DESTIGMATIZACE

filipaura_Illustration_of_a_person_nestled_comfortably_in_a_coz_7ac57463-eb0e-41c0-bc59-14d3dd329596

O projektu

Název projektu: Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276

Projekt byl realizován s finanční podporou EU, ESF: Operační program Zaměstnanost

Příjemce: NUDZ
Realizace projektu: 9/2017 – 11/2022
Rozpočet projektu: 94,96 mil. Kč

Vize

Projekt Destigmatizace usiloval o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví.

Cíle

 • Metodika Destigmatizace: v rámci této aktivity byl vyvinut plán destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychiatrické péče v ČR.
 • Tvorba destigmatizačních opatření: obsahem byla pilotáž 6 opatření a 6 toolkitů, vytvoření jednotné vize, vizuální identity a následná aktualizace plánu destigmatizace na období 2. – 5. roku projektu.
 • Podpora destigmatizace v regionech: koordinovaná implementace destigmatizačních opatření v regionech. Byla poskytována metodická podpora pro jejich implementaci a probíhalo jejich vyhodnocování.
 • Podpora uživatelů a rodinných příslušníků: obsahem aktivity byl kontinuální zapojování a podpora uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků do procesů destigmatizace lidí s duševním onemocněním a psychiatrické péče v ČR.
 • Evaluace: v rámci této aktivity byl monitorován a vyhodnocován průběh realizace a efektivity projektu i realizovaných destigmatizačních a komunikačních programů a opatření.
 
Cílové skupiny projektu

Projekt se zaměřoval na následující cílové skupiny:

 • Osoby s duševním onemocněním (SMI)
 • Rodinní příslušníci osob s duševním onemocněním
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Poskytovatelé zdravotních služeb
 • Zaměstnanci veřejné správy
 • Komunity v okolí CDZ
 
Garant projektu
 • PhDr. Petr Winkler, Ph.D.