Iniciativa NA ROVINU usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví.

Vytváří prostředí, kde se na rovinu mluví o duševním zdraví a nemoci, dává na jednu rovinu práva lidí se zkušeností s duševním onemocněním s ostatními lidmi, staví na roveň duševní zdraví se zdravím fyzickým a vyrovnává vztah pomáhajícího profesionála a člověka s duševním onemocněním

Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

Iniciativa NA ROVINU je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR.

Našimi cílovými skupinami jsou:

Lidé s duševním onemocněním

Komunity

Zdravotníci

Aktuality

17. 12. 2018

Proč potřebujeme reformu psychiatrické péče

Duševní nemoc prožije každý rok více než pětina české populace. Úzkostmi trpí asi sedm procent populace, depresemi nad pět procent, na alkoholu je závislých (!) nad […]
15. 12. 2018

Pozvánka – program pro lidi s s psychotickým onemocněním

Srdečně Vás zveme k účasti na osmitýdenním destigmatizačním programu pro lidi s psychotickým onemocněním. Program bude zahájen začátkem února na pražské 3. lékařské fakultě UK. Účast v […]
15. 12. 2018

Pozvánka – program pro rodinné příslušníky a blízké lidí s psychotickým onemocněním

Nabízíme volná místa v destigmatizačním programu pro rodinné příslušníky a blízké lidí s psychotickým onemocněním! V rámci programu Vám: 👉 pomůžeme pochopit duševní onemocnění;  👉 nabídneme možnosti podpory […]