29. 10. 2019

Beseda „Nejsme v tom sami“

Beseda „Nejsme v tom sami“ je koncipována tak, aby umožnila sdílení zkušeností rodinných příslušníků s lektory i mezi sebou navzájem a přispěla ke snížení sebestigmatizace rodinných příslušníků i ke snížení jejich stigmatizujících postojů ke svým nemocným příbuzným. Hlavním cílem besedy „Nejsme v tom sami“ je ukázat, že život duševním onemocněním nekončí, i když pro rodinné příslušníky přináší novou, a často obtížnou zkušenost.
23. 10. 2019

Destigmatizace klientů s duševním onemocněním

Účastníky programu jsou pracovníci veřejné správy, kteří jsou při své pracovní náplni v přímém kontaktu s klienty s duševním onemocněním nebo vedoucí pracovníci oddělení a odborů, které působí v oblasti služeb pro klienty s duševním onemocněním. Účastníci získají základní přehled o problematice duševních onemocnění, o možnostech zotavení a praktické dovednosti v oblasti komunikace.
6. 8. 2019

Pacient s duševním onemocněním v akutní krizi Brno

Komunikujme spolu NA ROVINU – Komunikace s člověkem s duševním onemocněním v akutní krizi – Program pro ZZS Adresa: Zdravotnická záchranná služba JmK p.o., Kamenice 798/1d, Brno-Bohunice […]