Péče o své duševní zdraví

filipaura_Illustration_of_a_person_nestled_comfortably_in_a_coz_7ac57463-eb0e-41c0-bc59-14d3dd329596

Sebepéče

Aktivity, při kterých pečujeme sami o sebe, jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) šikovné nástroje zaměřené na podporu a rozvoj schopnosti podporovat své zdraví, předcházet onemocnění, udržovat si dobrý zdravotní stav a také se úspěšně vypořádávat s nemocí nebo zdravotními omezeními, ať už s pomocí nebo bez pomoci zdravotníků nebo jiných poskytovatelů zdravotní péče.

Zdroj WHO můžete najít ZDE.

WHO uvádí, že v průměru lidé stráví se zdravotníky méně než 1 hodinu za rok, ale více než 8700 hodin ročně věnují samostatné sebepéči. 

Sebepéče tedy směřuje k aktivní účasti každého z nás na naší vlastní péči o naše zdraví. Vede nás také k většímu odhodlání a vědomí toho, jakou máme sami možnost své zdraví samostatně a angažovaně ovlivnit. 

Člověk je aktivní činitel v řízení své vlastní péče o zdraví a může ho velmi výrazně ovlivnit. Sebepéče se ale nesnaží zcela nahradit zdravotnictví - namísto toho nabízí dodatečné možnosti jak o své zdraví pečovat. 

Jak uvádí stránka zaměřená na sebepéči Opatruj.se:

“Duševní zdraví zahrnuje emocionální, duševní a sociální well-being jednotlivce. Péče o sebe sama pak, v souvislosti s duševním zdravím, zahrnuje aktivní snahy směrem ke zlepšování stavu v těchto oblastech, které jsou ovlivňovány celou řadou faktorů. Tato péče představuje důležitý aspekt ovlivňující kvalitu života bez ohledu na stav, ve kterém se konkrétní člověk nachází v konkrétní den, týden či měsíc.”

Různé přístupy k sebepéči můžete aktuálně najít na webu Opatruj.se.

filipaura_Illustration_capturing_a_joyful_family_embarking_on_a_04b441bb-4858-4a5c-ba66-1aa53d7167b6
filipaura_Illustration_of_a_diverse_gathering_of_individuals_sp_27c6bc2b-2957-48f0-a675-1a7b605fac55

Mnoho způsobů, kterými o sebe pečujeme, máme již dávno osvojených a právě u těch bývá nejjednodušší začít.

Jsou to často aktivity každodenního života, jako pobyt venku, kontakt s přáteli a hygiena. Každý z nás má pak další činnosti pro něj specifické, které mu přinášejí pocity pohody, klidu, a vyrovnanosti. Uvědomění si těchto aktivit a pochopení jejich důležitosti pro naše dlouhodobé duševní zdraví může samo o sobě mít pozitivní efekt. V náročném období nám tyto zvědomělé aktivity, kterým se dál cílevědomě věnujeme, mohou vytvořit oporu, která nám pomůže dostat se k lepším zítřkům bez významných pádů. 

Důležitou součástí sebepéče je kultivace našeho vztahu k nám samotným. Jsme-li sobě přítelem, který nás bere vážně, naslouchá nám a má naši pozornost, bude se nám o sebe starat lehčeji. Tady nám mohou být velkou pomocí naši nejbližší, ať je to rodina nebo přátelé, protože nám mohou připomenout, co pro ně znamenáme a proč o sebe musíme dbát. Krátkodobě nás výjimečně mohou zastoupit, ale v dlouhodobém horizontu tuto odpovědnost není vhodné očekávat jako jediné či hlavní řešení.