Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví.

Dáváme NA ROVINU:

Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

Iniciativa NA ROVINU je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR.

Našimi cílovými skupinami jsou:

Aktuality

3. 4. 2020

Duševní zdraví a psychosociální úvahy ohledně vypuknutí pandemie COVID-19

18. března 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) v lednu roku 2020 vyhlásila vypuknutí nového koronavirového onemocnění COVID-19, který je ohrožením pro veřejné zdraví. WHO uvedla, že […]
31. 3. 2020

Seznam krizových linek

KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY PSYCHOLOGICKÉ POMOCI V PRAZE Odkazy na LD pro dospělé ZDARMA: NÁZEV ČÍSLO PROVOZNÍ DOBA KRIZOVÁ LINKA pro seniory nad 65 let MHMP […]
26. 3. 2020

Stigmatizace v kontextu pandemie Covid-19

Strach a úzkost objevující se v souvislosti s pocity ohrožení mohou vést ke stigmatizaci různých skupin obyvatel, např. těch, kteří pocházejí nebo cestovali do rizikových oblastí (např. […]