Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví.

Dáváme NA ROVINU:

Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

Iniciativa NA ROVINU je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR.

Našimi cílovými skupinami jsou:

Aktuality

6. 11. 2019

Střípky z konference NA ROVINU

Mezinárodní konference NA ROVINU, jejímž cílem bylo představit destigmatizační aktivity a kampaně v oblasti duševního zdraví z celého světa, se uskutečnila 16. října v Anežském klášteře v Praze. Na konferenci […]
15. 10. 2019

Konference NA ROVINU a pracovní setkání GASA

Lídři světových destigmatizačních programů z celého světa - od Nového Zélandu a Austrálie, přes Evropu až po Severní Ameriku - se 16. 10. setkají na konferenci NA ROVINU v Anežském klášteře v Praze.
15. 10. 2019

Směrem k zotavení: program pro lidi s BAP – Bipolární afektivní poruchou

Otevíráme nový běh programu pro lidi se zkušeností s bipolární poruchou a srdečně Vás zveme k účasti! Obsahem programu jsou témata Psychoedukace a Zotavení. Program je určen těm, kteří bipolární poruchu sami zažili či zažívají. Účast v programu je zdarma.