých a komunikaci s nemocným blízkým. Zařazení tohoto modulu je reakcí na Analýzu potřeb, ve které rodinní příslušníci velmi často a velmi intenzivně upozorňovali na nedostatek informací ohledně duševního onemocnění jejich blízkých. Modul vede psychiatr nebo psycholog spolu s člověkem s duševním onemocněním.
15. 10. 2019

Směrem k zotavení: program pro lidi s psychotickým onemocněním

Datum: Pondělí 18.11., Pondělí 25.11., Úterý 3.12., Pondělí 9.12. Adresa: BAOBAB z.s., Pujmanové 1219/8, 140 00, Praha 4 Otevíráme nový běh programu pro lidi se zkušeností s […]
15. 10. 2019

Směrem k zotavení: program pro lidi s BAP – Bipolární afektivní poruchou

Otevíráme nový běh programu pro lidi se zkušeností s bipolární poruchou a srdečně Vás zveme k účasti! Obsahem programu jsou témata Psychoedukace a Zotavení. Program je určen těm, kteří bipolární poruchu sami zažili či zažívají. Účast v programu je zdarma.