PREPO

filipaura_Illustration_of_a_person_nestled_comfortably_in_a_coz_7ac57463-eb0e-41c0-bc59-14d3dd329596

O projektu

Název projektu: Prevence a podpora duševního zdraví dospělé populace v ČR

CZ.03.02.02/00/22_031/0003822

Projekt je realizován s finanční podporou EU, ESF: Operační program Zaměstnanost plus

Příjemce: NUDZ
Realizace projektu: 4/2023 – 11/2025
Rozpočet projektu: 30 mil.

Cíle

Cílem projektu PREPO je:

 • Zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví u dospělé populace v České republice.
 • Snížit stigma a diskriminaci spojenou s duševním onemocněním.
 • Zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním a v riziku rozvoje duševního onemocnění
K dosažení těchto cílů projekt PREPO bude realizovat následující aktivity:
 • Aktivizace a spolupráce s odborníky z oblasti duševního zdraví a klíčovými stakeholdery na sociálně zdravotním pomezí.
 • Vývoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na duševní zdraví pro různé cílové skupiny, včetně programů zaměřených na gramotnost v oblasti duševního zdraví, duševní zdraví v kontextu zaměstnání, vyškolení osob s duševním onemocněním v roli ambasadora a vzdělávání směrem k mediím.
 • Rozvoj výzkumu a evaluace v oblasti prevence a podpory duševního zdraví, primárně zaměřené na dopady projektu.

 

Cílové skupiny projektu

Projekt se zaměří na následující cílové skupiny:

 • Osoby s duševním onemocněním nebo v riziku duševního onemocnění
 • Rodinní příslušníci osob s duševním onemocněním nebo v riziku duševního onemocnění
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Poskytovatelé zdravotních služeb
 • Zaměstnanci veřejné správy
 • Vysoké školy a to jak na individuální úrovni tak v rámci institucionální spolupráce

 

Garant projektu
 • PhDr. Petr Winkler, Ph.D.

 

Podrobnosti o členech týmu viz v záložce Kontakt.