Dáváme NA ROVINU:

Projekt Destigmatizace usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu zdraví. Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života lidí s duševním onemocněním v naší společnosti.

Iniciativa NA ROVINU je realizovaná v rámci projektu Destigmatizace, který je součástí reformy psychiatrické péče v ČR.

Iniciativa NA ROVINU pokračuje i nadále, přestože projekt Destigmatizace byl oficiálně a dle plánu dokončen v listopadu 2022. V současnosti nerealizujeme žádné programy a akce.

Iniciativa NA ROVINU bude nadále usilovat o naplňování svých hlavních principů, tedy: že mluvit na rovinu o duševním zdraví není ostuda, ale nutnost; že mít rovné šance se zdravými lidmi je právo; že duševní zdraví patří na stejnou rovinu jako to fyzické; a že profesionálové i lidé s duševním onemocněním si jsou rovni. Na našem webu nadále najdete materiály o duševní zdraví se zaměřením na destigmatizaci, které můžete využívat. Nadále fungujeme také na sociálních sítích.

Našimi cílovými skupinami jsou: